Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Dostavba sídliště Zlín - Malenovice Dostavba sídliště Zlín - Malenovice

Obec: Zlín
Rozloha plochy: 25,1 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha je situována cca 5 km od centra Zlína, v k.ú. Malenovice. Navazuje na stávající sídliště při silnici I/49, leží na rovinatém území zemědělsky intenzivně využívaném, bez přirozených prostorových vymezení.
Plocha je rozdělena na několik částí, hlavní funkcí má být bydlení v bytových a v rodinných domech. Okrajovou funkcí mají být komerční aktivity, sport a rekreace.

Frenštát pod Radhoštěm - jihovýchod Frenštát pod Radhoštěm - jihovýchod

Obec: Frenštát pod Radhoštěm
Rozloha plochy: 15,7 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Mírně svažité území na jihovýchodě města, rozdělené na dvě části Bystrým potokem. Navazuje na stávající rozptýlenou zástavbu rodinnými domy.
Bydlení individuální (výjimečně hromadné) včetně občanského vybavení pro občany zde bydlící.

Frýdek - Místek Nová osada II Frýdek - Místek Nová osada II

Obec: Frýdek - Místek
Rozloha plochy: 11,3 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Mírně svažité území na severu Frýdku, východně od ulice Lískovecké (silnice II/477).
Plocha pro hromadné bydlení v bytových domech, včetně základní občanské vybavenosti.

Grygov a Krčmaň - Padělky v Kališkách Grygov a Krčmaň - Padělky v Kališkách

Obec: Grygov, Krčmaň
Rozloha plochy: 23,2 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita se nachází mezi obcemi Grygov a Krčmaň, od centra města Olomouc je vzdálena necelých 10 km, je umístěna cca 0,7 km východně od žel. Trati č. 270 a západně cca 1,3 km od komunikace I/55.
Plochy jsou určeny pro rozvoj specifických forem občanské vybavenosti (sport a rekreace).

Hádky Hádky

Obec: Velké Meziříčí
Rozloha plochy: 16,4 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojová plocha se nachází při jižním okraji zastavěného území města Velké Meziříčí, z jihu je vymezena silnicí II. třídy.
Lokalita se skládá převážně z ploch bydlení (BR), část lokality cca 10 % zaujímá plocha bydlení (BD).

Hanušovice a Malá Morava - Pastviny Hanušovice a Malá Morava - Pastviny

Obec: Malá Morava
Rozloha plochy: 111,3 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Lokalita se nachází západně od obce Hanušovice (vzdálenost zhruba 7 km) a jižně od obce Malá Morava (vzdálenost asi 2 km), severní harnici lokality tvoří řeka Morava a komunikace II/312, v těsné blízkosti lokality je obec Zlatý potok (západně).
Plocha je určena pro rozvoj občanské vybavenosti, sportovních a rekreačních funkcí.

Havířov - Na Pavlasůvce Havířov - Na Pavlasůvce

Obec: Havířov
Rozloha plochy: 9,1 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Území na severovýchodě lokality Prostřední Suchá, přiléhajísí na východě k ulici Na Pavlasůvce, na severní straně se blíží k silnici II/475.
Plocha funkčně určená pro rozvoj bydlení všech typů a rozvoj občanské vybavenosti.

Havířov - Petřvaldská Havířov - Petřvaldská

Obec: Havířov
Rozloha plochy: 18,4 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Mírně svažité území na severu lokality Šumbark mezi ulicemi Petřvaldská a Výletní.
Plocha funkčně určená pro rozvoj bydlení všech typů a rozvoj občanské vybavenosti.

Havířov - Prostřední Suchá Havířov - Prostřední Suchá

Obec: Havířov
Rozloha plochy: 15 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Území v lokalitě Prostřední Suchá, oddělené pásem zeleně od sousedního území "Skleníky".
Plocha funkčně určená pro rozvoj bydlení všech typů a rozvoj občanské vybavenosti.

Havířov - skleníky Havířov - skleníky

Obec: Havířov
Rozloha plochy: 20,2 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Území v lokalitě Prostřední Suchá mezi železniční tratí a ulicí Dělnickou, opuštěný areál skleníků.
Zóna obvodového centra (občanská vybavenost celoměstského významu, obytné domy s vestavěnou občanskou vybaveností, velkoplošná obchodní zařízení).

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz