Břeclav - pod letištěm

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:16,9 ha
Funkce využití plochy:komerční vybavenost
Popis geografické polohy: Rozvojová plocha je situována cca 2,8 km severovýchodně od centra města Břeclav.
Popis funkční náplně polohy: Jedná se o rozvojové plochy určené především pro komerční zařízení (velkoprodejny), dále pro distribuci, ubytování a stravování.
Popis stavu přípravy: Rozvojová lokalita se v současné době využívá jako zemědělská půda.
Popis územních limitů: Řešení problematiky technické infrastruktury rozvojového území, zejména otázky odkanalizování .
Zdroj informací: Územní plán, města Břeclav změna č. 4 - 2006

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
ORP:Břeclav Kód ORP:6204
Obec: Břeclav Kód obce: 584291
Stavební úřad: Městský úřad Břeclav

Doprava

Silnice: Jižní hranice území je vedena podél komunikace 1/55 Olomouc - Veselí nad Moravou - Břeclav - Rakousko a cca 2 km od dálnice D2 Brno - Bratislava.
Železnice: Břeclav leží na železniční křižovatce tratí č. 250 Havlíčkův Brod - Brno - Kúty, 330 Přerov - Břeclav. Železniční stanice je od plochy vzdálena cca 3,5 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Brno - Tuřany je vzdálené cca 60 km a veřejné vnitrostátní letiště Břeclav je od plochy vzdálené cca 1,3 km.
Lodní doprava: Lodní doprava rekreačního charakteru je zajišťována na řece Dyji. Nejbližší přístav Břeclav se nachází cca 2 km od lokality.

Zásobování

Zásobování vodou: V jižní části území, v ulici Lidická vede vodovodní řad a jednotná kanalizace. V oblasti mezi plochami je navržena dešťová a splašková kanalizace.
Zásobování energiemi: V ulici Lidická vede dálkové kabelové vedení elektrické energie a STL plynovod, po západní hranici území vede nadzemní elektrické vedení 22kV a STL plynovod..

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz