Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Mikroregiony

Definice: Region malého geografického měřítka. V praxi se zpravidla jedná o účelové mikroregiony, sdružení obcí. V ČR jsou často vytvářeny za účelem získání společné podpory pro čerpání prostředků ze státních fondů a z fondů EU.

Seznam mikroregionů

Mikroregiony
NázevSídlo obecÚčel
Dobrovolný svazek mikroregionu NěmčickoNěmčice nad HanouRozvoj obcí mikroregionu, formování stylu života v obcích, spolupráce a pomoc při všech činnostech.
Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion ProtivanovskoProtivanovZastupování obcí ,zajišťování koncepčních a koordinačních funkcí,vytvoření fungujícího manegmentu,iniciace hosp. aktivit ,poradenství,získávání financí.
Dobrovolný svazek obcí mikroregion PodlesíMilenovSpolupráce při třídění a nakládání s odpadem, spolupráci při kulturních, společenských a sportovních akcích
Dobrovolný svazek obcí mikroregionu LipenskoLipník nad Bečvouregionální rozvoj, společná propagace
Dobrovolný svazek obcí mikroregionu MoštěnkaDřevohosticeSpolupráce a koordinace na činnostech v oblasti veřejné správy, školství, kultury, rozvoje obcí, výstavby infrastruktury v obcích mikroregionu
Dobrovolný svazek obcí mikroregionu ZáhoranRouskéSpolečná strategie rozvoje obcí /cestovní ruch, územní rozvoj, sociální infrastruktura, školství, životní prostředí
Mikroregion HranickoHraniceKoordinační a poradní funkce, usilování o hospodářský a kulturní rozvoj měst a obcí mikroregionu Hranicko
Mikroregion JavornickoJavorníkrozvojová spolupráce, ochrana a prosazování společných zájmů obcí
Mikroregion JesenickoJeseníkOchrana a prosazování svých společenských zájmů, především pak vzájemná spolupráce a koordinovaný postup při komlexním rozvoji a výkonu samostat. působnosti obcí.
Mikroregion KonickoKoniceregionální rozvoj
Mikroregion KosířskoTěšeticezejména činnosti vyplývající z ust. § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Mikroregion KosteleckoKostelec na Hanézejména ochrana prosazování společných zájmů obcí.
Mikroregion LitovelskoLitovelKoordinace postupů při řešení problémů týkajících se a) rozvoje samosprávy obcí, b) hospodářského a společenského rozvoje obcí mikroregionu, c) vztahu k orgánům státní správy a krajské samosprávy. Společný rozvoj cestovního ruchu.
Mikroregion OlomouckoOlomoucObce byly přizvány ke společné diskuzi o zpracování Strategického plánu rozvoje mikroregionu Olomoucko a města Olomouce v r. 2000 a jeho aktualizací v roce 2005 a 2007.
Mikroregion PlumlovskoPlumlovRozvojová spolupráce venkovských obcí
Mikroregion PobečvíProsenicezejména výměna zkušeností, formulování společných stanovisek a spolupráce ve vybraných oblastech
Mikroregion PředinaBrodek u ProstějovaZejména ochrana prosazování společných zájmů obcí
Mikroregion ŠternberskoŠternberkSpolupráce obcí především v oblasti regionálního rozvoje, podpory zaměstnanosti, cestovního ruchu, kultury, sportu, životního prostředí.
Mikroregion Záhoří - HelfštýnSoběchlebySpolupráce sloučených obcí na rozvoji obcí, podpora podnikání, péče o památníky, podpora turistiky, školství, kultury, sportu, zdravotnictví a sociální péče, podpora dopravní obslužnosti
Mikroregion ZlatohorskoZlaté Horyochrana a prosazování společných zájmů obcí. Mikroregion rovněž koordinuje vznik a činnost dobrovolných svazků obcí v dílčích oblastech a zakládá organizace provádějící činnost v infrastruktuře, turistice, kultuře apod., popř. může být členem těchto organizací.
Sdružení měst a obcí JesenickaLipová - lázněOchrana a prosazování společných zájmů obcí jesenické oblasti, koordinace vzniku a činnosti dobrovolných svazků obcí v konkrétních oblastech ( infrastruktura, turistika apod.)
Sdružení obcí mikroregionu BystřičkaVelká Bystřicespolupráce obcí
Sdružení obcí mikroregionu DolekBrodek u PřerovaRozvoj samosprávy, řešení hospodářského, sociálního a kulturního života obcí, podpora turistiky, řešení dopravní obslužnosti, vzájemná pomoc v oblasti životního prostředí
Sdružení obcí mikroregionu KrálovstvíGrygovSpolupráce při rozvoji obcí v oblasti
Svazek obcí Mikroregionu MohelnickoMohelnice1/ koordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, kulturního a sociálního života obcí, 2/ společné úsilí o zvýšení účelových dotací do oblasti mikroregionu, 3/ další společné aktivity : podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, péče o památky, podpora
Svazek obcí Mikroregionu MoravskoberounskoMoravský BerounVzájemná spolupráce v oblastech kultury, sportu, živ. prostředí, rozvoje obcí, výměna zkušeností, podpora turistiky, spolupráce na přípravě projektů, strategií.
Svazek obcí mikroregionu RozvodíStřítež nad LudinouOchrana a prosazování společných zájmů členských obcí.
Svazek obcí mikroregionu Střední HanáKojetínkoordinace postupů při řešení problémů rozvoje obcí, jejich hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, včetně infrastruktury a propagace.
Svazek obcí mikroregionu UničovskoUničovSpolupráce při společném řešení zajištění rozvoje mikroregionu v oblasti průmyslového rozvoje, životního prostředí, cestovního ruchu a prohlubování kulturních tradic.
Svazek obcí Mikroregionu ZábřežskoZábřehKoordinace celkového rozvoje území mikroregionu Zábřežsko.
Svazek obcí Mikroregionu ŽulovskaSkorošiceVzájemně koordinovaný postup při provozování společných zájmů obcí mikroregionu v oblasti dotační politiky státu a Evropské unie. Dále pak zaměstnanosti, vzdělanosti, ochrany ŽP, podpory rozvoje malého a středního podnikání, cestovního ruchu aj.
Svazek obcí Prostějov - venkovBedihošťVeřejná doprava, dopravní obslužnost, školství, zdravotnictví, soc.péče, životní prostředí, odpadové hosp., sportovní a kult.zařízení, udržitelný rozvoj
Svazek obcí regionu RudaRuda nad Moravouživotní prostředí, regionální rozvoj
Svazek obcí Třeština, Stavenice a PoliceTřeštinaPlynofikace obcí
Svazek obcí údolí DesnéRapotínDůvod vzniku: zprovoznění železniční trati zničené povodní v r. 1997Současné zaměření: zabezpeč. doprav obslužnosti, ostatní společné aktivity členských obcí v oblasti cestovního ruchu, školství a občanské vybavenosti, apod.
Zdroj dat: Mikroregiony

Mapa mikroregionů

Mapa mikroregionů