Liberec - Staré Pavlovice

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:30,5 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha je situována v severozápadní části Liberce v městské části Staré Pavlovice. Plocha v těsné blízkosti hranice města.
Popis funkční náplně polohy: Plocha je určena pro bydlení čisté, část plochy tvoří rekreační zeleň. Na jižním okraji zóny je plocha cca 1 ha NO (rozsáhlá nákupní centra).
Popis stavu přípravy: Plocha je částečně již zastavěna. Část plochy je připravována k výstavbě - rozparcelována.
Popis územních limitů: Vynětí ploch ze zemědělského půdního fondu, nutnost řešení technické infrastruktury a dopravního napojení lokality.
Zdroj informací: Územní plán města Liberec - 2008, Územně analytické podklady ORP Liberec - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Liberecký kraj Kód kraje: CZ051
ORP:Liberec Kód ORP:5105
Obec: Liberec, Stráž nad Nisou Kód obce: 544477, 563889
Stavební úřad: Magistrát města Liberec

Doprava

Silnice: Lokalita situována cca 1 km od rychlostní silnice R35 - Turnov - Jičín - Hradec Králové - Vysoké Mýto - Mohelnice. Cca 0,5 km od silnice č. 13 (Karlovy Vary (1/6) - Liberec (1/35,1/14) - Polsko. Je zpřístupněna procházející místní komunikací.
Železnice: Plocha je vzdálena cca 1 km od vlakové zastávky Stráž nad Nisou. Od vlakového nádraží Liberec je plocha vzdálena cca 2,7 km. Trať č. 070 (Liberec - Turnov), č. 037 (Liberec - Frýdlant).
Letiště: Neveřejné vnitrostátní letiště Liberec - vzdálenost cca 2 km. Veřejné vnitrostátní letiště Hodkovice - vzdálenost cca 15 km, Veřejné vnitrostátní letiště Česká Lípa - Lada - vzdálenost cca 34 km, mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - vzdálenost cca 94 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice - ) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN; nejbližší veřejný přístav Mělník - vzdálenost cca 62 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Kanalizace - kmenová stoka jižně od rozvojové plochy ve vzdálenosti cca 600 m. ČOV vzdálena cca 500 m.
Zásobování energiemi: Elektřina - vzdálenost vedení VVN cca 1,5 km. Plyn - VTL plynovod ve vzdálenosti cca 1 km. Teplo - Teplárna Liberec s.a. ve vzdálenosti cca 3,3 km.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz