Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Havířov - Šumbark Havířov - Šumbark

Obec: Havířov
Rozloha plochy: 13,6 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Území v severní části Havířova mezi zastavěnými územími lokalit Šumbark a Dolní Suchá.
Zóna obvodového centra (občanská vybavenost celoměstského významu, obytné domy s vestavěnou občanskou vybaveností, velkoplošná obchodní zařízení).

Havlíčkův Brod - Na losích Havlíčkův Brod - Na losích

Obec: Havlíčkův Brod
Rozloha plochy: 40 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojová plocha se nachází v západní části města Havlíčkův Brod. Od centra města je vzdálena cca 1,4 km. Lokalitou prochází silnice II/150.
Cca 75% lokality je určeno pro rozvoj bydlení, cca 25% plochy pro stavby pro rodinou rekreaci, které jsou situovány v jižní část rozvojové plochy.

Hlučín - Fifejdy Hlučín - Fifejdy

Obec: Hlučín, Kozmice
Rozloha plochy: 21,6 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Prostor mezi zastavěným územím města Hlučína a Hlučínským jezerem.
Spotrovně rekreační areál navazující na stávalící zařízení na břehu Hlučínského jezera.

Hlučín Vinohradská Hlučín Vinohradská

Obec: Hlučín
Rozloha plochy: 16,8 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojové území na jihu města Hlučína, obklopující stávající zástavbu rodinnými domky podél ulice Vinohradské.
Individuální bydlení městského typu, včetně občanské vybavenosti a nerušících služeb pro potřebu obyvatel.

Hodonín - Lučina Hodonín - Lučina

Obec: Hodonín
Rozloha plochy: 16,7 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha je situována cca 2 km sevrozápadně od centra města Hodonín, poblíž průmyslového areálu. Jedná se o rovinatý pozemek.
Jedná se o plochu určenou převážně k rozvoj funkce bydlení s možností malé nerušící řemeslné výroby.

Hodonín - Mrkotálky Hodonín - Mrkotálky

Obec: Hodonín
Rozloha plochy: 13,9 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Plocha je situována cca 1,3 km severovýchodně od centra města Hodonín.
Jedná se o plochu určenou pro rozvoj funkce sport a rekreace.

Hodonín - Výhon Hodonín - Výhon

Obec: Hodonín
Rozloha plochy: 20,1 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha - zahrádkářská kolonie, je situována cca 1,4 km severovýchodně od centra města Hodonín.
Jedná se o plochu určenou převážně k funkčnímu využití pro bydlení s možností lokalizace malé nerušící řemeslné výroby.

Holešov Holešov

Obec: Holešov
Rozloha plochy: 35,8 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází na severovýchodním okraji města. Mezi ulicemi 6. května, Přerovskou a na jihu je ohraničena řekou Rusavou a stávajícími rodinnými domy. Lokalitu půlí silnice II. třídy.
Celá lokalita je určená pro bydlení - v rodinných domech.

Holešov - Dolní podubí Holešov - Dolní podubí

Obec: Holešov
Rozloha plochy: 20,4 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází na východním okraji města v místní části Dolní podubí. Ze tří stran je ohraničena ulicemi Osvobození, Sadová a Bezručova. Navazuje na stávající zástavbu.
Celá rozvojová lokalita je určená pro bydlení - v rodinných domech.

Holice - sever Holice - sever

Obec: Holice
Rozloha plochy: 41,6 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojové území se skládá z několika rozvojových lokalit, které navazují na zástavbu Holic a vytvářejí pás rozšiřující se severním směrem podél urbanizační osy až k Hradeckým lesům do prostoru Podlesí, Kamenec.
Jednotlivé rozvojové lokality jsou s postupující vzdáleností od města určeny pro bytovou výstavbu - městskou středopodlažní, městskou nízkopodlažní a pro výstavbu venkovského typu.

<<  <  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz