Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Nevládní neziskové organizace - NNO

Neziskové organizace jsou svou povahou soukromé organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církevní organizace aj.), které mohou založit sami občané ze svého svobodného rozhodnutí. Základním impulsem pro založení neziskové organizace je snaha řešit konkrétní problémy nebo jim předcházet, a to bez ohledu na ziskovost činnosti. Na rozdíl od soukromých komerčních firem totiž není hlavním měřítkem finanční zisk, ale schopnost naplňovat poslání organizace.

Oblast působení neziskových organizací:

  • kultura, ochrana památek, umění
  • výzkum a vzdělávání
  • sociální služby, zdravotnická péče
  • ochrana životního prostředí, ekologická výchova
  • ochrana lidských práv
  • práce s dětmi a mládeží
  • rekreace, sport, umění, volný čas
  • mezinárodní vztahy

Nevládní neziskové organizace
Název organizaceSídlo - obecÚzemní působnostTematická působnost
AA - Anonymní alkoholiciLiberecČeská republikaSvépomocné hnutí mužů a žen pomáhá k odvykání závislosti na alkoholu.
ACET ČR z.s.SemilyLiberecký krajmezinárodní, mezidenominační křesťanská organizace, která poskytuje bezpodmínečnou péči, praktické vzdělávání a vyučování v oblasti HIV/AIDS a rizikového chování mládeže
ADVAITA, z.ú.LiberecLiberecký krajprevence škodlivých návyků, poradenství, terapie
AHA - Absolutní Hokejoví AmatéřiJablonec n. N.Liberecký krajhokej, sport, mládež
Akademie J. A. KomenskéhoČeská Lípaokres Česká Lípavzdělávání, vysoké školství, jazyky
Alliance Francaise LiberecLiberecLiberecký krajvýuka jazyků, francouzština
AMINA, obecně prospěšná společnostLiberecLiberecký krajnáhradní rodinná péče, rozvoj forem pěstounské péče a podpora naplňování přirozených potřeb dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní biologické rodině
ARCUS - ONKO CENTRUMČeská LípaČeská republikaonkologie, rehabilitace, ozdravné pobyty
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého krajeLiberecLiberecký krajneziskový sektor, informace, poradenství
ASPPO - asociace pro pomoc v tísni, o.s.DoksyLiberecký krajObčanské sdružení na podporu resocializace mladých.
Bezpečně na silnicích o.p.s.LiberecLiberecký krajbezpečnost na silnicích
Bzovský okrašlovací spolek o.s.Železný BrodLiberecký krajCílem spolku je celkové zvelebení a zkrášlení Bzí.
Celia-život bez lepku o.p.s.Nová VesČeská republikazdraví, celiakie
Centrum ekologického a duchovního rozvoje - CEDRKrásná Lípaokres Česká Lípaduchovní rozvoj, ekologie, životní prostředí, osvěta
Centrum Generace, o.p.s.LiberecLiberecký krajrodinné, vzdělávací, volno-časové a křesťanské centrum, jehož posláním je poskytovat bezpečný prostor pro děti, rodiče a prarodiče
Centrum Kašpar z. s.LiberecLiberecký krajporadenské služby lidem, kteří zvažují změnu své profese, obtížně získávají zaměstnání nebo potřebují konzultovat sladění práce a rodiny
Centrum pro rodinu M.E.D. z.s.SemilyLiberecký krajPoskytuje konkrétní pomoc, pečuje o lidské vztahy, tvoří společenství.
Centrum pro rodinu Náruč, z.s.Turnovokres Semilyvzdělávání, sociální otázky, rodina, volný čas
Centrum volného času ArabelaLiberecLiberecký krajvolnočasové aktivity
CLUTEX - Klastr Technické textilie,z.s.LiberecLiberecký krajregionální odvětvové seskupení podniků
CzechINVENT technologická agentura / CzechINVENT Technology AgencyLiberecČeská republikapodpory technologického rozvoje
Česká krajina CZOsečnáLiberecký krajZabýváme se ochrannou živočichů a pečujeme o zvířata v nouzi.
Česká numismatická společnostZákupyLiberecký krajnumismatika
Česká sklářská společnostJablonec nad NisouČeská republikavzdělávání, osvěta, školství, publikační činnost
Česká speleologicá společnost, základní organizace 4-01 LiberecLiberecLiberecký krajvýzkum krasu a pseudokrasu a historického podzemí
Česká společnost pomoci dětem TiliaČeská LípaČeská republikasociální otázky, humanitární činnost, neziskový sektor, prevence
Česko-německé fórum ženLiberecČeská republikademokracie, duchovní rozvoj, informace
Československé turistické sdružení Přátelé přírody - místní klubMimoňČeská republikaturistika
Český svaz ochránců přírody 32/03 ZO Aves - Dubá - Ptačí důmDubáměsto Česká Lípaekologie, životní prostředí, ochrana zvířat
Český svaz ochránců přírody 32/06 ZO ARONČeská LípaČeská republikavzdělávání, výchova, ekologie, životní prostředí
Český svaz ochránců přírody 35/01 ZO RokytaRádloČeská republikaekologie, životní prostředí, osvěta
Český svaz ochránců přírody 36/08 ZO Armillaria LiberecLiberecLiberecký krajekologie, životní prostředí, osvěta, výchova, botanika, evropská spolupráce
Český svaz včelařů z.s, ZO DoksyČeská Lípaokres Česká Lípachovatelství
Český svaz žen z.s.Jablonec n. N.Liberecký krajprosazování práva žen
Čmelák - Společnost přátel přírody z.s.LiberecLiberecký krajekologie, životní prostředí, lesnictví
"D" občanské sdruženíLiberecLiberecký krajProvoz občanské poradny, poradny pro oběti trestných činů a mediačního centra.
DĚTI DUHY z.s.DržkovLiberecký krajorganizování volnočasových a rozvojových aktivity pro děti a mládež
Dětské centrum JilemniceJilemniceČeská republikazdravotnické a sociální zařízení poskytující služby pro děti od 1 roku do 15 let
Dětské centrum SemilySemilyLiberecký krajposkytování pomoci a podpory dětem se zdravotním postižením a dětem se specifickými potřebami
Diakonie Beránek z.s.LiberecLiberecpečovatelská služba, sociální otázky
Diakonie DubáDubáČeská republikapomoc lidem se zdravotním omezením při přípravě na samostatný život
DIANA sdružení rodičů a přátel postižených dětíJablonec n. N.Liberecký krajpomoc handicapovaným dětem a jejich rodinám
Divadelní klub JirásekČeská LípaČeská republikadivadlo
Divadelní spolek Havlíček Zákupy, z.s.ZákupyČeská republikadivadlo
Divadelní spolek KrakonošVysoké n. J.Česká republikakultura, divadlo
Dobrmani v nouzi z.s.Rychnov u Jablonce nad NisouLiberecký krajNaše sdružení pomáhá hlavně dobrmanům v nouzi, ale nejenom jim!
Dolmen, o.p.s Agentura pro chráněné bydleníLiberecLiberecký krajpodpora dospělých lidi s mentálním postižením při přechodu do služeb chráněného bydlení
Domeček FrýdlantFrýdlantLiberecký krajPoskytování informací mládeži a studentům v oblasti vzdělání a zaměstnání.
Domov MaxovLučany nad NisouČeská republikadomovy, ústavy, chráněná pracoviště, chráněná bydlení
Dům dětí a mládeže VětrníkLiberecLiberecký krajzájmové kroužky pro všechny věkové kategorie (kurzy, semináře, tábory,?)
Dům dětí a mládeže VikýřJablonec nad NisouLiberecký krajDům dětí a mládeže
EASTERN, občanské sdružení pro podporu a rozvoj výtvarného a kulturního života v České LípěČeská Lípaměsto Česká Lípakultura, vzdělávání, etnologie, výtvarné umění, publikační činnost
Evropské výtvarné centrum pro postižené děti - SněženkaSmržovkaČeská republikaduchovní rozvoj, umění, kultura
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jablonci nad NisouJablonec n. N.okres Jablonec nad Nisouduchovní rozvoj, křesťanství, pečovatelská služba, náboženství, neziskový sektor
Faunus, o. s.LiberecLiberecký krajOchrana zvířat v jejich přirozeném prostředí, šíření znalostí s tím spojených, respektování ušlechtilých mravů ve vztahu k lidem a přírodě
FitKids z.s.Jablonec n. N.Liberecký krajdětská sportovní agentura
FOKUS - sdružení pro péči o duševně nemocnéLiberecLiberecký krajchráněná pracoviště, chráněná bydlení, integrace
Folklorní soubor písní a tanců NisankaJablonec n. N.Liberecký krajtanec, folklór
Folklórní soubor ŠafránJablonec n. N.Česká republikakultura, tanec, hudba
Fretky na půdě o.s.Jablonec n. N.Liberecký krajútulek pro fretky, záchranná stanice
Frýdlantsko z.s.Hejniceokres Liberecekologie, životní prostředí, cestovní ruch, cestování, region, veřejná správa
Geopark Český ráj o.p.s.Turnovokres Jablonec nad Nisou, okres Liberec, okres Semilypřírodní rezervace, geoturistika
Grácie o.s.LiberecLiberecký krajpodporovat zdravý způsob života, a to jak na úrovni fyzického a duševního zdraví, tak i po stránce zdravých vztahů v rodině a harmonického vztahu k přírodě
GradusČeská Lípaokres Libereckrizová centra, poradenství, psychologie, ochrana života
Hančův sportovní klub BeneckoBeneckoLiberecký krajPořádání lyžařských a cyklistických závodů. Organizujeme zájezdy a provozujeme kluziště.
Hnutí DUHA Česká LípaČeská Lípaokres Česká Lípaekologie, životní prostředí, ochrana zvířat a života, osvěta, publikační činnost
HoSt - Home-Start Česká republika (pobočka Liberec)LiberecLiberecký krajaktivizační služby rodinám s dětmi do 6 let
Institut pohostinného přátelstvíSkalka u DoksLiberecký krajlidská práva, zdravý životní styl, ekologická výchova, ochrana přírody
Jedličkův ústavLiberecLiberecký krajposkytování služeb pro mládež s tělesným postižením
JicarillaLiberecLiberecký krajduchovní rozvoj, turistika, ekologie, životní prostředí, cestovní ruch, cestování
Jizersko-ještědský horský spolekLiberecLiberecký krajekologie, životní prostředí, historie
Junák, středisko Řetěz Česká LípaČeská LípaČeská republikavolný čas, výchova
K-Centrum LiberecLiberecLiberecký krajPoskytujeme služby v oblasti protidrogové prevence.
Klub aktivních vozíčkářůTurnovČeská republikaporadenství tělesně postiženým občanům-vozíčkářům
Klub českých turistů - Liberecký krajLiberecLiberecký krajturistické akce, údržba a oprava značení turistických tras
Klub Koule Nizkoprahové zařízení pro děti a mládežČeská LípaLiberecký krajProvozujeme klub pro děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.
Klub lodních modelářů ADMIRALJablonec n. N.Liberecký krajlodní modelářství
Klub Reptilia Česká LípaČeská LípaČeská Lípaekologie, životní prostředí, ochrana zvířat, zoologie, chovatelství
Klub vojenské historie Česká LípaZákupyČeská republikapamátky, historie, vojáci
KOALA, o.s.Jablonec n. N.město Jablonec nad Nisouekologie, životní prostředí, turistika, neziskový sektor, prevence, ozdravné pobyty
Kočky-Online.czLiberecČeská republikacharitativní činnost, ochrana zvířat, informace
Komunitní práce Liberec, o.p.s.LiberecLiberecký krajnalezení zaměstnání nekvalifikovaným lidem, starším 50-ti let, dlouhodobě nezaměstnaným
Kruh přátel LibertinuČeská LípaČeská republikavolný čas
Kulturní ŠumČeská LípaLiberecký krajZabýváme se prací s dětmi, mládeží, veřejností, pořádáním volnočasových aktivit, víkendových pobytů a táborů. Zajišťujeme provoz keramické i výtvarné dílny, skupiny historického šermu či klubu mažoretek.
Liberecká krajská organizace PionýraLiberecLiberecký krajpodpora tvorby a naplňování zejména sociálních, výchovných, kulturních a sportovních programů
Lípa 2Česká LípaČeská republikavzdělávání, historie, lidská práva, právní otázky, turistika, vlastivěda
LIST 2000, obecně prospěšná společnostLiberecLiberecký krajneziskový sektor, mezinárodní vztahy, turistika, sport
Lomnická společnost přátel dětí zdravotně postiženýchLomnice n. P.Česká republikachráněná pracoviště, školství, vězeňství
LORM - Společnost pro hluchoslepé z.s. (pobočka Liberec)LiberecLiberecký krajslužby a komplexní systematická péče hluchoslepým osobám
LOS - Liberecká občanská společnost, z.s.LiberecLiberecký krajosobnostní a sociální rozvoj mladých lidí na regionální i mezinárodní úrovni
Máchovo jezero o.p.s.DoksyDoksykultivace Máchova jezera
MAJÁK o.p.s.LiberecLiberecký krajJsme obecně prospěšná společnost pro preventivní pomoc mládeži. Ukazujeme směr mladé generaci.
Mateřské a dětské centrum MAJÁKTanvaldTanvaldrodina, volný čas, integrace, svépomoc
Mateřské centrum pro děti s postiženímHejniceLiberecký krajProvoz mateřského centra pro děti s postižením. Nabídka speciální pedagogické péče. Pomoc rodinám s dětmi s autistickým postižením v předškolním a mladším školním věku i s dětmi bez postižení s problémy školní připravenosti. Realizování přednášek a dalších aktivit ve prospěch dětí a rodičů.
Mateřské centrum RodinkaJilemniceLiberecký krajProvozujeme centrum pro setkávání rodičů a jejich ratolestí v předškolním věku.
MCU KOLOSEUM, O.P.S.LiberecLiberecký krajsociální služby, chráněné dílny
Minifarma SloupSloup v Čecháchokres Česká Lípachovatelství, sport
Mobilita, o.p.s.LiberecČeská republikahipoterapie, ozdravné pobyty
Muzeum a Pojizerská galerie Semily, příspěvková organizaceSemilyLiberecký krajexpozice, výstavy, doprovodné programy
Nadace EuronisaLiberecČeská republikakultura, vzdělávání, sociální otázky
Nadace PreciosaJablonec n.N.Česká republikakultura, vzdělávání, sport, humanitární činnost, věda, neziskový sektor
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských horLiberecokres Česká Lípa, okres Jablonec nad Nisou, okres Liberec, okres Semilyekologie, životní prostředí, lesnictví
Nadace RACEKLiberecLiberecký krajPosláním Nadace Racek je efektivně a smysluplně podporovat činnost organizací a jednotlivců, která vychází z tradičních křesťanských hodnot a to finančně, konzultací, radou, případně realizací vlastních programů.
Nadace SynerLiberecLiberecký krajÚčelem nadace je podpora handicapovaných občanů bez ohledu na věk, podpora dětských domovů a jejich klientů, stejně tak pomoc obyvatelům domovů důchodců, podpora pěstounských rodin, pomoc jednotlivcům při pořizování rehabilitačních pomůcek i pomoc zdravotním stacionářům, podpora jednotlivců a kolektivů při speciálních kulturních a sportovních aktivitách, podpora všech typů škol a to vše s maximálním důrazem na sídlo žadatelů v Libereckém kraji.
Nadační fond paní Zdislavy z LemberkaČeská LípaČeská republikazdravotnictví
Nadační fond SLONLiberecLiberecký krajpomoc onkologicky nemocným dětem, aby jim a jejich rodinám pomohla snáze zvládnout ten nelehký boj s nemocí
Neziskovky Libereckého kraje, z.s.LiberecLiberecký krajZastřešující organizace pro neziskové organizace působící v Libereckém kraji. Hlavním posláním je především obhajoba, prosazování, naplňování zájmů a potřeb neziskových organizací a dále osvětová a vzdělávací činnost.
Niva Club Česká LípaČeská LípaČeská republikavolný čas, doprava, sport
Nová Akropolis o.s.LiberecLiberecký krajProvozujeme mezinárodní kulturní, humanistickou a filosofickou asociaci. Zaměřujeme se na mládež a její lepší filosofické formování přizpůsobenému současné době, to vše nezávisle a bez jakéhokoli vlivu náboženského, politického nebo společensko-ekonomického.
Nová naděje - nadační fondNový BorLiberecký krajsociální oblast, zdravotně postižené děti
Občanské sdružení Amaro sunoBulovkaLiberecký krajvolnočasový klub, nízkoprahové komunitní centrum
Občanské sdružení DědinaTatobityLiberecký krajusilují o zachování a rozvoj přírodního, kulturního a historického prostředí v obci Tatobity a v regionu Český ráj
Občanské sdružení dětí a mládeže SvětČeská LípaČeská republikavzdělávání, jazyky
Občanské sdružení D.R.A.K.LiberecLiberecký krajDěti, mládež a dospělí s tělesným postižením, pečující matky, otcové, rodiny
Občanské sdružení ForeignersLiberecLiberecký krajpomoc osobám uznaným azylantům a legálně žijícím cizincům se zdravotním znevýhodněním, nebo vysokým věkem
Občanské sdružení LunariaJindřichovice pod SmrkemLiberecký krajekologie, životní prostředí
Občanské sdružení obce RadvanecRadvanecČeská republikarozvoj obce/města
Občanské sdružení OBZOR LiberecLiberecLiberecký krajHlavní náplní činnosti je smysluplné využívání volného času oficiálně osob s různým druhem vnitřního a tělesného postižení (především vozíčkářů).
Občanské sdružení OdrazLiberecČeská republikaposkytování pomoci dětem z dětských domovů, zdravotně postiženým občanům, lidem v životní krizi a rozvoj kultury a sportu
Občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny, zdravého životního prostředíZákupyZákupyekologie, životní prostředí, rozvoj obce/města
Občanské sdružení RatabLiberecČeská republikaorganizování volnočasových a rozvojových aktivity pro mladé lidi, zejména pro středoškoláky a pro rodiny s dětmi.
občansko romské sdružení BACHTALEMimoňMimoňsociální otázky, právní otázky, osvěta, rodina, poradenství
Oblastní charita LiberecLiberecČeská republikacharitativní činnost, domovy, ústavy
ORFEUS (pobočka Liberec)LiberecLiberecký krajnabídka osobní asistence, dopravy, sociálně právního poradenství a ozdravných pobytů zdravotně postiženým
Oříšek - Studio pro děti s.r.o.Jablonec nad NisouLiberecký krajorganizování mimoškolní činnosti pro děti předškolního věku
Osobní asistence - Pro život, o.p.s.LiberecLiberecký krajPomáháme lidem se zdravotním postižením zvládat úkony, které by dělali běžně sami, pokud by nebyli zdravotně omezeni.
Pecka z.s.LiberecČeská republikasociální otázky, integrace
Pionýr, z. s. - Pionýrský skupina KATAMARÁNLiberecLiberecký krajorganizování mimoškolní činnosti pro děti a mládež
Pionýr z.s., pionýrská skupina PerseusChrastavaLiberecký krajturistický oddíl pro děti a mládež
Pionýrská skupina TužiňáciJablonec nad NisouLiberecký krajOrganizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež.
Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovacíDubáDubákultura, vzdělávání, divadlo, hudba, výtvarné umění, osvěta
Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postiženýchSemilyLiberecký krajPoskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.
Potravinová banka Liberec, z.s.LiberecLiberecký krajShromažďuje zdarma potraviny, skladuje a přiděluje je humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem.
Prostory - občanské sdruženíJablonec nad NisouLiberecký krajPečujeme s kvalifikovanou pomocí sociálně potřebným skupinám i jednotlivcům, a to zejména zanedbávaným dětem z romských rodin.
Pšovka - okrašlovací spolek KokořínkaBlatceBlatceekologie, životní prostředí, památky, kultura, historie
Rada dětí a mládeže Libereckého krajeLiberecLiberecký krajporadenství, informace, region
Regionální dobrovolnické centrum Ještěd, o.s.LiberecLiberecký krajZprostředkování dobrovolníků na práci v nemocnici.
Regionální organizace zdravotně postižených Sever LiberecLiberecČeská republikadomovy, ústavy, rehabilitace, ozdravné pobyty, kultura
Regionální sdružení zdravotně postižených NISALiberecLiberecký krajrehabilitace, ozdravné pobyty, senioři
REPER, z.s.Pertoltice p.R.Česká republikakriminalita, domovy, ústavy, kultura, výchova
REP-občanské sdruženíTurnovLiberecký krajporadenství, psychologie, prevence, rodina, kriminalita
REPROKBulovkaFrýdlanthipoterapie, rehabilitace, integrace, poradenství
REVA, o.p.s.Liberecokres Česká Lípa, okres Jablonec nad Nisou, okres Liberec, okres Semilypečovatelská služba, asistenční služba, pracovní uplatnění, informace
Rodina v centru, o.s. - Komunitní centrumNový BorLiberecký krajProvozujeme dopolední předškolní klub pro děti, které nenavštěvují klasické mateřské školy z důvodu svého sociálního znevýhodnění.
Rodina24Jablonec n. N.Liberecký krajposkytovatel sociálních služeb
Roska Jablonec nad Nisou, regionální organizace Unie Roska v ČRJablonec n. N.Česká republikazooterapie, rehabilitace, ozdravné pobyty, jóga
Rytmus Liberec, o.p.s.LiberecLiberecký krajlidi se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním
Sbor dobrovolných hasičů DoksyDoksyDoksyochrana života, prevence, záchranářství, požární ochrana
S(C)HODYBulovkaLiberecký krajintegrace, prevence, volný čas, divadlo
Sdružení chovatelů a příznivců chovu achaltekinského plnokrevníka a altajského koněChrastavaČeská republikazemědělství, chovatelství, zooterapie, ochrana zvířat
Sdružení Náhlov v oblasti RalskoRalskoČeská republikapamátky, rozvoj obce/města
Sdružení pro obnovu a oživení Státního hradu Grabštejn a jeho okolíHrádek n.N.Liberecký krajAktivity spojené s propagací hradu Grabštejn.
Sdružení pro tábor, TOM 19076LiberecČeská republikazájmová sdružení, volný čas, neziskový sektor
Sdružení TulipanLiberecLiberecký krajpodpora samostatnosti, občanského začlenění a realizace volnočasových aktivit rozvíjejících osobnost lidí se zdravotním postižením
Sekce Downův syndrom, SPMP ČRJablonec n.N.Česká republikaporadenství, vzdělávání, osvěta, integrace, rehabilitace
SeniAJablonec nad NisouLiberecký krajPoskytování denní péče nesoběstačným a zdravotně postiženým seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc, péči nebo dohled další osoby.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČRJablonec nad NisouČeská republikasociální otázky, poradenství
SK Jedlička Liberec, z.s.LiberecČeská republikapéče o handicapované, volný čas, sport
SKI POLEVSKOPolevskoLiberecký krajoddíl běhu na lyžích
Slunovrat, občanské sdružení VolfarticeVolfarticeLiberecký krajrozvoj kulturního a společenského života ve Volfarticích
Snílek, o.p.s.Doksyměsto Jablonné v Podještědídomovy, ústavy, ozdravné pobyty, vzdělávání, výchova, prevence
Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizaceMimoňMimoňpečovatelská služba, chráněná bydlení, zdravotnictví
Společnost pro Jizerské hory, o. p. s.LiberecLiberecký krajekologie, životní prostředí
Spolek DobramusSmržovkaČeská republikakultura, tanec, hudba, výtvarné umění, ekologie, životní prostředí
Spolek Drobné památky severních ČechČeská Lípaokres Liberecpamátky, historie, kultura
SPOROP, o.p.s.Stráž pod RalskemLiberecký krajNašim hlavním cílem je trvale rozvíjet kulturu, vzdělanost, kladný vztah k životnímu prostředí, cestovnímu ruchu a turismu obyvatel v oblasti Podralska.
Statek, z. s.VšelibiceLiberecký krajzážitkové akce a hry pro mládež i dospělé
Středisko ekologické výchovy Libereckého krajeOldřichov v HájíchLiberecký krajekologická výchova
Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.LiberecLiberecký kraj, Pardubický kraj, Královehradecký krajpodporu vývoje dítěte s postižením (terénní služby, ambulantní služby, fakultativní služby)
Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres SemilyTurnovLiberecký krajorganizování mimoškolní činnosti pro děti a mládež
Studio M-film, Výroba videopořadů z.s.Lomnice nad PopelkouLiberecký krajzpracování dogitálního videa, digitalizace, videokroniky
Suchopýr o.p.s.Oldřichov HájíchLiberecký krajpéče o krajinu, ekologická výchova mládeže
Svaz diabetiků ČRČeská LípaČeská republikasociální otázky, ozdravné pobyty
Svaz důchodců ČR o.s. Krajská rada LiberecLiberecLiberecký krajsociální otázky, důchodci
Svaz letců České republiky - odbočka LiberecLiberecokres Liberecdemokracie, historie, letectví, vojáci
Svaz tělesně postižených v České republice, z.s.Jablonec nad NisouLiberecký krajposkytování služeb zdravotně postiženým občanům
Svítání, z.s.LiberecČeská republikarehabilitace, hipoterapie
ŠERM liberec, o.s.LiberecLiberecký krajšerm, sport, mládež
Taneční škola DUHA o. p. s.Česká LípaČeská republikatanec
Trojzemí.czHrádek n.N.Česká republikaevropská spolupráce, školství, kultura, prevence
Tyfloservis, o.p.s., krajské ambulantní středisko LIBERECLiberecLiberecký krajintegrace nevidomých a slabozrakých lidí
Unikátní projekty - občanské sdruženíSmržovkaLiberecký krajvýtvarné centrum pro děti
Veselá věda z. ú.Jablonec n.N.Liberecký krajkurzy pro zvídavé děti, zábavné vědecké pokusy z chemie, biologie, fyziky
Vlastivědný spolek Českolipska - Klub přátel muzeaČeská Lípaokres Česká Líparegion, historie, osvěta
YMCA LiberecLiberecLiberecký krajorganizování mimoškolní činnosti pro děti a mládež
Zrnko naděje, z. s.SemilyLiberecký krajposkytování pomoci tělesně postiženým
Zdroj dat: NNO