Brno - Sadová - Královo Pole

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:41,2 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha leží na severním okraji Brna, k. ú. Královo Pole a k.ú. Sadová. Lokalita leží v blízkosti silnice R43.
Popis funkční náplně polohy: Celá lokalita je určená pro bydlení - v rodinných domech a všeobecné bydlení.
Popis stavu přípravy: Lokalita se v současné době nepřipravuje na výstavbu. Plocha je využívána jako zahrádkářská osada.
Popis územních limitů: K využití rozvojového území je nutné řešení vlastnických vztahů, vyjmutí ploch ze zemědělského půdního fondu, řešení problematiky technické infrastruktury.
Zdroj informací: Územní plán města Brna, Územně analytické podklady ORP Brno - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
ORP:Brno Kód ORP:6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Stavební úřad: Úřad městské části Brno - Královo Pole

Doprava

Silnice: Silnice R43 (Brno - Moravská Třebová) je vzdálená 1 km. Dálnice D1 je vzdálená cca 10 km (EXIT 190 Brno - západ).
Železnice: V těsné blízkosti lokality prochází železniční trať č. 250 Havlíčkův Brod - Brno - Břeclav, nejbližší železniční stanice Brno - Královo Pole ve vzdálenosti cca 1,6 km. Trať se v železniční stanici Brno - Židenice napojuje na trať č. 260 Brno - Česká Třebová - Praha.
Letiště: Nejbližší letiště pro vnitrostátní dopravu jsou Medlánky vzdálené cca 5 km. Nejbližším mezinárodním letištěm je Brno - Tuřany vzdálené cca 14 km.
Lodní doprava: Nejbližší nákladní lodní doprava Dunaj - Bratislava cca 135 km. Brněnská přehrada - pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Bystrc - vzdálenost cca 9 km. Nyní nefunguje - snížená hladina vody v přehradě.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - lokalitou je veden vodovodní řad DN300 - 600, který přivádí vodu z II. březovského přivaděče. Kanalizace - ve vzdálenosti cca 1 km možnost napojení na kmenový sběrač C.
Zásobování energiemi: Elektřina - územím vede nadzemní vedení VVN 110. Ve vzdálenosti cca 1 km se nachází rozvodna. Plyn - ve vzdálenosti cca 1km vede VTL plynovod a nachází se zde 1 regulační stanice.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz