Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Boskovice - Slavkov Boskovice - Slavkov

Obec: Slavkov u Brna
Rozloha plochy: 15,9 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha je situována ve východní části Slavkova nad silnicí III/0501.
Celá lokalita je určená pro funkční využití bydlení - v rodinných a bytových domech.

Brno - Bosonohy Brno - Bosonohy

Obec: Brno, Ostopovice
Rozloha plochy: 17,2 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Plocha leží na jihozápadním okraji Brna, k. ú. Bosonohy, těsně vedle dálnice D1.
Celá lokalita je vymezena pro rozvoj funkce sport a rekreace.

Brno - Přízřenice Brno - Přízřenice

Obec: Brno
Rozloha plochy: 17,4 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha leží na jihu Brna, k. ú. Brno - Jih. Mezi rychlostní silnicí I/52 a řekou Svratkou.
Celá lokalita je určená k funkčnímu využití - bydlení.

Brno - Sadová - Královo Pole Brno - Sadová - Královo Pole

Obec: Brno
Rozloha plochy: 41,2 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha leží na severním okraji Brna, k. ú. Královo Pole a k.ú. Sadová. Lokalita leží v blízkosti silnice R43.
Celá lokalita je určená pro bydlení - v rodinných domech a všeobecné bydlení.

Brno - Sadová - Královo Pole Brno - Sadová - Královo Pole

Obec: Brno
Rozloha plochy: 12,3 ha
Funkční využití plochy: zdravotní, sociální vybavenost
Plocha leží na severním okraji Brna, a k.ú. Sadová . Lokalita je situována v blízkosti silnice R43 a u stávajícího domova důchodců.
Lokalita je určena pro funkční využití občanská vybavenost - konkrétně pro sociální péči a zdravotnictví.

Brno - Židenice Brno - Židenice

Obec: Brno
Rozloha plochy: 13,7 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Plocha leží ve východní části Brna. Lokalita se nachází při silnici II/373 a silnici II/642.
Celá lokalita je určena pro rozvoj funkce rekreace a sport.

Broumov - golfové hřiště Broumov - golfové hřiště

Obec: Broumov
Rozloha plochy: 82,7 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Plocha se nachází zhruba 3 km severovýchodně od centra Broumova, mezi částí obce Broumov - Olivětín a částí obce Broumov - Rožmitál, je vzdálena asi 6 km od polských hranic.
Plocha určena k vybudování golfového hřiště.

Břeclav - pod letištěm Břeclav - pod letištěm

Obec: Břeclav
Rozloha plochy: 16,9 ha
Funkční využití plochy: komerční vybavenost
Rozvojová plocha je situována cca 2,8 km severovýchodně od centra města Břeclav.
Jedná se o rozvojové plochy určené především pro komerční zařízení (velkoprodejny), dále pro distribuci, ubytování a stravování.

Chabařovice - jezero Milada Chabařovice - jezero Milada

Obec: Chabařovice, Trmice, Ústí nad Labem
Rozloha plochy: 1193 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Prostor bývalého dolu Chabařovice a jeho okolí přiléhající k západnímu okraji Ústí nad Labem.
Rozvojový prostor je určen pro funkce rekreační a částečně residenční - konkrétně se jedná o zařízení pro rekreaci a sport u velké vodní plochy, částečně individuální nízkopodlažní bydlení včetně občanské vybavenosti v návaznosti na stávající osídlení.

Cheb - Špitálský vrch Cheb - Špitálský vrch

Obec: Cheb
Rozloha plochy: 10,7 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Území se nachází na severním až severozápadním okraji města.
Funkční určení - obytná zástavba center osídlení (výhled).

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz