Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Nové Město pod Smrkem - Smrk Nové Město pod Smrkem - Smrk

Obec: Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem
Rozloha plochy: 544,2 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Prostor okolí vrcholu Smrk, cca 3 km jižně od Nového Města pod Smrkem.
Území je určeno k využití jako plochy podnikatelských aktivit - zimní sportovní areál "Smrk".

Nový Jičín - Loučka Nový Jičín - Loučka

Obec: Nový Jičín
Rozloha plochy: 48 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Mírně svažitá plocha v k.ú. Loučka a k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí mezi řekou Jičínkou a ulicí Skalky.
V severní části rozvojového území stanoveno funkční využití - bydlení hromadné, v jižní části rodinné domy, ve středu území je vymezena plocha pro zařízení dopravy - hromadné garáže.

Nový Malín - jih Nový Malín - jih

Obec: Nový Malín
Rozloha plochy: 22,8 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází v obci Nový Malín (jihovýchod obce) ležící jihovýchodně od Šumperka, je umístěna východně od trati č. 290 ve vzdálenosti cca 0,1 km.
Plocha je určena pro rozvoj bydlení.

Nový Malín - sever Nový Malín - sever

Obec: Nový Malín
Rozloha plochy: 29,9 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita je umístěna jihovýchodně od Šumperka v obci Nový Malín (severovýchodní část), lokalita je umístěna východně od železniční trati č. 290, vzdálenost od obecního úřadu Nový Malín do 1 km.
Plocha je určena pro rozvoj bydlení.

Nový Oldřichov - Na Ladech Nový Oldřichov - Na Ladech

Obec: Nový Oldřichov
Rozloha plochy: 21,3 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nalézá v obci Nový Oldřichov na rozmezí katastrálních území Nový Oldřichov a Mistrovice u Nového Oldřichova. Plocha z východu vymezena zbytkem drážního tělesa zrušené trati ČD Česká Lípa - Kamenice, z jihu je vymezena procházející místní komunikací.
Stanovené funkční využití - rozvojová plocha pro bydlení.

Nymburk - Jankovice, západ Nymburk - Jankovice, západ

Obec: Nymburk
Rozloha plochy: 32,9 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita leží na západním okraji Nymburka, severně od toku Labe a severně od silnice II/331.Území je rovinaté, zemědělsky intenzivně využívané, plocha není přirozeně prostorově vymezena.
V území jsou navrženy plochy pro individuální bydlení (celkem pro obě plochy cca 190 RD, 210 bytů).

Olomouc - Chválkovice - Štěrkové Díly Olomouc - Chválkovice - Štěrkové Díly

Obec: Bystrovany, Olomouc
Rozloha plochy: 38,6 ha
Funkční využití plochy: ostatní druhy vybavenosti
Lokalita je umístěna 3,5 km severovýchodně od centra Olomouce, navazuje na stávající zástavbu ve východní části Pavloviček a Chválkovic, je vzdálena si 1 km východně od komunikace I/46.
Plocha je určena pro specifické funkce občanské vybavenosti (dle regulace ÚPD).

Olomouc - Na Havranech Olomouc - Na Havranech

Obec: Olomouc, Velký Týnec
Rozloha plochy: 38 ha
Funkční využití plochy: komerční vybavenost
Lokalita se nachází v těsné blízkosti meziúrovňového křížení komunikací R35 a I/55, které je situováno jižně od centra Olomouce v blízkosti části Vsisko, vzdálenost středu Olomouce je cca 6 km.
Plocha je určena pro rozvoj občanské vybavenosti - služeb.

Olomouc - Neředín - Úzké díly Olomouc - Neředín - Úzké díly

Obec: Olomouc
Rozloha plochy: 14,4 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita umístěna západně od středu Olomouce, vzdálenost 2 km, je umístěna v těsné blízkosti veřejného mezinárodního letiště (0,5 km západně).
Stanovené funkční využití - plochy bydlení nízkopodlažního typu.

Olomouc - Nové sady - U rybníka Olomouc - Nové sady - U rybníka

Obec: Olomouc
Rozloha plochy: 11,9 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita leží jižně od centra města Olomouc ve vzdálenosti cca 2,6 km, nachází se mezi komunikací II/570 (ulice Slavonínská) a žel. tratí č. 301, spadá do Olomouce - Nové Sady.
Plochy určené pro rozvoj bydlení - dle regulace všeobecného typu.

<<  <  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz