Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Český Těšín - Sokolovská Český Těšín - Sokolovská

Obec: Český Těšín
Rozloha plochy: 34,7 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rovinaté území pokračující západním směrem od centrální oblasti města, ohraničené významnými komunikacemi.
Zastavitelná plocha pro bydlení, v průběhu zpracování ÚPD bude blíže specifikováno.V dosud platném ÚP byla část plochy určena pro výrobu.

Dobruška - Belveder Dobruška - Belveder

Obec: Dobruška
Rozloha plochy: 20,4 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází severně od centra města ve vzdálenosti zhruba 0,5 km, na pravém břehu Brtevského potoka.
Plocha určená pro bydlení - rodinné domy.

Dobruška - Křovice Dobruška - Křovice

Obec: Dobruška, Val
Rozloha plochy: 14,3 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází na severovýchodním okraji obce ve vzdálenosti cca 1,6 km od jejího centra, leží mezi komunikací I/14 a II/298 v části obce Dobruška - Křovice.
Plocha určená pro bydlení - rodinné domy.

Dobruška - severovýchod Dobruška - severovýchod

Obec: Dobruška
Rozloha plochy: 12,5 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Plocha se nachází cca 1 km severovýchodně od centra města, severní hranici tvoří Brtevský potok, západní harnici komunikace I/14 a východní hranici II/298.
Plocha je funkčně stanovena jako smíšená zóna živnostensko obytná (nerušivé provozy).

Dobřany - Černoplát Dobřany - Černoplát

Obec: Dobřany
Rozloha plochy: 32,5 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita je umístěna východně od středu města, rozprostírá se jižně od Šlovického vrchu a severně od komunikace II/180.
Území je určeno pro funkční využití sport a rekreace.

Dobřany a Líně - K Dobřanům, Všenory , Ve Švestkovnách Dobřany a Líně - K Dobřanům, Všenory , Ve Švestkovnách

Obec: Dobřany, Chotěšov, Líně, Nová Ves, Zbůch
Rozloha plochy: 488,6 ha
Funkční využití plochy: komerční vybavenost
Lokalita se nachází mezi obcemi Líně a Dobřany, částečně na území bývalého vojenského prostoru, těsně navazuje na lokalitu neveřejného mezinárodního letiště Plzeň - Líně.
Území je určeno pro rozvoj občanské vybavenosti - komerční a výrobní zóna.

Dobřenice - golfové hřiště (Pod parkem) Dobřenice - golfové hřiště (Pod parkem)

Obec: Dobřenice
Rozloha plochy: 89,6 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita se nachází západně od obce Dobřenice, sousedí se západní hranicí areálu zámku, je vzdálena asi 2 km od dálnice D11.
Plocha je navržena pro zbudování golfového hřiště (sportovně - rekreační účely).

Dobřenice - sever 1 až 5, Za Vodojemem, U hřbitova, Východní část, Západní svahy Dobřenice - sever 1 až 5, Za Vodojemem, U hřbitova, Východní část, Západní svahy

Obec: Dobřenice
Rozloha plochy: 42,8 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita obklopuje obec Dobřenice po celé délce její severní a východní hranice a částečně hranici západní pod areálem zámku, je vzdálena od dálnice D11 0,5 - cca 1,5 km.
Čisté nízkopdlažní bydlení, bydlení venkovského typu.

Dolní Morava - sjezdovky Dolní Morava - sjezdovky

Obec: Dolní Morava
Rozloha plochy: 20,6 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Rozvojová lokalita se nachází nedaleko od Králického Sněžníku na území obce Horní Morava, v prostoru pod vrchem Chlum (1115 m n.m.)
Lokalita je určena pro rozvoj funkce rekreace, sportu a cestovního ruchu, konkrétně se záměr týká výstavby lanové dráhy a prodloužení sjezdové trati v rámci stávajícího lyžařského areálu. Tato zařízení budou využívána v zimním období. Dále pak se jedná o vybudování parkoviště a vybudování bobové dráhy s celoročním využitím.

Domažlice - Týnské Předměstí - Za městem Domažlice - Týnské Předměstí - Za městem

Obec: Domažlice
Rozloha plochy: 11,9 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází na severním okraji města ve vzdálenosti cca 1 km od jeho centra, kde navazuje na stávající zástavbu, část Týnské Předměstí se nachází u rybníka U Tří vrb.
Území je určeno pro obytnou funkci, dle regulativů územního plánu je navrhována převážně nízkopodlažní zástavba - rodinné domy, částečně bytová zástavba nad 2 NP.

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz