České Budějovice - Rožnov

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:65,3 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita je situována v jižní části Českých Budějovic mezi řekami Vltavou a Malší. Plocha je vymezena stávající zástavbou rodinných domů a ulicí Plavskou. Lokalitou prochází železniční tratě č. 194 a 196.
Popis funkční náplně polohy: Plocha je určena převážně pro smíšenou zástavbu rodinných nebo bytových domů s podnikatelskými aktivitami, dále jsou zde vymezeny plochy pro individuálního bydlení v zahradách s pozemky min. 1500 m2 a min. podílem 70 % biologicky aktivních ploch.
Popis stavu přípravy: Větší část lokality je nezastavěna a využívána převážně k zemědělským účelům. V jižní a severní části lokality již probíhá výstavba rodinných domů.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo (OP) železnice, OP silnice III. třídy, OP letiště, OP vodního zdroje. Celá lokalita leží v území zvláštní povodně. Do severovýchodní části zasahuje I. třída ochrany zemědělského půdního fondu. Územní plán města navrhuje zpracování regulačních plánů, příp. územních studií pro převážnou část funkčních ploch lokality.
Zdroj informací: rozpracované Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje - 2009, Územně analytické podklady ORP České Budějovice - 2008, Územní plán města České Budějovice.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihočeský kraj Kód kraje: CZ031
ORP:České Budějovice Kód ORP:3102
Obec: České Budějovice Kód obce: 544256
Stavební úřad: Magistrát města České Budějovice

Doprava

Silnice: Lokalita je napojena na místní komunikace a silnici III/15529. Leží 2,5 km od silnice I/3 (E55) D1 - České Budějovice - Rakousko, 6,5 km od silnice I/34 České Budějovice - Havlíčkův Brod - Svitavy a 5,5 km od silnice I/20 Bečov nad Teplou - Plzeň - České Budějovice.
Železnice: V Českých Budějovicích se stýkají železniční tratě č. 190, 194, 196, 199, 220. Nejbližší železniční zastávka České Budějovice - jižní zastávka je vzdálena cca 1 km, žst. České Budějovice je vzdálena cca 3,5 km od lokality.
Letiště: Veřejné vnitrostátní (neveřejné mezinárodní) letiště České Budějovice - cca 6 km, mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - cca 165 km.
Lodní doprava: Vltavská vodní cesta Mělník - Praha - Slapy, nejbližší veřejný přístav Radotín - cca 145 km. Výhledově (po r. 2015) splavnění Slapy - České Budějovice s koncovým přístavem České Budějovice - cca 8 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Pitná voda - možnost napojení na vodovod v bezprostřední blízkosti lokality, zavedena do lokality v části, kde již probíhá výstavba; Kanalizace - napojení na kanalizaci v bezprostřední blízkosti lokality, zavedena do lokality v části, kde již probíhá výstavba.
Zásobování energiemi: Elektřina - možnost napojení na vedení 22kV v bezprostřední blízkosti lokality; Plyn - možnost napojení na středotlaký plynovod v bezprostřední blízkosti lokality, plynovod zaveden v částech území, kde již probíhá výstavba.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz