Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Hranice - Velký Drahotuch Hranice - Velký Drahotuch

Obec: Hranice
Rozloha plochy: 12,7 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita je situována v meandru řeky Bečvy (vzdálenost 0,4 km jižně od meandru) a jihozápadně od středu města (vzdálenost 1,3 km), v bezprostřední blízkosti severně od lokality je umístěn sportovní areál města Hranice.
Plocha je určena pro rozvoj sportovních a rekreačních funkcí.

Hranice - Za Čaputovým dvorem Hranice - Za Čaputovým dvorem

Obec: Hranice
Rozloha plochy: 20,3 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází severovýchodně od nám. města Hranice asi 0,3 km od komunikace I/47, severní hranice lokality sousedí s areálem městské nemocnice.
Zóna hromadného bydlení - bydlení v bytových domech.

Hulín - Pod kopcem Hulín - Pod kopcem

Obec: Hulín
Rozloha plochy: 16,5 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází na východním okraji Hulína, v k. ú. Hulín, mezi železniční tratí a budovanou R 55. Je ohraničena ulicí Nádražní, sídlištěm Višňovce,ulicí Holešovskou a výstavbou R 55.
Celá lokalita je určená pro rozvoj bydlení.

Humpolec - Na vršku Humpolec - Na vršku

Obec: Humpolec
Rozloha plochy: 20,4 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojová plocha se nachází v severozápadní okrajové části města Humpolec. Navazuje na již zastavěné území města. V severní části je vymezeno nově navrhovanou komunikací.
Jedná se převážně o plochy bydlení čisté - nízkopodlažní zástavba rodinnými domy. Část lokality tvoří plocha veřejného vybavení (zařízení se specifickou funkcí SP,ŠK,ZS,KT). Cca 70 % tvoří plochy návrhu, cca 30 % plochy výhledové. Cca 25 % lokality je v současné době využito jako zahrádky.

Jáchymov - středisko sportu Boží dar - Klínovec Jáchymov - středisko sportu Boží dar - Klínovec

Obec: Boží Dar, Jáchymov
Rozloha plochy: 478,9 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita je situována v obci Boží Dar, necelých 6 km vzdušnou čarou od města Jáchymov a cca 0,5 km od hranic s Německem, větší část rozvojové plochy leží ve vzdálenosti cca 4 km vzdušnou čarou od města Jáchymov severním směrem.
V návaznosti na stávající střediska se plánuje zkvalitnění a výstavba nové vybavenosti pro zimní, ale i letní sporty. Jižně od Božího Daru se uvažuje o výstavbě zařízení i pro letní rekreaci (např. golfové hřiště, cyklostezky pro horská kola apod.). Na území sousedního Ústeckého kraje se nachází druhá část střediska s centrem Loučná (v grafice není vymezena).

Jeníkovice - Průhon - sportovní areál s golfovým hřištěm Jeníkovice - Průhon - sportovní areál s golfovým hřištěm

Obec: Jeníkovice
Rozloha plochy: 23,8 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Plocha je umístěna severovýchodně od středu obce ve vzdálenosti cca 1,5 km a zhruba 1 km západně od místního hřbitova.
Jedná se funkční využití sport a rekreace - sportovní areál s golfovým hřištěm.

Jeřmanice výhled Jeřmanice výhled

Obec: Jeřmanice
Rozloha plochy: 16,2 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází mezi obcemi Jeřmanice a Dlouhý most, mezi místními částmi Sibiř (Jeřmanice) a Horní Dlouhý Most (Dlouhý most). Lokalita je vzdálena cca 1,3 km severozápadně od centra obce Jeřmanice.
Stanovené funkční využití - plocha pro bydlení převážně venkovského typu.

Jeseník - U kasáren Jeseník - U kasáren

Obec: Jeseník
Rozloha plochy: 34,8 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita je situována na jižním okraji města Jeseník, je umístěna zhruba 0,5 km jižně od komunikace I/60 a 1,4 km západně od komunikace I/44 vedené podél řeky Bělá.
Plocha je určena pro rozvoj sportovních a rekreačních funkcí.

Jezero Most Jezero Most

Obec: Most
Rozloha plochy: 133,4 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Rozvojové území mezi silnicí I/13, železničními tratěmi a jižními břehy budoucího jezera Most, vznikajícího zatopením zbytkové jámy bývalého povrchového uhleného lomu Most.
Území pro určené převážně pro příměstské rekreační funkce a částečně pro bydlení. Zájmovou činnost a rekreaci, část území s převažující funkcí bydlení v nízkopodlažní zástavbě. Cyklostezky, přístav rekreačních lodí, plachetních sportů, pláže, návaznost na areále technického muzea, zemědělská a lesnické činnosti.

Jihlava - Na Dolech Jihlava - Na Dolech

Obec: Jihlava
Rozloha plochy: 26,2 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojová plocha se nachází při severozápadním okraji města Jihlava, podél místní komunikace S.K. Neumana.
Jedná se o plochy určené pro rozvoj bydlení - individuálního typu.

<<  <  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz