Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Průmyslové zóny

Kraj Vysočina má 6 sledovaných zón, všechny menší a střední velikosti. Téměř všechny vykazují částečné provozování. Možný doklad střízlivého vymezení a výběru zón, odpovídající reálné možnosti využití zón v málo průmyslovém kraji.

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v kraji, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.

Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné - dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.

Průmyslové zóny
NázevFunkční náplňPlocha
Bystřice nad PernštejnemPrůmyslová výroba, drobná průmyslová výroba, služby.53 ha
D1 Průmyslový park JihlavaLehký průmysl98 ha
Pelhřimov - Ke SkrýšovuStředně těžká a lehká průmyslová výroba, zpracovatelský průmysl. V ploše nebudou realizovány stavby obaloven, elektráren, spaloven, kafilérií, jatka, potravinářská výroba, provozy pro zpracování a k výrobě používající toxické a jedovaté látky, nebude umisťován kožedělný, gumárenský, těžký strojírenský průmysl a ani sklady těchto materiálů.26,4 ha
Průmyslová zóna Světlá nad SázavouZaměření na vyspělé technologie zpracovatelského průmyslu, obory strategických služeb, technologických center nebo oblast výzkumu.cca 11 ha (možnost rozšíření)
Žďár nad Sázavou - JamskáPrůmyslová a zemědělská výroba, výrobní služby, logistika, technické služby.38 ha
Ždírec nad Doubravou - část sever a jihSmíšená výrobní plocha blíže nespecifikovaná. Část plochy na území obce Sobíňov ? lehká výroba.40,1 ha
Zdroj dat: Průmyslové zóny