Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Průmyslové zóny

Pardubický kraj má 9 zón, z toho jednu velkou cca 100 ha (z více než 50% je využita), dále stejný podíl menších a středních zón s velkou nebo plnou rezervou pro využití. V jednom případě je využití zóny závislé na vyřešení vedení rychlostní silnice R35 (po soudním zrušení úseku trasy R35).

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v kraji, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.

Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné - dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.

Průmyslové zóny
NázevFunkční náplňPlocha
Chrudim - část SZ, část SVPlochy průmyslové výroby.30 ha - část SZ, 35 ha - část SV
HlinskoPlocha výroby a skladování - lehký průmysl.20 ha
Litomyšl - Benátky u LitomyšlePlochy průmyslu, skladů a technického vybavení.37,1 ha
Pardubice - Free zone + Staré ČíviceLehká průmyslová výroba.97,4 ha
Pardubice - Přístav - Multimodální logistické centrumKontejnerový terminál, veřejný přístav, logistické služby spojené se skladováním a distribucí zboží, obchodní činnost, lehká a střední průmyslová výroba bez negativních vlivů na okolí.90 ha
PřeloučPlochy výroby (nerušivé, průmyslové).68,8 ha
Svitavy - předměstí, Moravský LačnovPlocha výroby a skladování.44 ha
Vysoké Mýto - JihovýchodPlochy smíšené výrobní.34,9 ha
Vysoké Mýto - SeverozápadPlochy smíšené výrobní a občanské vybavení komerčníNezjištěno.
Zdroj dat: Průmyslové zóny