Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP)

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:6,7 ha
Funkce využití plochy:ostatní druhy vybavenosti
Popis geografické polohy: Lokalita je situována na západním okraji Českých Budějovic ve vazbě na areál Akademie věd a Jihočeské univerzity.
Popis funkční náplně polohy: Podnikatelský inkubátor a podnikatelské inovační centrum bude tvořit komplex laboratorních, administrativních či poloprovozních budov, který by měl podporovat ekonomický rozvoj regionu a jeho konkurenceschopnost.
Popis stavu přípravy: Projekt na výstavbu JVTP je rozdělen do dvou etap. I. etapa je již realizována. Zbývající část území tvoří volné nezastavěné plochy v majetku Jihočeské univerzity a Akademie věd.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo (OP) silnice III. třídy, OP tepelného napaječe. Převážná část lokality zasahuje do území zvláštní povodně.
Zdroj informací: rozpracované Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje - 2009, Územně analytické podklady ORP České Budějovice, Územní plán města České Budějovice.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihočeský kraj Kód kraje: CZ031
ORP:České Budějovice Kód ORP:3102
Obec: České Budějovice Kód obce: 544256
Stavební úřad: Magistrát města České Budějovice

Doprava

Silnice: Lokalita bude napojena na místní komunikace nebo přímo na silnici III/14322 České Budějovice - Branišov. Je situována cca 1,5 km od silnice I/3 (E55) D1 - České Budějovice - Rakousko, cca 3 km od silnice I/20 Bečov nad Teplou - Plzeň - České Budějovice, cca 6 km od silnice I/34 České Budějovice - Havlíčkův Brod - Svitavy.
Železnice: V Českých Budějovicích se stýkají železniční tratě č. 190, 194, 196, 199, 220. Žst. České Budějovice je vzdálena cca 4 km od lokality.
Letiště: Veřejné vnitrostátní (neveřejné mezinárodní) letiště České Budějovice - cca 6 km, mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - cca 170 km.
Lodní doprava: Vltavská vodní cesta Mělník - Praha - Slapy, nejbližší veřejný přístav Radotín - cca 140 km. Výhledově (po r. 2015) splavnění Slapy - České Budějovice s koncovým přístavem České Budějovice - cca 5 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Pitná voda - možnost napojení na městský vodovod v bezprostřední blízkosti lokality; Kanalizace - možnost napojení na městskou kanalizaci v bezprostřední blízkosti lokality.
Zásobování energiemi: Elektřina - možnost napojení na vedení VN 22kV v bezprostřední blízkosti lokality; Plyn - v blízkosti lokality je rozvod plynu; Teplo - možnost napojení na teplovod, který je zaveden do univerzitního a akademického kampusu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz