Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Mikroregiony

Definice: Region malého geografického měřítka. V praxi se zpravidla jedná o účelové mikroregiony, sdružení obcí. V ČR jsou často vytvářeny za účelem získání společné podpory pro čerpání prostředků ze státních fondů a z fondů EU.

Seznam mikroregionů

Mikroregiony
NázevSídlo obecÚčel
Běleč, z.s.p.o.Švihovrozvoj venkovského mikroregionu, přeshraniční spolupráce, regionální rozvoj
Bělská skupinaHorní Bělázmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů rozvoje obcí, odvádění a čištění odpadních vod, výstavba pozemních a inženýrských sítí
BORSKOBor u Tachovazmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů rozvoje obcí
HoražďovickoHoražďoviceDobrovolný svazek obcí má čtyři základní priority. Hlavním smyslem je vstup do projektu, který vede Svaz měst a obcí České republiky. Hlavními tématy jsou odpady, školství, sociální péče a jedna z priorit je volitelná. ?Pro naše území předpokládáme,že čtvrtou prioritou se stane hlubinné úložiště jaderného odpadu. My jsme svazek založili proto, aby byla navázána velmi těsná regionální spolupráce. Zajímavostí je, že území svazku se v podstatě shoduje s územím působnosti obce s rozšířenou působností.
Horní Berounka, povodí KlabavyStrašiceOchrana zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec
Lučina - sdružení obcíHalžeřešení hospodářského, ekonomického a společenského rozvoje příhraničního území, zejména v obl. dopravy, vzdělávání, cest. ruchu a turistiky, zdravotnictví, školství a zaměstnanosti
Manětínsko - nečtinský mikroregionManětínStabilizace počtu obyvatel, rozvoj cestovního ruchu založený na místních přírodních a kulturních předpokladech území regionu
Mikroregion DobrohostRybníkbudování cyklistických stezek, zlepšení podmínek turistického ruchu, oprava komunikací, cestovní ruch, spolupráce s MAS na německé straně hranice (začlenění mikroregionu do MAS Brückenland Bayern-Böhmen / Südlicher Oberpfälzer Wald - Český les
Mikroregion HracholuskyStříbrozmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů rozvoje obcí
Mikroregion KonstantinolázeňskoOlbramovspolečná strategie rozvoje obcí (cestovní ruch, energetika, regionální rozvoj, sociální infrastruktura, životní prostředí a příroda)
Mikroregion KralovickoKralovicevšeobecná ochrana živ. prostř., společ. postup při dosahování ekologické stability, koordinace investič. akcí, sledování zájmů a činností místních samospráv, společné řešení sociálních a zdravotních služeb, obnova venkovs. zástaveb, výstavba obč. vybav.
Mikroregion NepomuckoNepomukzkvalitnění infrastruktury (energetické zásobování obcí, zásobování pitnou vodou), rozvoj cestovního ruchu a malého a středního podnikání
Mikroregion Plzeňské západní rozvojové zónyNýřanyzmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů rozvoje obcí
Mikroregion PřeštickoPřešticeSpolupráce obcí v řešení všestranného rozvoje členských obcí, zkvalitňování činnosti informačního centra, poradenská činnost pro obce a jejich samosprávy, organizování vzdělávacích akcí pro občany, podnikatele, zemědělce, společenské a zájmové organizace. Koordinace činnosti s kulturními institucemi, se školskými institucemi a s ostatními mikroregiony jak v rámci okresu, tak se sousedními okresy.
Mikroregion RadbuzaDobřanySpolečný postup při řešení otázek vznikajících v daných obcích mikroregionu
Mikroregion RadnickoRadniceSdružit se do většího celku, který bude společně řešit své problémy. Patří mezi ně především pracovní příležitosti, dopravní obslužnost, dobudování a zkvalitnění infrastruktury a občanské vybavenosti, šetrné využívání přírodních zdrojů pro ekonomický rozvoj území.
Mikroregion RadyněStarý Plzeneczabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní samosprávy ve věci rozvoje území mikroregionu
Mikroregion sdružení venkovských obcí Dolní StřelaPlasykoordinace rozvoje mikroregionu s oblastí Plzeň s přihlédnutím na ekologická a přírodní hlediska
Mikroregion Šumava - západKašperské Horyzmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů rozvoje obcí
Mikroregion TouškovskoMěsto TouškovEkonomický rozvoj, rozvoj venkova, kvality života, ochrana životního prostředí, rozvoj cestovního ruchu, propagace regionu
Mikroregion ÚSLAVABlovicesdružení vzniklo za účelem řešení některých společných problémů
Mikroregion ZbirožskoZbirohkoordinovaný postup orgánů místních samospráv ve věci rozvoje území mikroregionu Zbirožsko, zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
OSTRUŽNÁVelharticeVznik za účelem oprav místních spojovacích komunikací v rámci ROP Dostupnost center
Plánicko z.s.p.o.Plánicevšestranný rozvoj regionu a možnost koordinace činnosti za účelem efektivního využití různých podpůrných prostředků a vzhledem k poloze při hranici s Bavorskem přeshraniční spolupráce
Prácheňsko, z.s.p.o.HoražďoviceCílem je v místě regionu vytváření koncepce regionálního rozvoje v souladu s programy rozvoje České republiky, koordinace rozvoje mezi samosprávami a institucemi pracujícími v oblasti rozvoje, zejména státní správou, vytváření podmínek ke zvýšení informovanosti občanů a institucí o významu regionu, podpora akcím a projektům obecného významu, zpracování návrhů rozvojových projektů dle požadavků a potřeb členů, realizace publikační a propagační činnosti, zprostředkování kontaktů, vztahů a vazeb v rámci regionu i mimo něj, propagace a prezentace regionu na mezinárodních a tuzemských veletrzích cestovního ruchu, zastupování členů sdružení v jednání o společných věcech s třetími osobami.
Sdružení obcí KdyňskaKdyněspolečný postup v zachování organizačně jednotné státní správy, slaďování zájmů obcí za účelem efektivního pokrytí dopravní obslužnosti , společný postup při získávání finančních zdrojů z tuzemských i nadnárodních fondů k realizaci projektů nadobecního rozsahu s prioritou ochrany životního prostředí a podporou cestovního ruchu, společenských a kulturních akcí zájmového sdružení?..
Sdružení obcí Na povodí Hradišťského potokaChanovicezmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů rozvoje obcí
Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky ČernošínČernošínsběr a zpracování ostatních odpadů
SEDMIHOŘÍStaré Sedlovšestranný rozvoj regionu a možnost koordinace činnosti za účelem efektivního využití různých podpůrných prostředků a vzhledem k poloze při hranici s Bavorskem přeshraniční spolupráce
Severní PlzeňskoTřemošnározvoj regionu
Silnice I/27KraloviceKoordinovaná spolupráce měst a obcí ležících na trase a v okolí silnice I/27 počínaje průtahem Plzně až na hranice Plzeňského kraje přes Kralovice, zajistit v co nejkratší možné době realizaci všech dílčích staveb na zmíněném úseku a uvedení do provozu
Slavník, z.s.p.o.Malý Borvšestranný rozvoj regionu a možnost koordinace činnosti za účelem efektivního využití různých podpůrných prostředků a vzhledem k poloze při hranici s Bavorskem přeshraniční spolupráce
Spolek pro obnovu venkova Plzeňského krajePlzeňZázemí pro diskusi o problematice rozvoje venkova
Střední PošumavíHartmanicezajistit trvalý rozvoj svého území, společně řešit některé problémy a získat potřebné rozvojové prostředky jak ze státního rozpočtu ČR tak i z fondů Evropské unie
Stříbrský regionStříbrozmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů rozvoje obcí
Svazek českých měst a obcí v česko - bavorském pohraničním prostoru "Domažlicko"Babylonhospodářský rozvoj a trh práce, infrastruktura, především doprava, rekreace a turistický ruch, ochrana přírody a životního prostředí, kultura, mládež a sport, sociální problémy,ochrana před požáry a jinými katastrofami
Svazek obcí KrašovKrsyzmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů rozvoje obcí
Svazek obcí MěčínskoMěčínrozvoj a udržení ekonomické stability celéjo území, podpora malého a středního podnikání, vytváření příznivého podmikatelského prostředí, podpora ekonomické aktivity obcí především v zemědělství
Svazek obcí PošumavíKlatovyzmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů rozvoje obcí
Svazek obcí RadinaVelký Bornacházení společných možností a prostředků k větší zaměstnanosti obyvatel, vybudovat vodovody, čističky, cyklostezky a především společnými silami vybudovat plynofikaci ve všech zúčastněných obcích
Šance pro jihozápadKlenčí pod Čerchovemregionální rozvoj, získávání dotací
"Úhlava"Nýrskousnadnění vzájemné spolupráce při řešení problémů týkajících se vybavenosti technickou a dopravní infrastrukturou, optimálního využití stávajících zdrojů, řešení nedostatku pracovních příležitostí a rozvoje cestovního ruchu
Zdroj dat: Mikroregiony

Mapa mikroregionů

Mapa mikroregionů