Brno - Bosonohy

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:17,2 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Plocha leží na jihozápadním okraji Brna, k. ú. Bosonohy, těsně vedle dálnice D1.
Popis funkční náplně polohy: Celá lokalita je vymezena pro rozvoj funkce sport a rekreace.
Popis stavu přípravy: Rozvojová plocha se zatím nepřipravuje k popisovanému využívání a dosud slouží jako orná půda.
Popis územních limitů: Rozvojový prostor je dotčen záplavovým územím, dále nutno respektovat prvky územního systému ekologické stability. Problematika a řešení složitých pozemkových vlastnických vztahů.
Zdroj informací: Územní plán města Brna, Územně analytické podklady ORP Brno - 2008, Územní studie Bosonohy

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
ORP:Brno, Šlapanice Kód ORP:6203, 6216
Obec: Brno, Ostopovice Kód obce: 582786, 583596
Stavební úřad: Obecní úřad Střelice, Úřad městské části Brno - Bosonohy

Doprava

Silnice: Silnice R23 je vzdálená cca 1 km. Dálnice D1 je vzálená cca 2 km (EXIT 190 Brno - Západ).
Železnice: Nedaleko lokality prochází železniční trať č. 240 Brno - Jihlava, nejbližší železniční stanice Troubsko ve vzdálenosti cca 2 km. Trať se v železniční stanici Horní Heršpice napojuje na trať č. 250 Brno - Břeclav.
Letiště: Nejbližší letiště pro vnitrostátní dopravu jsou Medlánky vzdálené cca 12 km. Nejbližším mezinárodním letištěm je Brno - Tuřany vzdálené cca 16 km.
Lodní doprava: Nejbližší nákladní lodní doprava Dunaj - Bratislava cca 135 km. Brněnská přehrada - pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Bystrc - vzdálenost cca 10 km. Nyní nefunguje - snížená hladina vody v přehradě.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - možnost napojení lokality na procházející vodovod, vzdálený cca 200 m od hranice popisovaného území. Kanalizace - probíhá výstavba kanalizace, ve formě postupné dostavby.
Zásobování energiemi: Elektřina - ve vzdálenosti cca 1 km se nachází nadzemní elektrické vedení VVN 110kV. Plyn - ve vzdálenosti cca 1 km vede VTL plynovod a je zde umístěna regulační stanice.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz