Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Průmyslové zóny

Liberecký kraj má vymezen 8 zón různorodé velikosti. Charakteristický je vyšší podíl jejich využití než v jiných krajích. Možná je tento stav dokladem promyšlenějšího vymezení průmyslových zón. Přes to zůstávají významné rezervy.

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v kraji, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.

Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné - dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.

Průmyslové zóny
NázevFunkční náplňPlocha
Hrádek nad Nisou - Za obchvatem (Oldřichovská)Servisní zóna - lehká průmyslová výroba.40 ha (využitelných maximálně 30 ha)
Liberec - průmyslová zóna Jih-DoubíVýroba stavebních a obráběcích strojů, izolačních materiálů, autodoplňků, kuchyňského vybavení, spedice, datové a telekomunikační služby, logistika.125 ha
Nový Bor - Za CrystalexemLehká průmyslová výroba.21 ha
Obchodně-průmyslový areál VeseckoServisní zóna - lehká průmyslová výroba.41 ha
Obchodní a průmyslová zóna Liberec Sever - RůžodolObchod, služby, obchodní domy, hypermarkety, prodejní sklady, integrované zařízení pro vědu a výzkum, samostatné stavby a areály pro průmyslovou výrobu, provozovny drobné řemeslné výroby a služeb, sklady a skladovací plochy. Změnou č. 17 ÚP města Liberce došlo ke změně využití PZ z plochy průmyslové výroby (VP) na obchodně průmyslové plochy (OPP).67 ha
OkrouhláLehká průmyslová výroba .26 ha
Ralsko - KuřívodyLehká průmyslová výroba, smíšená s logistikou, komerčními funkcemi a technickými službami.75 ha
Stráž pod Ralskem - Na AmericeBlíže nespecifikovaná průmyslová výroba.56,7 ha
Zdroj dat: Průmyslové zóny