Mariánské Lázně - ke Stanovišti XVIII

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:15,8 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita leží na jihovýchodním okraji města Mariánské Lázně při silniční komunikaci II/230.
Popis funkční náplně polohy: Určení funkční náplně - bydlení 1 až podlaží, rezerva.
Popis stavu přípravy: Plocha má nulové procento zastavěnosti. Plocha má přírodní charakter - druh plochy - dle evidence se jedná o ornou půdu.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo elektrického vedení VN, ochranné pásmo letiště. Prognózní území výskytu přírodních léčivých zdrojů a přírodních minerálních vod.
Zdroj informací: Územní plán Mariánské Lázně - 2003

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Karlovarský kraj Kód kraje: CZ041
ORP:Mariánské Lázně Kód ORP:4105
Obec: Mariánské Lázně Kód obce: 554642
Stavební úřad: Městský úřad Mariánské Lázně

Doprava

Silnice: Napojení lokality bude z přeložky komunikace do Stanoviště napojené na okružní křižovatku "silnice II/230 x Palackého. Lokalita je vzdálena cca 4 km od silnice I /21, od dálnice D5 (Praha - Plzeň - Německo) je vzdálena cca 22, 7 km.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice Vlkovice cca 1, 5 km - trať č. 149 (Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně - regionální dráha), hlavní vlakové nádraží Mariánské Lázně cca 2,2 km - trať č. 149, 170 ( Praha - Beroun - Plzeň - Cheb).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Mariánské Lázně (AIR SPECIAL, a.s.) cca 2, 8 km; mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí - letiště Karlovy Vary, s.r.o vzdáleno cca 31 km; mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha/Ruzyně (Letiště Praha s.p.) vzdáleno cca 111 km.
Lodní doprava: Překladiště, stanoviště Lovosice cca 115 km, Ústřední přístav Ústí nad Labem cca 123,0 km. Labská vodní cesta (Pardubice - ) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, (Dolní Labe) Mělník - SRN. Veřejný přístav Praha Smíchov cca 121,0 km (Dolní Vltava - Mělník - Praha - Štěchovice).

Zásobování

Zásobování vodou: Napojení na stávající vodovodní a kanalizační řád města. Hlavní vodovodní řád vzdálen cca 1 km, hlavní kanalizační řád cca 300 m.
Zásobování energiemi: Elektřina - Severním okrajem lokality prochází elektrické vedení VN . Plyn - vedení VTL prochází cca 1,5 km západně.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz