Stará Břeclav - severovýchod

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:29,6 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rozvojová plocha je situována cca 1,9 km severovýchodně od centra města Břeclav.
Popis funkční náplně polohy: Jedná se o několik ploch určených pro funkční využití bydlení, dále pro menší řemeslnou výrobu a občanskou vybavenost bez negativního dopadu na obytné prostředí.
Popis stavu přípravy: Lokalita se v současné době využívá pouze pro zemědělské účely. Pro realizaci rozvojového záměru nutno mj. vyřešit vlastnické pozemkové vztahy.
Popis územních limitů: K realizaci záměru je nutné dořešení vlastnických vztahů a řešení problematiky technické infrastruktury rozvojového území.
Zdroj informací: Územní plán města Břeclav, změna č. 6 - 2009

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
ORP:Břeclav Kód ORP:6204
Obec: Břeclav Kód obce: 584291
Stavební úřad: Městský úřad Břeclav

Doprava

Silnice: Lokalita se nachází cca 300 m od komunikace 1/55 Olomouc - Veselí nad Moravou - Břeclav - Rakousko a cca 2 km od dálnice D2 Brno - Bratislava.
Železnice: Břeclav leží na železniční křižovatce tratí č. 250 Havlíčkův Brod - Brno - Kúty, 330 Přerov - Břeclav. Železniční stanice je od plochy vzdálena cca 2,7 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Brno - Tuřany je vzdálené cca 60 km a veřejné vnitrostátní letiště Břeclav je od plochy vzdálené cca 2,5 km.
Lodní doprava: Lodní doprava rekreačního charakteru je zajišťována na řece Dyji. Nejbližší přístav Břeclav se nachází cca 1,1 km od lokality.

Zásobování

Zásobování vodou: U severní hranice území, v ulici U Jánského dvora je veden vodovodní řad a jednotná kanalizace. Dále jsou navrženy vodovodní řady a tlaková kanalizace v ulicích kolmých na ulici Na Zvolenci, které rozdělují jednotlivé dílčí části plochy.
Zásobování energiemi: V ulici Podluží (kolmá na ulici U Jánského dvora) je vedeno nadzemní vedení 22kV určené ke zrušení a je zde plánováno kabelové vedení 22kV a kiosková trafostanice 22/04kV, které jsou navrženy také v druhé kolmé ulici. STL plynovod je veden v ulici U Jánského dvora a navržen v ulicích kolmých.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz