Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |      celkový počet záznamů: 310

Vyškov - Kačenec Vyškov - Kačenec

Obec: Vyškov
Rozloha plochy: 15,1 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Plocha leží v jižní části Vyškova nad dálnicí D1 (Brno - Kroměříž) u rybníka Kačenec.
Lokalita je určena pro rozvoj funkce rekreace a sport - konkrétně realizace přírodního koupaliště s doplňující občanskou vybaveností.

Vyškov - Pazderna Vyškov - Pazderna

Obec: Vyškov
Rozloha plochy: 25,6 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha leží v západní části Vyškova nad silnicí II/379 za sídlištěm Osvobození.
Celá lokalita je určená pro bydlení v bytových domech.

Závodí Závodí

Obec: Kroměříž
Rozloha plochy: 25,7 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází na východním okraji Kroměříže, k. ú. Kroměříž, mezi řekou Moravou a Hrubým rybníkem. V blízkosti se nachází sportovní letiště.
Celá lokalita je určená pro všeobecné bydlení, bez bližšího omezení a určení.

Zlín - Boněcké paseky Zlín - Boněcké paseky

Obec: Zlín
Rozloha plochy: 17,1 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází na východním okraji Zlína, v místní části Příluky (k. ú. Příluky). Leží na severním svahu v lokalitě zvané Boněcké Paseky a plynule navazuje na stávající zástavbu, kterou rozšiřuje.
Celá rozvojová lokalita je určena pro individuální bydlení v rodinných domech.

Zlín - Louky Zlín - Louky

Obec: Zlín
Rozloha plochy: 16 ha
Funkční využití plochy: komerční vybavenost
Lokalita se nachází v místní části Zlína - Louky ,,průmyslová zóna". Leží v k. ú. Louky a částěčně zasahuje do k. ú. Malenovice. Nachází se na levém břehu řeky Dřevnice. Mezi řekou ze severu a silnicí I/49 z jihu (tř. T. Bati).
Rozvojová lokalita je určená pro funkce všeobecného komerčního využití - velkoprodejny, business centra, služby, servis apod.

Zlín - Pod lázněmi Kostelec Zlín - Pod lázněmi Kostelec

Obec: Zlín
Rozloha plochy: 31,9 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita je situována v katastrálním území Kostelec (místní část Zlína vzdálenost cca 3,5 km od centra), na západním svahu a navazuje na stávající plochy sportovních a lázeňských areálů - Lázně Kostelec.
Rozšíření stávající plochy golfového Hřiště u lázní Kostelec na 18 jamkové hřiště umožňující oficiální soutěže.

Znojmo - Křivánky Znojmo - Křivánky

Obec: Kuchařovice
Rozloha plochy: 8,9 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojová plocha - zemědělsky využívaná, je situována cca 1,3 km severně od centra města Znojmo.
Jedná se o plochu určenou k funkčnímu využití bydlení v rodinných a bytových domech.

Znojmo - Pod Svatým Janem Znojmo - Pod Svatým Janem

Obec: Znojmo
Rozloha plochy: 12,5 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojová plocha je situována cca 3 km severozápadně od centra města Znojmo.
Jedná se o rozvojovou plochu se stanoveným funkčním využitím pro bydlení v rodinných domech.

Žatec - jih Žatec - jih

Obec: Žatec
Rozloha plochy: 98 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Zvlněná plocha na jižním okraji zastavěného území Žatce, osou předmětného území je silnice II/227.
Rozvojové území je určeno pro smíšené využití - obsahuje dílčí plochy bydlení kolektivního, bydlení individuálního, zahrnuje smíšené funkce občanské vybavenosti a neruších služeb.

Žebětín - Bystrc Žebětín - Bystrc

Obec: Brno
Rozloha plochy: 20,7 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha leží na zapadním okraji Brna, k. ú. Žebětín a k.ú. Bystrc. Pod Brněnskou přehradou.
Celá lokalita je určená pro funkční využití bydlení - v rodinných domech a bytových domech.

<<  <  22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |      celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz