Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Průmyslové zóny

Jihočeský kraj má k dispozici velký počet zón - celkem 18. Charakteristická je jejich menší velikost zón (mezi 20 ha - 50 ha). Až na výjimky jsou zóny převážně málo využité s velkými rezervními plochami.

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v kraji, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.

Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné - dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.

Průmyslové zóny
NázevFunkční náplňPlocha
Blatná - SádlovLehký průmysl, průmyslové služby.Blatná - Sádlov I (10 ha); Blatná - Sádlov II (7 ha); část - průmyslová zóna IX (15 ha); celkem cca 32 ha
ChotovinyBlíže nespecifikované využití (průmysl, komerce, logistika).37 ha
České BudějoviceBlíže nespecifikované nadměstské funkce (průmysl, komerce, logistika).68 ha
DomoradiceLehký průmysl, průmyslové služby.cca 23 ha
Hospodářský park České VeleniceLehký průmysl, výrobní služby.50 ha
KapliceLehký průmysl, logistika, fotovoltaika21 ha
Písek - severní průmyslová zóna ČížovskáPlochy pro výrobu, sklady a technickou vybavenost.80 ha
Planá nad LužnicíVýrobně - komerční provozy a areály.42 ha
ProtivínBlíže nespecifikovaná průmyslová výroba, předpoklad přípustnosti smíšeného funkčního využití - technické služby, logistika apod.40 ha
Sedlice (sever a jih)Blíže nespecifikované využití (průmysl, komerce, logistika).31 ha (PZ sever - cca 21 ha; PZ jih, lokalita "Ovčín" - cca 10 ha)
SoběslavLehká průmyslová výroba, sklady.38 ha
Strakonice - U HajskéVýrobní a montážní haly pro průmyslovou výrobu lehčího a středního charakteru, administrativní budovy a skladovací prostory.20ha
Střítež - Kaplice-nádražíLehký průmysl, logistika.cca 37 ha
Tábor - ČekanicePrůmyslová výroba, skladovací zařízení, výrobní a nevýrobní služby průmyslového charakteru.cca 42 ha
Tábor - VožickáLehký průmysl, skladovací zařízení, výrobní a nevýrobní služby.cca 45 ha
TřeboňPrůmysl, výrobní služby, skladování24ha
Týn nad VltavouLehká průmyslová výroba.29 ha
VodňanyPlochy pro podnikání, výrobu a skladové účely.58,5 ha
Zdroj dat: Průmyslové zóny