Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Mikroregiony

Definice: Region malého geografického měřítka. V praxi se zpravidla jedná o účelové mikroregiony, sdružení obcí. V ČR jsou často vytvářeny za účelem získání společné podpory pro čerpání prostředků ze státních fondů a z fondů EU.

Seznam mikroregionů

Mikroregiony
NázevSídlo obecÚčel
Blanský les - podhůříVčelnápolupráce obcí v oblasti budování infrastruktury, podpory podnikání, služeb, školství, kultury, cestovního ruchu, výměny zkušeností a informací
Budějovicko - SeverBorekspolečný postup při ochraně životního prostředí, koordinace investičních akcí a územních plánů, slaďování zájmů a činností místních samospráv, správa spol. majetku sdružení, propagace sdružení a jeho území
Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavského regionuProtivínregionální rozvoj
Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a OtavouZáhořísociální a ekonomický rozvoj regionu
Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Jindřichohradecko - západHorní Pěna
Dobrovolný svazek obcí "POD HOROU"Tučapysociální a ekonomický rozvoj regionu
Dobrovolný svazek obcí PrachatickoPrachatice1) Svazek obcí vyvíjí činnost směřující k řešení společné problematiky svých členů, zejménaa) zajištění trvalé obyvatelnosti regionu, b) koordinaci významných investičních akcí v zájmovém území, c) zajištění územní plánovací dokumentace regionu,d) financo
Dobrovolný svazek obcí ŘečickaKard.Řečiceregionální rozvoj
Dobrovolný svazek obcí severního PíseckaČimeliceregionální rozvoj
Dobrovolný svazek obcí VeselskoVeselí nad Lužnicíregionální rozvoj
DSO Mikroregion VENKOVChotovinyregionální rozvoj
LišovskoLišovregionální rozvoj
Mikroregion Chelčicko-LhenickýVodňanyÚkoly v obl. školství, kultury, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, společná péče o památky a o rozvoj ovocnářství, sadovnictví, školkařství a zpracování ovoce.Zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně, příprava turistických tras mikror
Mikroregion DačickoDačiceOchrana spol. zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec.
Mikroregion Horní Vltava - BoubínskoStožecregionální rozvoj
Mikroregion Jindřichohradecko-svazek obcí JindřichohradeckoJ.Hradecregionální rozvoj
Mikroregion NetolickoNetolicespolečný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti
Mikroregion Šumavské podhůříVacovřešení společných problemů obcí nad rámec svého území a možnost čerpání dotací z POV
Mikroregion Vlachovo BřezíVlachovo Březíspolečné řešení otázek a problémů v oblastech zemědělství, cestovního ruchu, turistiky, informatiky apod., uskutečňování Programu obnovy venkova
Regionální sdružení ŠumavaStachygarant a reprezentant šumavských obcí
Regionální svazek obcí VltavaVětřníregionální rozvoj
SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ BUKOVSKÁ VODADolní Bukovskozajištění správy a rozvoje vodohospodářského zařízení pro jímání, úpravu a zásobování měst a obcí pitnou vodou
Sdružení měst a obcí VltavaChrášťanyvšeobecná ochrana životního prostředí,...
Sdružení pohraničních obcí a měst okresu Jindř. Hradec se sídlem ve SlavonicíchSlavoniceřešení úkolů v oblasti školství, soc. péče, zdrav. a kultury, čistota
Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu BorekDačicelikvidace odpadů
Společenství obcí Čertovo břemenoBorotínsnaha iniciovat pozitivní rozvoj tohoto typicky venkovského mikroregionu, zejména v oblastech rozvoje kvalitní technické infrastruktury, občanské vybavenosti, cestovního ruchu, zaměstnanosti, propagace regionu a ochrany životního prostředí, za účelem zachování kulturního a přírodního dědictví regionu
Svazek lipenských obcíLipno nad Vltavouregionální rozvoj
Svazek měst a obcí okresu StrakoniceStrakoniceuspokojování důležitých potřeb regionu, dopravní obslužnost
SVAZEK MĚST A OBCÍ REGIONU POMALŠÍŘímovřešení dopadů na hospodaření obcí a jejich obyvatel v souvislosti s existencí vodárenského toku Malše
Svazek obcí - TDO LužniceŽelečspojení sil a prostředků členských obcí pro ochranu životního prostředí v daném regionu a očistu řeky Lužnice
Svazek obcí BlataPištínregionální rozvoj
Svazek obcí BlatenskaBlatnáregionální rozvoj
Svazek obcí Blažejov a HospřízBlažejovvýstavba zásobovacího vodovodu a následná dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele v obcích Blažejov a Hospříz
Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a HamrChlum u Třeboněregionální rozvoj
Svazek obcí Dolního PootavíCehniceregionální rozvoj
Svazek obcí LužniceDvory nad LužnicíSpolečná realizace výstavby celkového odkanalizování, vč.domovních přípojek v obci Halámky, vybudování nové čistírny odpadních vod v obci Dvory a uvedení celkového odkanalitování obcí do provozu.
Svazek obcí mikroregionu TáborskoTáborPředkládat org. kraje a dalším dotčeným institucím iniciativní návrhy zohledňující požadavky obcí, hájit a prosazovat společné zájmy a práva obcí táborska v rámci členství ČR v EU, zajišťovat přípravu a realizaci rozvoje mikroregionu Táborska v souladu s
Svazek obcí MilevskaMilevskoobhajoba a prosazování zájmů členů sdružení, spolupůsobení při ekonomickém a sociálním rozvoji regionu města Milevska
Svazek obcí Naše vodaKardašova Řečiceřešení zásobování vodou
Svazek obcí PeklovNihošovicevybudování plynofikace a rekonsrukce vodovodu
Svazek obcí PoluškaZubčice
Svazek obcí regionu PíseckoPísekKoordinace postupů při řešení problémů týkajících se: rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, soc. a kult. života obcí, vztahu k org. státní správy a vyšších samosprávných celků. Další společné aktivity k následujícím účelům: podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti, rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů, společná péče o památky v regionu, využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy, podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy, společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče, marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů, podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v regionu, společná příprava projektů pozemkových úprav, podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí, spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zemí EU, zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společné problematiky, vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti odpadů, znečišťování ovzduší a vodních toků, společná příprava projektu rozvoje území. Spolupráce s rra v Českých Budějovicích, odbory strategického a reg. rozvoje městských úřadů, Jihočeskou hospodářskou komorou, Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a mikroregiony Milevska, Severního Písecka, Blanicko-otavským a Mezi Vltavou a Otavou.
Svazek obcí regionu TřeboňskoTřeboňsociálně ekonomický rozboj Třeboňska, likvidace odpadů
Svazek obcí SoběslavskoSoběslavOchrana spol. zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec.
Svazek obcí StrakonickaStrakoniceregionální rozvoj
Svazek obcí Středního PootavíKatoviceregionální rozvoj
Svazek obcí šumavského PodlesíČesticeregionální rozvoj
Svazek obcí VěnecČkyněVšeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti. Společný postup při řešení otázek protipovodňové ochrany. Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území . Ko
Svazek obcí VitorazskoSuchdol nad Luž.regionální rozvoj
Svazek obcí vodovod KřemžeKřemževýroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod
Svazek obcí VyšebrodskoVyšší Brodregionální rozvoj
Svazek obcí Zlatý vrchRažicespolečně pro občany zajistit alternativní zdroj vytápění - biomasou
Vodovod HamrTřeboňvýroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod
Vodovod LandštejnDačicevýroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod
Vodovod ŘečiceDačicevýroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod
Zájmové sdružení obcí PodkletíKřemžesoustředění sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících rozsahem a významem možnosti jednotlivých účastnických obcí
Zdroj dat: Mikroregiony

Mapa mikroregionů

Mapa mikroregionů