Brno - Sadová - Královo Pole

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:12,3 ha
Funkce využití plochy:zdravotní, sociální vybavenost
Popis geografické polohy: Plocha leží na severním okraji Brna, a k.ú. Sadová . Lokalita je situována v blízkosti silnice R43 a u stávajícího domova důchodců.
Popis funkční náplně polohy: Lokalita je určena pro funkční využití občanská vybavenost - konkrétně pro sociální péči a zdravotnictví.
Popis stavu přípravy: Lokalita se v současné době nepřipravuje pro plánované využití.
Popis územních limitů: Pozemkové vlastnické vztahy - příznivé podmínky, plochy ve vlastnictví statutárního města Brno.
Zdroj informací: Územní plán města Brna, Územně analytické podklady ORP Brno - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
ORP:Brno Kód ORP:6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Stavební úřad: Úřad městské části Brno - Královo Pole, Úřad městské části Brno - sever

Doprava

Silnice: Silnice R43(Brno - Moravská Třebová) je vzdálená cca 1 km. Dálnice D1 je vzálená cca 10 km (EXIT 190 Brno - západ).
Železnice: V těsné blízkosti lokality prochází železniční trať č. 250 Havlíčkův Brod - Brno - Břeclav, nejbližší železniční stanice Brno - Královo Pole ve vzdálenosti cca 1,6 km. Trať se v železniční stanici Brno - Židenice napojuje na trať č. 260 Brno - Česká Třebová - Praha.
Letiště: Nejbližší letiště pro vnitrostátní dopravu jsou Medlánky vzdálené cca 5 km. Nejbližším mezinárodním letištěm je Brno - Tuřany vzdálené cca 14 km.
Lodní doprava: Nejbližší lodní doprava Dunaj - Bratislava vzálená cca 135 km. Brněnská přehrada - pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Bystrc - vzdálenost cca 9 km, nyní mimo provoz - snížená hladina vody v přehradě.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - lokalitou je veden vodovodní řad DN300 - 600, který přivádí vodu z II. březovského přivaděče. Kanalizace - prochází ve vzdálenosti cca 1 km, předpokládá se možnost napojení na kmenový sběrač C.
Zásobování energiemi: Elektřina - územím prochází nadzemní vedení VVN 110kV . Ve vzdálenosti cca 1 km se nachází rozvodna. Plyn - ve vzdálenosti cca 1 km vede VTL plynovod a nachází se zde regulační stanice.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz