Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Průmyslové zóny

Rozlohou malý Karlovarský kraj má malý počet zón (6). Převažují zóny menší velikosti, dvě zóny velké, chybí střední velikost. Ve všech vymezených zónách jsou značné prostorové rezervy.

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v kraji, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.

Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné - dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.

Průmyslové zóny
NázevFunkční náplňPlocha
Hospodářský park AŠPrůmyslná výroba, lehký průmysl,obchod a řemeslo, bez negativního dopadu na životní prostředí.32 ha
Průmyslový park ChebPlochy smíšené výrobní.245 ha
Průmyslový zóna OstrovDrobná průmyslová výroba, smíšená s logistikou, komerčními funkcemi, technickými službami.16 ha
Průmyslový zóna VítkovDrobná průmyslová výroba, smíšená s logistikou, komerčními funkcemi a technickými službami.18 ha
Sokolov - Silvestr (původní název Dolní Rychnov - Silvestr)Průmyslová výroba smíšená s logistikou, komerčními funkcemi, technickými službami.18,8 ha
Sokolov - Staré SedloPrůmyslová výroba a skladování.159 ha
Zdroj dat: Průmyslové zóny