Brno - Židenice

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:13,7 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Plocha leží ve východní části Brna. Lokalita se nachází při silnici II/373 a silnici II/642.
Popis funkční náplně polohy: Celá lokalita je určena pro rozvoj funkce rekreace a sport.
Popis stavu přípravy: Lokalita se v současné nepřipravuje pro plánované využití.
Popis územních limitů: Pozemkové vlastnické vztahy - většinový vlastník Teplárny Brno, a.s.
Zdroj informací: Územní plán města Brna, Územně analytické podklady ORP Brno - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
ORP:Brno Kód ORP:6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Stavební úřad: Úřad městské části Brno - Vinohrady

Doprava

Silnice: Územní leží cca 3 km od silnice R/50. Dálnice D1 je vzdálená cca 7 km (EXIT 203 Brno - východ).
Železnice: Železniční trať č. 260 Brno - Česká Třebová - Praha se železniční stanici Brno - Židenice je vzdálená cca 4 km.
Letiště: Nejbližší letiště pro vnitrostátní dopravu jsou Medlánky vzdálené cca 11 km. Nejbližším mezinárodním letištěm je Brno - Tuřany vzdálené cca 7 km.
Lodní doprava: Nejbližší lodní doprava Dunaj - Bratislava cca 360 km. Brněnská přehrada - pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Bystrc - vzdálenost cca 17 km, provoz nyní nefunguje - snížená hladina vody v přehradě.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - lokalitu je možno napojit na veřejný vodovod u hranice pozemku. Kanalizace - je vedena ve vzdálenosti cca 500 m, předpokládá se možnost napojení na kmenový sběrač E.
Zásobování energiemi: Elektřina - částí lokality prochází nadzemní vedení VVN 110 kV a v blízkosti se nachází rozvodna. Plyn - možnost napojení na VTL plynovod u hranice pozemku, v blízkosti je umístěna regulační stanice.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz