Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Mikroregiony

Definice: Region malého geografického měřítka. V praxi se zpravidla jedná o účelové mikroregiony, sdružení obcí. V ČR jsou často vytvářeny za účelem získání společné podpory pro čerpání prostředků ze státních fondů a z fondů EU.

Seznam mikroregionů

Mikroregiony
NázevSídlo obecÚčel
MariánskolázeňskoTři SekeryKoordinování celkového rozvoje území mikroregionu na základě společné strategie, přímé provádění společných investičních akcí, společná propagace v cestovním ruchu, společný postup při prosazování ekologické stability území, péče o památky, lidské zdroje,
Mikroregion ChebskoChebVzájemná pomoc při prosazování a uskutečňování komplexního územního, ekonomického a sociálního rozvoje ve vazbě na regionální politiku ČR a EU
"Mikroregion Sokolov-východ"Královské PoříčíZabezpečení koordinovaného postupu ve věci programu obnovy venkova a dalších programů, kde bude účelný společný postup v daném mikroregionu. Hospodářský, kulturní a sociální rozvoj mikroregionu. Realizace opatření souvisejících s dolovou činností, která p
"Region Karlovarský venkov"OtoviceRegionální rozvoj
Regionální sdružení obcí a měst Euregio EgrensisKarlovy VaryVšestranně působit k prohloubení a rozvíjení přátelských vztahů mezi ČR a SRN - obcemi, městy, institucemi i jednotlivci. Doporučuje náměty ke spolupráci partnerských stran v příhraničním regionu trojmezí Čech, Bavorska a Saska
Sdružení AšskoSpolečnou prací zásadním způsobem zviditelňovat dotčené oblasti a vytvářet podmínky pro ekonomický rozvoj.
Sdružení Centrální KrušnohoříJáchymovZajišťování regionálního programování a realizace místní strategie regionálního rozvoje, podpora hospodářských aktivit v regionu, navázání spolupráce a organizační propojení s obdobnými sdruženími, popř. s dalšími organizacemi, spolupráce s příhraničními
Sdružení Krušné hory - západOstrovPropagace cestovního ruchu, kultury a sportu
Sdružení obcí a firem - Chebská pánevChebRegionální rozvoj
Slavkovský les pro obnovu venkovaTepláZabezpečení koordinovaného postupu orgánů místních samospráv ve věci programu obnovy a rozvoje venkova, propagace mikroregionu a dalších souvisejících aktivit, poskytuje poradenské a informační služby v oblasti rozvoje venkovského prostoru
Svazek obcí BystřicePerninkRegionální rozvoj
"Svazek obcí Doupovské hory"ŽluticeRegionální rozvoj
Svazek obcí Kamenné vrchyLubyRegionální rozvoj
Svazek obcí PlešivecAbertamyPodpora rozvoje cestovního ruchu s využitím hory Plešivec.
VladařValečProsazování regionálních potřeb ve strategickém a územním plánování Ústeckého, Plzeňského a Karlovarského kraje, zpracovávání a realizace společné strategie rozvoje regionu
VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ SOKOLOVSKASokolovJednotná správa a řízení skupinového vodovodu Horka, společných rozvodů pitné vody a vodohospodářských zařízení. Jednotná správa a řízení místních rozvodů pitné vody, kanalizací a čistíren odpadních vod členských obcí až po vypouštěcí místa
Vodohospodářské sdružení obcí západních ČechKarlovy VaryJednotná správa a řízení obecních vodovodů a kanalizací a dalších společných částí z majetku obcí, které slouží výrobě a rozvodu vody, k odvodu a likvidaci odpadních vod na principu investiční a cenové solidarity členů svazku.
Zdroj dat: Mikroregiony

Mapa mikroregionů

Mapa mikroregionů