Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Černošín - Lažany, Za stájemi Černošín - Lažany, Za stájemi

Obec: Černošín
Rozloha plochy: 39,5 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita se nachází cca 10 km severozápadně od Stříbra a zhruba 2,2 km jižně od obce Černošín, navazuje na stávající jihozápadní zástavbu obce Lažany.
Území je určeno pro funkční využití - občanská vybavenost, konkrétně sportovně rekreační víceúčelový areál Lažany.

Červená Voda - sjezdovky s lanovkou Červená Voda - sjezdovky s lanovkou

Obec: Červená Voda, Králíky, Orličky
Rozloha plochy: 35,6 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Rozvojová lokalita je situována mimo současně zastavěné území severozápadně od obce Červená Voda v prostoru pod Suchým vrchem.
Funkční využití lokality - sport, rekreace a rekreační zeleň, konkrétní náplní má být zřízení sjezdových tratí, čtyřsedaščková lanovka, nástupní a výstupní stanice lanovky, lyžařské vleky, technické zázemí v pozemním objektu, parkoviště, zasněžovací systém, akumulační nádrž na vodu.

Česká Lípa - jih Česká Lípa - jih

Obec: Česká Lípa
Rozloha plochy: 17,9 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Plocha se nachází při jižním okraji města Česká Lípa, v katastrálním území Okřešice u České Lípy, východně od komunikace I/9. Plocha je ze severu a východu obklopena lesem a parkem. Dále není plocha přirozeně prostorově vymezena.
Území je určeno pro rozvojfunkcí - rekreace a sport.

Česká Lípa - severozápad Česká Lípa - severozápad

Obec: Česká Lípa
Rozloha plochy: 22,5 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha je situována v severozápadní části města Česká Lípa. Navazuje na zastavěné území obce, ze severu je ohraničeno komunikací Českokamenická.
Funkční využití - lokalita je určena pro plochy bydlení městského typu.

Česká Lípa - Špičák Česká Lípa - Špičák

Obec: Česká Lípa
Rozloha plochy: 48,1 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází v severovýchodní části města Česká Lípa. Z jihu a západu je vymezena zastavěným územím obce z ostatních stran je obklopena lesem.
Plocha je určena převážně pro bydlení (bydlení hromadné, individuální bydlení, rodinné domy městského typu). Část území je určena pro rekreaci a občanskou vybavenost. Cca 60% rozvojového území tvoří plochy návrhové - cca 40 % plochy územní rezervy.

Česká Lípa - východ Česká Lípa - východ

Obec: Česká Lípa
Rozloha plochy: 27,8 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází při východním okraji města Česká Lípa. Přímo navazuje na současně zastavěné území. Leží mezi místními částmi Špičák a Stará Lípa.
Plocha je určena převážně pro bydlení (bydlení hromadné, individuální bydlení, rodinné domy městského typu). Část území je určena pro rekreaci a občanskou vybavenost.

České Budějovice - Okružní České Budějovice - Okružní

Obec: České Budějovice
Rozloha plochy: 70,6 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita je situována na severovýchodním okraji Českých Budějovic, v oblasti velké okružní křižovatky a Okružní ulice. Je vymezena ulicí Okružní (I/34), vodním tokem a vodními plochami na jihu a stávajícími výrobními areály.
Plocha je navržena pro smíšenou zástavbu bytových domů a zařízení pro podnikatelské aktivity.

České Budějovice - Rožnov České Budějovice - Rožnov

Obec: České Budějovice
Rozloha plochy: 65,3 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita je situována v jižní části Českých Budějovic mezi řekami Vltavou a Malší. Plocha je vymezena stávající zástavbou rodinných domů a ulicí Plavskou. Lokalitou prochází železniční tratě č. 194 a 196.
Plocha je určena převážně pro smíšenou zástavbu rodinných nebo bytových domů s podnikatelskými aktivitami, dále jsou zde vymezeny plochy pro individuálního bydlení v zahradách s pozemky min. 1500 m2 a min. podílem 70 % biologicky aktivních ploch.

České Budějovice - Za Stromovkou České Budějovice - Za Stromovkou

Obec: České Budějovice
Rozloha plochy: 72,5 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita je situována na západním okraji Českých Budějovic, mezi ulicí Branišovskou a městským parkem Stromovka, v sousedství Jihočeské univerzity.
Plocha je určena pro výstavbu bytových domů, rodinných domů, smíšené zástavby bytových domů s podnikatelskými aktivitami a individuálního bydlení v zahradách s pozemky min. 1500 m2 a min. podílem 70 % biologicky aktivních ploch.

Český Jiřetín Český Jiřetín

Obec: Český Jiřetín
Rozloha plochy: 27,6 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Horská stráň v Krušných horách na jižní straně obce Český Jiřetín.
Rozvojové území je vymezeno pro funkční využití sport a rekreace - sportovní areál pro zimní i letní sporty.

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz