Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Hořice - U Chvaliny Hořice - U Chvaliny

Obec: Hořice
Rozloha plochy: 15,7 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází 1,2 km jižně od centra města, asi 0,2 km nad železniční tratí č. 041 a avýchodně od komunikace I/35.
Lokalita určena pro bydlení - rodiné, bytové domy a občanská vybavenost místního významu.

Hoštka - tři lokality Hoštka - tři lokality

Obec: Hoštka
Rozloha plochy: 38,2 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Tři plochy na jižním okraji zastavěného území obce směrem k řece Labi.Východní plochy jsou svažité severovýchodním směrem k říčce Obrtce, západní plocha leží na mírném návrší nad Labem.
Rozvojové plochy jsou určeny pro funkce sport a rekreace - konkrétně pro výstavbu golfového hřiště a lyžařské sjezdové dráhy s umělým povrchem.

Hradec Králové - Kukleny - Pod náměstím Hradec Králové - Kukleny - Pod náměstím

Obec: Hradec Králové
Rozloha plochy: 10,6 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází jihozápadně na okraji města zhruba 3,5 km od jeho středu, mezi ulicemi Pardubická a Pražská třída, v blízkosti obchodního centra na okraji města.
Obytná nízkopodlažní zástavba.

Hradec Králové - Kukleny - západ Hradec Králové - Kukleny - západ

Obec: Hradec Králové
Rozloha plochy: 15,2 ha
Funkční využití plochy: ostatní druhy vybavenosti
Plocha se nachází na západním okraji města mezi ulicí Pardubickou a Kutnohorskou, vlevo při výjezdu z města směr Kutná Hora, lokalita je vzdálena asi 2 km od plánované trasy D11.
Pro tuto plochu je přípustné funkční využití využití pro administrativu, zdravotnictví, vzdělávací zařízení, výzkumné, vývojové a zkušební provozy.

Hradec Králové - Pražské předměstí, Březhrad Hradec Králové - Pražské předměstí, Březhrad

Obec: Hradec Králové
Rozloha plochy: 11 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Plocha se nachází ve vzdálenosti cca 3,6 km jižně od centra města, ve středu komerční zóny "Hradubická" při výpadovce na Pardubice I/37 (Hradec Králové - Žďár nad Sázavou - Velká Bíteš).
Lokalita je určena pro umístění významných, kapacitních i plošně náročných staveb a zařízení občanského vybavení městského a regionálního významu pro školství, kulturu, zdravotnictví, administrativu, obchod a služby, vědu a výzkum.

Hradec Králové - Svobodné Dvory - Na Metelce Hradec Králové - Svobodné Dvory - Na Metelce

Obec: Hradec Králové
Rozloha plochy: 10,7 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází cca cca 3 km severozápadně od středu města mezi ulicemi Drtinovou a Koutníkovou.
Obytná nízkopodlažní a vícepodlažní zástavba s vysokým podílem zeleně, tvořící převážně souvislé obytné celky se základním občanským vybavením.

Hradec Králové - Svobodné Dvory - Pálenecká Hradec Králové - Svobodné Dvory - Pálenecká

Obec: Hradec Králové
Rozloha plochy: 46,7 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází západně od středu města ve vzdálenosti 2,8 km, navazuje na stávající převážně nízkopodlažní zástavbu příměstské části Svobodné Dvory.
Navržená funkce - většinou obytná nízkopodlažní zástavba tvořící převážně souvislé obytné celky se zákl. obč. vybavením, částečně smíšené funkce, vícepodlažní zástavba.

Hradec Králové - Temešvár, sever Hradec Králové - Temešvár, sever

Obec: Hradec Králové
Rozloha plochy: 30,7 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita je situována mezi železničními tratěmi č. 020 ((Praha - ) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň) a č. 031 (Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř) jihozápadně od centra města ve vzdálenosti zhruba 2,5 km, nedaleko fotbalového stadionu FC Olympia.
Převážně obytná vícepodlažní zástavba a částečně zástavba nízkopodlažní.

Hranice - Drahotuše Hranice - Drahotuše

Obec: Hranice
Rozloha plochy: 20,5 ha
Funkční využití plochy: ostatní druhy vybavenosti
Lokalita je umístěna v těsné blízkosti silnice I/47, ve vzdálenosti asi 0,4 km od kruhové objezdu spojující silnice I/47 a I/35 a ve vzdálenosti cca 0,1 km východně od zdejšího veřejného letiště, vzdálenost do centra města je max. 2 km.
Plocha je určena pro rozvoj podnikatelských aktivit a pro plochy se smíšenou funkcí (podnikatelské aktivity a občanská vybavenost integrovaná s funkcí bydlení).

Hranice - Pod bílým kamenem Hranice - Pod bílým kamenem

Obec: Hranice
Rozloha plochy: 19,5 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází asi 0,5 km od levého břehu řeky Bečvy a komunikace I/35 (směr Teplice nad Bečvou), je umístěna se na jižním okraji města, vzdálenost od centra zhruba 1,2 km.
Zóna převážně individuálního bydlení - bydlení v rodinných domech.

<<  <  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz