Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Kladno - Pod Ořechovkou Kladno - Pod Ořechovkou

Obec: Kladno
Rozloha plochy: 1,5 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Rozvojové území se nachází severně od ulice Čs. Armády, při západním okraji parkových ploch.
Plocha je vymezena pro rozvoj sportovní a rekreační funkce.

Klatovy - K Štěpánovicům Klatovy - K Štěpánovicům

Obec: Klatovy
Rozloha plochy: 45,1 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází cca 2,5 km severně od centra města Klatovy, jižní hranice lokality navazuje na zahrádkářskou kolonii, východní hranici tvoří komunikace I/27.
Území je určeno především pro bydlení, dále pro zařízení drobné výroby, služeb a skladů, které však nesmí narušovat prostředí pro trvalé bydlení.

Klatovy - Lubské předměstí Klatovy - Lubské předměstí

Obec: Klatovy
Rozloha plochy: 34,5 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita je umístěna cca 1,2 km jihozápadním směrem od centra města, lokalita je umístěna západně od žel. tratě č. 185 a její východní hranice je tvořena areálem armády.
Území je určeno především pro bydlení, dále pro zařízení drobné výroby, služeb a skladů, které však nesmí narušovat prostředí pro trvalé bydlení.

Klatovy - Sobětice - Na Švejckém vrchu Klatovy - Sobětice - Na Švejckém vrchu

Obec: Klatovy
Rozloha plochy: 46 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha je situována v jižní části města Klatovy asi 2 km od jeho centra, je umístěna mezi částí Sobětice a částí Luby, její severovýchodní hranici tvoří silnice I/22.
Stanovené využití území - rozvoj bydlení

Klatovy - Za Křesťanským vrchem Klatovy - Za Křesťanským vrchem

Obec: Klatovy
Rozloha plochy: 26,4 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita leží severně od centra města ve vzdálenosti cca 1,3 km, severozápadní hranici tvoří železniční trať č. 183, východní hranici silnice I/27 a jižní hranici pak areál nemocnice.
Území je určeno především pro bydlení, v menší míře pro další smíšené funkce.

Kludskyland - Kuřívody - Ralsko Kludskyland - Kuřívody - Ralsko

Obec: Ralsko
Rozloha plochy: 298,6 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Rozvojové území se nalézá v prostoru Kuřívody - Ralsko, ve vzdálenosti cca 9 km jižně od Mimoně.
Rozvojové plochy určené pro podnikatelské aktivity - zábavní areál, tzv. "Kludskyland!"

Komplex jezera Medard - Libík / c Komplex jezera Medard - Libík / c

Obec: Habartov
Rozloha plochy: 19,1 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Lokalita je situována na západní straně zbytkové jámy lomu Medard - Libík, jižně od obce Habartov, ležícího západně od města Sokolov ve vzdálenosti cca 6 km.
Plochy určené pro funkce - rekreace hromadná, bydlení individuální, občanské vybavení komerční.

Komplex jezera Medard - Libík (a) Komplex jezera Medard - Libík (a)

Obec: Habartov
Rozloha plochy: 10,9 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Území svým severním okrajem sousedí s výše uvedenou plochou. Nachází se při pravé straně silnice směrem do jádra obce. Na východ od této plochy ve vzdálenosti cca 320 m se nachází větší vodní nádrž.
Funkční určení - plochy smíšené obytné městského typu.

Komplex jezera Medard - Libík (b) Komplex jezera Medard - Libík (b)

Obec: Svatava
Rozloha plochy: 135,4 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita je situována při východní straně zbytkové jámy lomu Medard - Libník, u obce Svatava, vzdálené přibližně 1,4 km od města Sokolov.
Funkční nápň rozvojových ploch - rekreace a sport

Kongresové centrum a golf Bělčice Kongresové centrum a golf Bělčice

Obec: Bělčice
Rozloha plochy: 248 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita je situována v severozápadním cípu Jihočeského kraje mezi sídly Bělčice a Záhrobí. Z jihu a západu je vymezena silnicemi III. třídy, ze severu lesním porostem.
Sportovně rekreační plocha je navržena pro kongresové centrum, golfové hřiště, sportovní plochy kongresového centra, provozní a ubytovací zařízení.

<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz