Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Průmyslové zóny

Vymezených průmyslových zón v Jihomoravském kraji je 9. Převažují zóny střední velikosti přes 50 ha. Jsou připravovány dvě velké zóny přes 100 ha v okolí Brna - posilování významu letiště Brno - Tuřany. Až na výjimky jsou zóny převážně málo využité s velkými rezervními plochami. Obě velké zóny zcela volné.

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v kraji, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.

Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné - dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.

Průmyslové zóny
NázevFunkční náplňPlocha
Brno - BlučinaPrůmyslová výroba, logistika, komerční plochy, parkování dálkové přepravy, čerpací stanice PHM, ostatní obslužné a průmyslové využití.55 ha
Brno - Český technologický parkLehký high-tech průmysl, strategické služby, výzkum a vývoj. Technologický park je úzce napojen na Vysoké učení technické v Brně (VUT).60 ha
Břeclav - PoštornáBlíže nespecifikovaná průmyslová výroba, služby, komerční plochy.44 ha
Bučovice - MarefyPrůmyslová výroba, služby, komerční plochy.60 ha
CTPark Brno - South, ŠlapanicePlochy smíšené výrobní.81 ha
Černovická terasaZóna je určena pro zpracovatelský průmysl, strategické služby, technologická centra (obory letectví, kosmonautika, dopravní prostředky, výpočetní technika, inovační technologie, elektrotechnika, telekomunikace, radiokomunikace, farmacie, biotechnologie, lékařské přístroje aj.)200 ha
Hodonín - NesytPlochy výrobních aktivit.24 ha
Tuřany, letiště JihPlochy smíšené výrobní.169 ha
Tuřany, letiště SeverPlochy smíšené výrobní.143 ha
Zdroj dat: Průmyslové zóny