Brno - Přízřenice

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:17,4 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha leží na jihu Brna, k. ú. Brno - Jih. Mezi rychlostní silnicí I/52 a řekou Svratkou.
Popis funkční náplně polohy: Celá lokalita je určená k funkčnímu využití - bydlení.
Popis stavu přípravy: Plocha se dosud nepřipravuje ke stanovenému využití, slouží jako orná půda.
Popis územních limitů: Část lokality patří do vlastnictví města Brno, část lokality ve vlastnictví různých vlastníků, řešení problematiky technické infrastruktury území.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Brno - 2008, Územní plán města Brna

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
ORP:Brno Kód ORP:6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Stavební úřad: Úřad městské části Brno - jih

Doprava

Silnice: SilniceI/52 je vzdálená cca 2 km. Dálnice D1 je vzdálená 4 km (EXIT 194 Brno - centrum).
Železnice: Nedaleko lokality prochází železniční trať č. 250 Brno - Břeclav, nejbližší železniční stanice Modřice ve vzdálenosti cca 1,5 km.
Letiště: Nejbližší letiště pro vnitrostátní dopravu jsou Medlánky vzdálené cca 20 km. Nejbližším mezinárodním letištěm je Brno - Tuřany vzdálené cca 12 km.
Lodní doprava: Nejbližší nákladní lodní doprava Dunaj - Bratislava cca 140 km. Brněnská přehrada - pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Bystrc - vzdálenost cca 20 km. Nyní nefunguje - snížená hladina vody v přehradě.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - možnost napojení lokality na procházející vodovod u hranice území. Kanalizace - pouze povrchová, plánované rozšíření kanalizační sítě.
Zásobování energiemi: Elektřina - přímo v lokalitě se nenachází žádné nadzemní vedení. Možnost napojení na elektro vedení u hranice pozemku. Plyn - možnost napojení na plynovod u hranice pozemku, nenachází se zde regulační stanice.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz