Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Sportovně rekreační areál Lipno - Kramolín Sportovně rekreační areál Lipno - Kramolín

Obec: Frymburk, Lipno nad Vltavou, Loučovice, Vyšší Brod
Rozloha plochy: 1111,7 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita je situována v blízkosti vodní nádrže Lipno, mezi obcemi Lipno nad Vltavou a Frymburk. Navazuje na stávající lyžařský areál Kramolín.
Sportovně rekreační areál pro sjezdové a běžecké lyžování, pěší turistiku, cykloturistiku, hipoturistiku a Naturpark, včetně doprovodné infrastruktury je navržen s cílem prodloužit turistickou sezónu a zlepšit nabídku služeb v oblasti cestovního ruchu.

Stará Břeclav - severovýchod Stará Břeclav - severovýchod

Obec: Břeclav
Rozloha plochy: 29,6 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojová plocha je situována cca 1,9 km severovýchodně od centra města Břeclav.
Jedná se o několik ploch určených pro funkční využití bydlení, dále pro menší řemeslnou výrobu a občanskou vybavenost bez negativního dopadu na obytné prostředí.

Strakonice - Větrolamka, Za Stínadly, Podskalí Strakonice - Větrolamka, Za Stínadly, Podskalí

Obec: Strakonice
Rozloha plochy: 74,7 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita je situována na západním okraji města Strakonice, severně od řeky Otavy, ve vazbě na stávající obytnou zástavbu. Plocha přiléhá z obou stran k silnici I/22.
Lokalita je určena převážně pro bydlení v rodinných domech. Při silnici I/22 jsou navrženy plochy pro komerční občanské vybavení a plochy smíšené obytné pro bydlení a podnikání.

Stříbrná - Bublava, středisko sportu Stříbrná - Bublava, středisko sportu

Obec: Stříbrná
Rozloha plochy: 94 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita se nachází východně od obce Stříbrná směrem k Bukovému vrchu,cca 3,8 km severovýchodně od obce Kraslice.
Stříbrná - jádrové území rekreace v Krušných horách s vazbou na rozvíjející se sousední středisko zimních sportů Klingenthal. V této lokalitě se navrhuje výstavba lyžařských vleků a doplnění infrastruktury.

Studenec Studenec

Obec: Studenec
Rozloha plochy: 38,2 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Plocha je situován apři silnici I/23 mezi obcemi Vladislav a Náměšť nad Oslavou. Je vzdálena cca 2 km od obce Studenec.
Rozvojové území určeno pro funkce sport a rekreace

Sušice - Hradecká Sušice - Hradecká

Obec: Sušice
Rozloha plochy: 22,7 ha
Funkční využití plochy: komerční vybavenost
Lokalita se nachází cca 1,3 km severně od centra města Sušice, jihovýchodní hranici tvoří silnice II/169 a částečně silnice II/187.
Území je určeno k využití pro občanskou vybavenost a smíšené funkce - výroba, služby, obchodní zařízení.

Štoky Štoky

Obec: Štoky
Rozloha plochy: 21,8 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojová plocha se rozprostírá podél severozápadního okraje obce Štoky, navazuje na již zastavěné území obce. Je rozděleno silnicemi II/348, III/34812.
Lokalita určena pro rozvoj bydlení - rodinné domy.

Tábor - Čekanice Tábor - Čekanice

Obec: Tábor
Rozloha plochy: 31,4 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita je situována mezi severním okrajem Tábora a jihovýchodním okrajem místní části Čekanice, východně od Soví ulice. Je vymezena stávajíc zástavbou a silnicí II/123, na východní straně přechází do volné krajiny.
Plocha je navržena pro výstavbu obytné nízkopodklažní zástavby.

Tábor - Čekanice - Na Vyhlídce Tábor - Čekanice - Na Vyhlídce

Obec: Tábor
Rozloha plochy: 18,6 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita je situována mezi severním okrajem Tábora a západním okrajem místní části Čekanice, západně od Soví ulice. Je vymezena mezi stávající zástavbou, železniční tratí a vodními plochami na severu.
Plocha je určena pro obytnou zástavbu nízkopodlažní, vícepodlažní a smíšenou zástavbu pro bydlení a občanskou vybavenost.

Trutnov - Dolní Staré město Trutnov - Dolní Staré město

Obec: Trutnov
Rozloha plochy: 17,7 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha se nachází severně od centra města ve vzdálenosti cca 1 km, na pravém břehu řeky Úpy, východní hranice navazuje na stávající zástavbu a sousedí se ZŠ R. Frimla a domem dětí a mláděže.
Funkce obytná, převážně rodinné domy městského charakteru, zčásti rovněž bytové domy městského charakteru.

<<  <  22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz