České Budějovice - Okružní

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:70,6 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita je situována na severovýchodním okraji Českých Budějovic, v oblasti velké okružní křižovatky a Okružní ulice. Je vymezena ulicí Okružní (I/34), vodním tokem a vodními plochami na jihu a stávajícími výrobními areály.
Popis funkční náplně polohy: Plocha je navržena pro smíšenou zástavbu bytových domů a zařízení pro podnikatelské aktivity.
Popis stavu přípravy: Volné nezastavěné plochy. Plocha je využívána převážně k zemědělským účelům.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo (OP) silnic I. a II. třídy, OP elektrického vedení VVN a VN, OP VTL plynovodu, OP telekomunikačního zařízení. Územní plán města navrhuje zpracování regulačních plánů pro dílčí plochy lokality.
Zdroj informací: rozpracované Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje - 2009, Územně analytické podklady ORP České Budějovice - 2008, Územní plán města České Budějovice.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihočeský kraj Kód kraje: CZ031
ORP:České Budějovice Kód ORP:3102
Obec: České Budějovice Kód obce: 544256
Stavební úřad: Magistrát města České Budějovice

Doprava

Silnice: Lokalita bude napojena na místní komunikace a silnici I/34 České Budějovice - Havlíčkův Brod - Svitavy. Leží cca 0,5 km od silnice I/3 (E55) D1 - České Budějovice - Rakousko a cca 3,5 km od silnice I/20 Bečov nad Teplou - Plzeň - České Budějovice.
Železnice: V Českých Budějovicích se stýkají železniční tratě č. 190, 194, 196, 199, 220. Nejbližší železniční zastávka České Budějovice - severní zastávka je vzdálena cca 2 km, žst. České Budějovice je vzdálena cca 4 km od lokality.
Letiště: Veřejné vnitrostátní (neveřejné mezinárodní) letiště České Budějovice - cca 10 km, mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - cca 165 km.
Lodní doprava: Vltavská vodní cesta Mělník - Praha - Slapy, nejbližší veřejný přístav Radotín - cca 145 km. Výhledově (po r. 2015) splavnění Slapy - České Budějovice s koncovým přístavem České Budějovice - cca 6,5 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Pitná voda - možnost napojení na vodovod v bezprostřední blízkosti lokality, severní částí území prochází vodovod; Kanalizace - lokalitou prochází kanalizační řady.
Zásobování energiemi: Elektřina - možnost napojení na vedení 22kV v bezprostřední blízkosti lokality, lokalitou prochází vedení 400kV, 110kV, 22kV; Plyn - možnost napojení na středotlaký plynovod v bezprostřední blízkosti lokality; Teplo - možnost napojení na teplovod v bezprostřední blízkosti lokality.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz