Liberec - Ruprechtice

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:21,7 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha se nachází v severní části města Liberec v katastrálním území Ruprechtice. Středem rozvojové plochy prochází silnice Horská.
Popis funkční náplně polohy: Území je určeno pro plochy bydlení městské a čisté, část území pro plochu sportu a rekreace (RS - areál sportoviště).
Popis stavu přípravy: Plocha je připravována k využití - pozemek je rozparcelován. Současné označí druhu pozemku v evidenci - orná půda.
Popis územních limitů: Vynětí ploch ze zemědělského půdního fondu, nutnost řešení technické infrastruktury a dopravního napojení lokality.
Zdroj informací: Územní plán města Liberec - 2008, Územně analytické podklady ORP Liberec - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Liberecký kraj Kód kraje: CZ051
ORP:Liberec Kód ORP:5105
Obec: Liberec Kód obce: 563889
Stavební úřad: Magistrát města Liberec

Doprava

Silnice: Lokalita je přímo zpřístupněna silnicí Horská. Od silnice I/13 Karlovy Vary - Polsko je plocha vzdálena cca 2 km. Od Rychlostní silnice R35 - Turnov - Jičín - Hradec Králové - Vysoké Mýto - Mohelnice je vzdálena cca 3 km.
Železnice: Plocha je lokalizována ve vzdálenosti cca 3,5 km od vlakového nádraží Liberec - železničních tratí č. 070 (Liberec - Turnov), č. 037 (Liberec - Frýdlant).
Letiště: Neveřejné vnitrostátní letiště Liberec - vzdálenost cca 4 km. Veřejné vnitrostátní letiště Hodkovice - vzdálenost cca 14,5 km, Veřejné vnitrostátní letiště Česká Lípa - Lada - vzdálenost cca 37 km, mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - vzdálenost cca 95 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice - ) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN; nejbližší veřejný přístav Mělník - vzdálenost cca 64 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Pitná voda - hlavní vodovodní řád ve vzdálenosti cca 1 km, je navržen hlavní přívodní řád napojený na navrhovaný zemní vodojem VDJ III. tl. p. Liberec V=500 m3. Kanalizace - v ulici Jizerská je navržena kanalizační síť pro veřejnou potřebu.
Zásobování energiemi: Elektřina - vzdálenost vedení VVN 4 km. Plyn - VTL plynovod ve vzdálenosti 1,5 km. Teplo - Teplárna Liberec s.a. ve vzdálenosti cca 3,5 km.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz