Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Průmyslové zóny

Vymezených průmyslových zón je v Královéhradeckém kraji 12. Charakteristická je jejich různorodá velikost s převahou zón menší velikosti (20 ha - 50 ha). Až na výjimky jsou převážně málo využité s velkými rezervami ploch.

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v kraji, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.

Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné ? dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.

Průmyslové zóny
NázevFunkční náplňPlocha
Červený Kostelec - Lhota - StolínPlochy výroby a výrobních služeb nezatěžující stav životního prostředí.48 ha
Hradec Králové - PlačicePlochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí.15,3 ha
Jičín - Průmyslová zóna I, II, IIIPrůmysl, sklady.PZ I: 34 ha; PZ II: 25,3 ha; PZ III: 11,6 ha (celkem 70,9 ha)
Kopidlno - Průmyslová zónaLehký průmysl, sklady.84 ha
Lánov - KovárskoSlužby, lehký průmysl.30 ha (možnost využít 15 ha, dalších 15 ha zůstává jako ochranné pásmo)
Nový Bydžov - ZábědovVýroba a skladování, těžký i lehký průmysl a energetika.47 ha (PZ západ 24 ha; PZ východ 23 ha)
Opočno - Podzámčí I, IILehký průmysl, sklady, služby.24 ha
Rychnov nad Kněžnou - LipovkaIndustriální zóna - drobná výroba, opravárenské služby, sklady.49,6 ha
Smiřice - Průmyslová zónaPrůmyslová výroba šetrná k prostředí, sklady.54 ha
Solnice - Jih (Na skále)Průmyslová výroba, služby, administrativa, garáže, obchodní zařízení.37 ha
Trutnov - KrkonošskáKomerční zařízení, lehký průmysl s nízkou ekologickou zátěží, věda a výzkum, technologická centra.22,6 ha
ŽacléřPlochy pro výrobu a skladování, garáže.21,3 ha
Zdroj dat: Průmyslové zóny