Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Lanškroun - jihovýchod Lanškroun - jihovýchod

Obec: Lanškroun
Rozloha plochy: 16,2 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojové lokality vytvářejí proluku v sídlištní a rodinné zástavbě na jihovýchodním okraji Lanškrouna. Území je situováno v relativní blízkosti historického jádra a jeho využití vhodným způsobem uzavře a zcelí městskou zástavbu.
Lokalita je určena pro rozvoj obytné funkce - v kategoriích bydlení čisté a bydlení smíšené (náhrada původně plánované funkce - občanská vybavenost).

Lázně Domanín Lázně Domanín

Obec: Domanín
Rozloha plochy: 31,1 ha
Funkční využití plochy: zdravotní, sociální vybavenost
Lokalita je situována cca 1 km jižně od Třeboně, na území obce Domanín. Je vymezena při silnici II/155, v prostoru mezi rybníkem Svět a Opatovickým rybníkem.
Plocha je určena pro lázeňský komplex s navazujícím lesoparkem, včetně ubytovací zařízení se službami.

Letiště Tchořovice Letiště Tchořovice

Obec: Kadov, Tchořovice
Rozloha plochy: 130 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita je situována v rybniční krajině jižně od obce Tchořovice, východním koncem se bezprostředně dotýká zastavěného území obce. Letiště přetíná silnici II/174 Lnáře - Horažďovice.
Na ploše bývalého vojenského záložního letiště se počítá s využitím pro sportovní letiště, letiště pro balóny a vzducholodě, případně zařízení na využití obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaická elektrárna).

Liberec - Ruprechtice Liberec - Ruprechtice

Obec: Liberec
Rozloha plochy: 21,7 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha se nachází v severní části města Liberec v katastrálním území Ruprechtice. Středem rozvojové plochy prochází silnice Horská.
Území je určeno pro plochy bydlení městské a čisté, část území pro plochu sportu a rekreace (RS - areál sportoviště).

Liberec - Staré Pavlovice Liberec - Staré Pavlovice

Obec: Liberec, Stráž nad Nisou
Rozloha plochy: 30,5 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha je situována v severozápadní části Liberce v městské části Staré Pavlovice. Plocha v těsné blízkosti hranice města.
Plocha je určena pro bydlení čisté, část plochy tvoří rekreační zeleň. Na jižním okraji zóny je plocha cca 1 ha NO (rozsáhlá nákupní centra).

Liberec - Starý Harcov Liberec - Starý Harcov

Obec: Liberec
Rozloha plochy: 17,9 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha se nachází ve východní části Liberce v katastrálním území Starý Harcov, při silnici č. 29024.
Funkční využití - převážně bydlení čisté, jen malá část území pro bydlení městského typu.

Liberec - Starý Harcov Liberec - Starý Harcov

Obec: Liberec
Rozloha plochy: 7,8 ha
Funkční využití plochy: ostatní druhy vybavenosti
Plocha se nachází ve východní části Liberce v katastrálním území Starý Harcov, při silnici Na Skřivanech. Plocha je vymezena přiléhající komunikací a lesním porostem.
Území je určeno pro plochyfunkčního využití - ostatní, tj. zvláštní občanská vybavenost (areál technické univerzity, hromadné garáže a parkoviště v objektech ).

Liberec - Vratislavice nad Nisou - Nová Ruda Liberec - Vratislavice nad Nisou - Nová Ruda

Obec: Liberec
Rozloha plochy: 18,7 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha se nachází ve východní okrajové části města Liberec. V městské části Vratislavice nad Nisou. Nedaleko plochy prochází silnice I/14.
Území je určeno převážně pro plochy bydlení městské a čisté, okrajová část území pro plochu sportu a rekreace (RS - areál sportoviště).

Lipník nad Bečvou - Stromovka Lipník nad Bečvou - Stromovka

Obec: Lipník nad Bečvou
Rozloha plochy: 18,8 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita je situována jihozápadně od centra města ve vzdálenosti do 1 km od jeho středu, je umístěna severně od řeky Bečvy 0,5 km a v těsné blízkosti sportovního stadionu, východní hranici lokality tvoří ulice Na Zelince.
Plocha je určena pro rozvoj bydlení, dle regulace plochy bydlení - individuálního typu.

Litochleb Litochleb

Obec: Humpolec
Rozloha plochy: 17 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Rozvojová plocha se nachází v severovýchodní části lokality, navazuje na zastavěné území obce, je vymezeno Pstružným potokem.
Rozvojové území určeno pro funkce sport a rekreace (sportovní a rekreační zařízení).

<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz