Liberec - Starý Harcov

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:17,9 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha se nachází ve východní části Liberce v katastrálním území Starý Harcov, při silnici č. 29024.
Popis funkční náplně polohy: Funkční využití - převážně bydlení čisté, jen malá část území pro bydlení městského typu.
Popis stavu přípravy: Plocha určená pro bydlení je připravována k výstavbě - rozparcelována. Výstavba není v současném čase ještě započata. Plocha je evidována jako orná půda.
Popis územních limitů: Vynětí ploch ze zemědělského půdního fondu, nutnost řešení technické infrastruktury a dopravního napojení lokality.
Zdroj informací: Územní plán města Liberec - 2008, Územně analytické podklady ORP Liberec - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Liberecký kraj Kód kraje: CZ051
ORP:Liberec Kód ORP:5105
Obec: Liberec Kód obce: 563889
Stavební úřad: Magistrát města Liberec

Doprava

Silnice: Lokalita situována cca 5 km od rychlostní silnice R35 - Turnov - Jičín - Hradec Králové - Vysoké Mýto - Mohelnice. Podél západního okraje lokality prochází silnice Na skřivanech v severní části napojená na silnici Jižní v jižní části navazující na silnici Svobody.
Železnice: Plocha je lokalizována ve vzdálenosti cca 4 km od vlakového nádraží Liberec - železničních tratí č. 070 (Liberec - Turnov), č. 037 (Liberec - Frýdlant).
Letiště: Neveřejné vnitrostátní letiště Liberec - vzdálenost cca 5,3 km. Veřejné vnitrostátní letiště Hodkovice - vzdálenost cca 13 km, Veřejné vnitrostátní letiště Česká Lípa - Lada - vzdálenost cca 38 km, mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - vzdálenost cca 95 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice - ) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN; nejbližší veřejný přístav Mělník - vzdálenost cca 64 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Pitná voda: Hlavní vodovodní řád ve vzdálenosti cca 1 km. Kanalizace - Kmenová stoka při jižním okraje zóny ve vzdálenosti cca 500 m.
Zásobování energiemi: Elektřina - vzdálenost vedení VVN cca 1,5 km. Plyn - VTL plynovod ve vzdálenosti cca 3,5 km. Teplo - Teplárna Liberec s.a. ve vzdálenosti cca 3,5 km.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz