Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Průmyslové zóny

Moravskoslezský kraj má k dispozici 11 zón. Relativně vyšší míra využití zón může souviset s průmyslovým charakterem kraje, a tím s většími předpoklady jejich využití (tradice, technická a dopravní vybavenost, pracovní síly, tolerance k vlivům průmyslu). Různorodá velikost zón - menší, střední a velké zóny. Ve všech vymezených typech zón jsou prostorové rezervy. Čtyři velké zóny jsou zcela volné.

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v kraji, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.

Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné - dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.

Průmyslové zóny
NázevFunkční náplňPlocha
Dolní BenešovPrůmyslová výroba.132,05 ha, úprava velikosti PZ v návaznosti na nové řešení budoucí přeložky silnice I/56
Dolní LutyněBlíže nespecifikované průmyslové využití.186 ha
Hnojník - TřanoviceLogistické centrum.47 ha
Horní TošanovicePrůmyslová výroba, logistika.62,59 ha
Karviná - Nové PoleBlíže nespecifikovaná průmyslová výroba.49 ha
Krnov - Červený DvůrLehký průmysl, logistické a kancelářské služby.48 ha
MošnovDrobná průmyslová výroba a logistika, služby, výrobně - montážní a opravárenské provozy.290 ha
NošoviceAutomobilový průmysl.261 ha
Ostrava - HrabováLehká průmyslová výroba, sklady, výzkum a vývoj, služby.PZ 110 ha + obchodní zóna 15 ha
PaskovLehký průmysl.30,3 ha
Podnikatelský areál VlčovicePrůmyslová výroba smíšená s logistikou, komerčními a technickými funkcemi.83,97 ha
Zdroj dat: Průmyslové zóny