Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Brownfields

Definice: Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.

Brownfield
NázevObecRozloha celkem (m2)
Areál bývalé školy u Radnice2 000
Areál bývalé SPŠT2 400
Bývalá TostaHabartov4 700
Bývalý muniční skladBochov470 000
Bývalý muniční skladNové Sedlo108 600
DvoranaLoket900
Sklady Okružní ulice3 500
Vojenská kasárnaVelká Hleďsebe552 000
Zařízení občanské vybavenostiSvatava3 400
Zdroj dat: Brownfields