Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Olomouc - Nový svět - Žákovec Olomouc - Nový svět - Žákovec

Obec: Olomouc
Rozloha plochy: 26,9 ha
Funkční využití plochy: ostatní druhy vybavenosti
Lokalita se nachází 3,5 km jižně od středu města Olomouce pod areálem Přírodovědecké fakulty Olomouc, ve vzdálenosti do 1 km západně od komunikace I/55 a 1 km východně od řeky Morava.
Plocha je určena pro rozvoj vědy a výzkum.

Olomouc - Řepčín - Díly Olomouc - Řepčín - Díly

Obec: Olomouc
Rozloha plochy: 27,5 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita navazuje na severovýchodní nástavbu města Olomouc (část Řepčín) a je vzdálena asi 1,7 km od centra města, její hranice tvoří komunikace II/635 (ul. Křelovská) a ulice Pražská.
Stanovené funkční využití - plochy bydlení, dle regulativů pro všeobecné bydlení, bydlení čisté, intenzivní bydlení.

Olomouc - Velká Bystřice Olomouc - Velká Bystřice

Obec: Velká Bystřice
Rozloha plochy: 19,5 ha
Funkční využití plochy: komerční vybavenost
Lokalita je situována východně od města Olomouc, ve vzdálenosti cca 6 km od jeho středu, je umístěna mezi silnicí II/635 (ul. Lipenská) a řekou Bystřice, nachází se na jihozápadním okraji obce Velká Bystřice.
Plochy jsou určeny pro rozvoj občanské vybavenosti - komerčních zařízení.

Opava - Jaktař Opava - Jaktař

Obec: Opava
Rozloha plochy: 31,5 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Mírně svažitá plocha na západním okraji zastavěného území Opavy, na jihu přiléhá k areálu nemocnice.
Individuální bytová výstavba v severní části, hromadná bytová výstavba v jihozápadní části, občanská vybavenost v jihovýchodní části.

Orlické Záhoří - Jadrná Orlické Záhoří - Jadrná

Obec: Orlické Záhoří
Rozloha plochy: 25,1 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita je nachází na severním okraji obce, západně od komunikace II/311, ve vzdálenosti cca 0,2 km od centra obce a do 2 km od hranic s Polskem.
Plocha určená k funkčnímu využití sport a rekreace, kokrétně areál zimních sportů.

Orlová - Lutyně Orlová - Lutyně

Obec: Orlová
Rozloha plochy: 27,9 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Zvlněná plocha na severu zastavěného území v místní části Horní Lutyně, mezi ulicemi Ztracená a Boční.
Individuální bytová výstavba včetně základní občanské vybavenosti pro občany zde bydlící.

Orlová - Na Slezské Orlová - Na Slezské

Obec: Orlová
Rozloha plochy: 10,7 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Mírně svažitá plocha v centru Orlové kolem ulice Slezské. Prostor bývalé haldy dolu Žofie.
Plocha funkčeně určená pro občanské vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá.

Ostrava - Bartovice Ostrava - Bartovice

Obec: Ostrava
Rozloha plochy: 52,7 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Mírně svažitá plocha jižně od zastavěného území místní části Bartovice, mezi ulicemi Těšínská a U statku.
Individuální bytová výstavba včetně základní občanské vybavenosti pro občany zde bydlící.

Ostrava - Dolní Vítkovice Ostrava - Dolní Vítkovice

Obec: Ostrava
Rozloha plochy: 23,3 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Plocha na severu chráněného území Dolní Vítkovice, mezi ulicí Místeckou a řekou Ostravicí.
Území je součástí areálu Národní kulturní památky Dolní Vítkovice. Stanovené funkční využití území je kulturně společenské centrum.

Ostrava - Heřmanice Ostrava - Heřmanice

Obec: Ostrava
Rozloha plochy: 22,5 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Tři menší plochy, oddělené pásy zeleně mezi zastavěnými plochami lokalit Heřmanice a Muglinov, ohraničené ulicemi Orlovská a Koněvova.
Individuální bytová výstavba včetně základní občanské vybavenosti pro občany zde bydlící.

<<  <  13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz