Mariánské Lázně - Vora kasárna XII, skládka XIII

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:24,2 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází při jihozápadním okraji města Mariánské Lázně, přímo navazuje na zastavěné území města, je vymezeno komunikací Ke Kasárnům a plochou lesa.
Popis funkční náplně polohy: Funkční využití - bydlení 2 až 5 podlaží, občanské vybavení, bydlení, drobná výroba, služby, sport, školství, požární stanice; rekreace, sport, parkování, zeleň.
Popis stavu přípravy: V lokalitě se nachází stávající plocha rekreace. Nové záměry nebyly dosud realizovány. Druh pozemku - ostatní plocha, zahrada.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo letiště, bezpečnostní pásmo VTL plynovodu.
Zdroj informací: Územní plán obce Mariánské Lázně - r. 2003.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Karlovarský kraj Kód kraje: CZ041
ORP:Mariánské Lázně Kód ORP:4105
Obec: Mariánské Lázně Kód obce: 554642
Stavební úřad: Městský úřad Mariánské Lázně

Doprava

Silnice: XII - napojení bude ulicí Ke Kasárnům (přes tzv. Černý most). Lokalita je vzdálena cca 2,4 km od silnice I /21, od dálnice D5 (Praha - Plzeň - Německo) je vzdálena cca 23,3 km.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice hlavní vlakové nádraží Mariánské Lázně cca 750 m - trať č. 149 (Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně - regionální dráha), 170 ( Praha - Beroun - Plzeň - Cheb).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Mariánské Lázně (AIR SPECIAL, a.s.) cca 3,7 km; mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí - letiště Karlovy Vary, s.r.o vzdáleno cca 32 km; mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha/Ruzyně (Letiště Praha s.p.) vzdáleno cca 113,5 km.
Lodní doprava: Překladiště, stanoviště Lovosice cca 116,5 km, Ústřední přístav Ústí nad Labem cca 124,5 km. Labská vodní cesta (Pardubice - ) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, (Dolní Labe) Mělník - SRN. Veřejný přístav Praha Smíchov cca 123 km (Dolní Vltava - Mělník - Praha - Štěchovice).

Zásobování

Zásobování vodou: Napojení lokality na stávající vodovodní a kanalizační řád města. Vodovod - Hlavní vodovodní řád prochází cca 1 km severovýchodně. Kanalizace - Hlavní vodovodní řád prochází cca 200 m od západního okraje rozvojové plochy.
Zásobování energiemi: Elektřina - vedení VN prochází cca 500 m jižně od lokality. Plyn - lokalitou prochází vedení STL plynovodu, XII Teplo - Parovodní potrubí sídliště Vora - Kasárna Hamrníky,.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz