Žebětín - Bystrc

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:20,7 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha leží na zapadním okraji Brna, k. ú. Žebětín a k.ú. Bystrc. Pod Brněnskou přehradou.
Popis funkční náplně polohy: Celá lokalita je určená pro funkční využití bydlení - v rodinných domech a bytových domech.
Popis stavu přípravy: Plocha se připravuje k využití, část lokality je již pro zástavbu využita.
Popis územních limitů: Část lokality patří do vlastnictví města Brno, část lokality ve vlastnictví různých vlastníků, řešení problematiky technické infrastruktury území.
Zdroj informací: Územní plánu města Brna, další doplňková, podrobná územně plánovací dokumentace lokality

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
ORP:Brno Kód ORP:6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Stavební úřad: Úřad městské části Brno - Bystrc, Úřad městské části Brno - Žebětín

Doprava

Silnice: Silnice II/3844 je vzdálená 2 km. Dálnice D1 je vzdálená cca 11 km (EXIT 182 Kývalka).
Železnice: V těsné blízkosti lokality neprochází žádná železniční trať. Nejbližší železniční stanice tratě č. 250 Havlíčkův Brod - Brno - Břeclav je Brno - Královo Pole ve vzdálenosti cca 10,5 km. Železniční stanice Brno - Hlavní nádraží je vzdálená cca 12 km.
Letiště: Nejbližší letiště pro vnitrostátní dopravu jsou Medlánky vzdálené cca 13 km. Nejbližším mezinárodním letištěm je Brno - Tuřany vzdálené cca 25 km.
Lodní doprava: Nejbližší nákladní lodní doprava Dunaj - Bratislava cca 145 km. Brněnská přehrada - pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Bystrc - vzdálenost cca 4 km. Nyní nefunguje - snížená hladina vody v přehradě.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - možnost napojení lokality na procházející větev od Vírského oblastního vodovodu. V blízkosti také vodojem. Kanalizace - ve vzdálenosti cca 2 km, možnost napojení na kmenový sběrač B.
Zásobování energiemi: Elektřina - ve vzdálenosti cca 0,5 km se nachází nadzemní vedení VVN 110kV. Plyn - ve vzdálenosti cca 0,5 km vede VTL plynovod a nachází se zde regulační stanice.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz