Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Lyžařský areál Libín Lyžařský areál Libín

Obec: Prachatice
Rozloha plochy: 122,8 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita je situována na severozápadním úbočí hory Libín (1096 mn.m.) u sídla Libínské Sedlo, cca 6 km jižně od Prachatic.
Plocha je určena pro lyžařský areál s dobrou dopravní vazbou na Prachatice a navržené léčebné centrum Sv. Markéta v Prachaticích.

Lyžařský areál Smrčina Lyžařský areál Smrčina

Obec: Horní Planá, Nová Pec
Rozloha plochy: 960,6 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita je situovaná na hranicích s Rakouskem, na hřebeni hor Smrčina (1 338 m n.m.) a Hraničník (1 283 m n.m.) ve vazbě na rakouský lyžařský areál Hochficht. Lokalita leží v I. zóně národního parku Šumava.
Sportovně rekreační plocha je určena pro potencionální lyžařský areál, jejíž zásadní koncepční řešení spočívá v propojení se stávajícím rakouským lyžařským areálem Hochficht a využitím i pro běžkařský sport a v letním období pro turisty a případně i cyklisty (horská kola), čímž může vzniknout ve střední Evropě výjimečný a unikátní areál.

Lyžařský areál Špičák Lyžařský areál Špičák

Obec: Boletice
Rozloha plochy: 1094,4 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita je situována v blízkosti vodní nádrže Lipno, na sever od města Horní Planá v prostoru hřebenu Hvězda s nejvyšším vrcholem Špičák (1 221 mn.m.). Sledované území leží uvnitř vojenského újezdu Boletice a CHKO Šumava.
Sportovně rekreační plocha je určena pro potencionální víceúčelový lyžařský areál, s částečným letním provozem a s využitím ubytovacích kapacit v Horní Plané.

Mariánské Lázně - ke Stanovišti XVIII Mariánské Lázně - ke Stanovišti XVIII

Obec: Mariánské Lázně
Rozloha plochy: 15,8 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita leží na jihovýchodním okraji města Mariánské Lázně při silniční komunikaci II/230.
Určení funkční náplně - bydlení 1 až podlaží, rezerva.

Mariánské Lázně - Vora kasárna XII, skládka XIII Mariánské Lázně - Vora kasárna XII, skládka XIII

Obec: Mariánské Lázně
Rozloha plochy: 24,2 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Lokalita se nachází při jihozápadním okraji města Mariánské Lázně, přímo navazuje na zastavěné území města, je vymezeno komunikací Ke Kasárnům a plochou lesa.
Funkční využití - bydlení 2 až 5 podlaží, občanské vybavení, bydlení, drobná výroba, služby, sport, školství, požární stanice; rekreace, sport, parkování, zeleň.

Martinice - Luhy Martinice - Luhy

Obec: Holešov, Martinice
Rozloha plochy: 21,1 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita je vzhledem k velikosti obce značně rozsáhlá. Nachází se na severní straně katastru obce. Z jihu je ohraničena stávající zástavbou, ze severu a západu katastrální hranicí obce a z východu regionálním biokoridorem.
Větší část rozvojové lokality je určena pro smíšené obytné funkce (bydlení občanská vybavenost), menší část je určena pouze jako plochy pro bydlení.

Mikulov - Bývalé Kasárny Mikulov - Bývalé Kasárny

Obec: Mikulov
Rozloha plochy: 24,6 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha je situována cca 1,7 km severovýchodně od centra města Mikulov v areálu bývalých kasáren a okolí. Jedná se o mírně svažitý pozemek.
Jedná se o plochu se stanoveným funkčním využitím - bydlení a občanská vybavenost.

Mikulov - Na Hradbách Mikulov - Na Hradbách

Obec: Mikulov
Rozloha plochy: 8,6 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Plocha je situována 700 m jižně od centra města Mikulov, vedle Koupaliště Riviéra a sportovní haly. Jedná se o rovinatý pozemek využívaný jako zemědělská půda.
Jedná se o dvě rozvojové plochy, které jsou určené pro sportovní zařízení venkovních a vnitřních aktivit.

Mikulov - Pod Novou Mikulov - Pod Novou

Obec: Mikulov
Rozloha plochy: 17,3 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha je situována cca 400 m západně od centra města Mikulov. Leží na rovinatém území využívaném jako zemědělská půda.
Jedná se o tři rozvojové plochy s funkčním využitím bydlení - dvě mají sloužit pro bydlení v rodinných domech a zbývající plocha pro bydlení v bytových domech.

Mimoň - letiště Hradčany Mimoň - letiště Hradčany

Obec: Ralsko
Rozloha plochy: 246,8 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Rozvojové území se nalézá jižně od Mimoně v místní části Hradčany (nad Ploučnicí)v areálu letiště Hradčany a okolí.
Plochy podnikatelských aktivit - polyfunkční využití - areál letiště Hradčany a okolí.

<<  <  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz