Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Nevládní neziskové organizace - NNO

Neziskové organizace jsou svou povahou soukromé organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církevní organizace aj.), které mohou založit sami občané ze svého svobodného rozhodnutí. Základním impulsem pro založení neziskové organizace je snaha řešit konkrétní problémy nebo jim předcházet, a to bez ohledu na ziskovost činnosti. Na rozdíl od soukromých komerčních firem totiž není hlavním měřítkem finanční zisk, ale schopnost naplňovat poslání organizace.

Oblast působení neziskových organizací:

  • kultura, ochrana památek, umění
  • výzkum a vzdělávání
  • sociální služby, zdravotnická péče
  • ochrana životního prostředí, ekologická výchova
  • ochrana lidských práv
  • práce s dětmi a mládeží
  • rekreace, sport, umění, volný čas
  • mezinárodní vztahy

Nevládní neziskové organizace
Název organizaceSídlo - obecÚzemní působnostTematická působnost
Ábel, z.s.OlbramovPlzeňský krajvzdělávání, životní prostředí, ekologie
Aeroklub Plzeň - LetkovPlzeň - LetkovPlzeňský krajsport
Aeroklub Plzeň Bory, z.s.PlzeňPlzeňskýsport
Agentura Venkova, o.p.s.PlzeňPlzeňský krajzemědělství, životní prostředí, rozvoj venkova
AIESEC PlzeňPlzeňPlzeňský krajvýzkum a vzdělávání
Aikido Dojo Plzeň, z.s.PlzeňPlzeňský krajsport, volný čas
Akademický vršíček Plasy, z.s.PlasyPlzeňský krajvzdělávání
Akademie nadání, z.s.PlzeňPlzeňský krajvzdělávání, sociální služby
ALFA Nýrsko z.s..NýrskoPlzeňský krajsociální služby, volný čas
Alpinum klub Plzeň, z.s.PlzeňPlzeňský krajvolný čas
AMARE ČHAVE - ASOCIACE ROMSKÝCH OBČANSKÝCH INICIATIVPlzeňPlzeňský krajsociální služby
Ars Christiana, o.p.s.PlzeňPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
ART PLZEŇ, z.s.PlzeňPlzeňský krajvolný čas, sport, kultura
Asistenční záchranná služba z.s.BezděkovPlzeňský krajzdravotnická péče
Asociace pro mediální pedagogiku z.s.PlasyPlzeňský krajvzdělávání
Ason-klubPlzeňPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
ATÁBORBlížejovPlzeňský krajčinnost organizací mládeže
AUDIOHELP z.s.PlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Augeo, o.p.s.PlzeňPlzeňský krajspolečnost
Automoto klub Nepomuk v AČRNepomukPlzeňský krajsport, volný čas
Automotoklub TřemošnáTřemošnáPlzeňský krajvolný čas
Baculus, z.s.VejprnicePlzeňský krajpéče o seniory
BalanceStaňkovPlzeňský krajkultura, umění
Balet, z.s.PlzeňPlzeňský krajkultura, umění
Bartolomeo, občanské sdruženíKlatovyPlzeňský krajvzdělávání, kultura, umění, volný čas
Bezdrátová síť BloviNetBlovicePlzeňský krajostatní
Bike Club KraloviceKralovicePlzeňský krajsport, volný čas
Bílý kruh bezpečí PlzeňPlzeňPlzeňský krajochrana lidských práv
Biskupství plzeňskéPlzeňPlzeňský krajkultura, náboženství
Blízký soused, z.s.PlzeňPlzeňský krajpráce s romskými dětmi, volný čas
Brahma Kumaris, světová duchovní organizace - centrum v České republicePlzeňPlzeňský krajostatní
Brána, z.s.PlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Bublina z.s.PlzeňPlzeňský krajvolný čas
BUDULÍNEK, z.s.DobřanyPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Centrum buddhismu Diamantové cesty PlzeňPlzeňPlzeňský krajostatní
Centrum dětí a rodičů CeDRPlzeňPlzeňský krajvýzkum a vzdělávání
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov, příspěvková organizaceMěsto TouškovPlzeňský krajsociální služby
Centrum pro dějiny sochařství Horažďovice, z.s.HoražďovicePlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Centrum pro komunitní práci západní ČechyPlzeňPlzeňský krajostatní
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského krajePlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.PlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Centrum španělské kultury a vzděláváníKlatovyPlzeňský krajkultura, vzdělávání
Centrum volného času Šumava 2000, z.s.Kašperské HoryPlzeňský krajvolný čas
Cestovní klub KID, klub invalidních dobrodruhů - z.s.PlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Chráníme OsobovyMěčínPlzeňský krajostatní
CIGISTOCK, z.s.PlzeňPlzeňský krajkultura
Církevní střední odborná škola Spálené PoříčíSpálené PoříčíPlzeňský krajvýzkum a vzdělávání
Consulte, z.s.PlzeňPlzeňský krajvzdělávání
Cultura AfricaPlzeňPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
CzechIt - Regional Developmet of Tourism, o.p.s.RadonicePlzeňský krajrekerace, sport, umění a volný čas
Česká společnost Josepha Haydna, z.s.Dolní LukavicePlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Český národní registr dárců dřeně, o.p.s.PlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
ČSOP LibosváryHoršovský TýnPlzeňský krajochrana životního prostředí, ekologická výchova
Děti Země - PlzeňPlzeňPlzeňský krajochrana životního prostředí, ekologická výchova
Dětské klimatické pobyty o.p.s.PlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Dětský nadační fond PlzeňPlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Diakonie ČCE - středisko Západní ČechyPlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Diecézní charita PlzeňPlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Direct AidPlzeňPlzeňský krajsociální služby
Divadelní soubor KolofantíKolovečPlzeňský krajkultura, umění, volný čas
Divadelní spolek KOMEDYJANTITachovPlzeňský krajkultura
Divadelní spolek MLASK ManětínManětínPlzeňský krajkultura, umění
Divadlo pod lampou, o.p.s.PlzeňPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Dobrovolný ekologický spolek-ochrana ptactvaPlzeňPlzeňský krajostatní
Dobrý skutek, z.s.PlzeňPlzeňský krajostatní
Domus - Centrum pro rodinuPlzeňPlzeňský krajsociální služby
"Druhá krajyna"StaňkovPlzeňský krajživotní prostředí, ekologie
Duha Kopretina PlzeňPlzeňPlzeňský krajsociální služby
EkolidéJanovice nad ÚhlavouPlzeňský krajochrana životního prostředí, ekologická výchova
English club HolýšovHolýšovPlzeňský kraj
ENVIC, občanské sdruženíPlzeňPlzeňský krajživotní prostředí, ekologie
Epoché z.s.PlzeňPlzeňský krajzdravotní péče, sociální služby, vzdělávání
Europe FOR Youth, o.p.s.PlzeňPlzeňský krajvýzkum a vzdělávání
EXPERTOS, z.s.PlzeňPlzeňský krajinformace, ochrana spotřebitelů
Farma Jitřenka, z.s.Plzeň - KoterovPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Farní charita StříbroStříbroPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Felix, z.s.KozolupyPlzeňský krajsociální integrace zdravotně postižených
Folklorní spolek Šumava KlatovyKlatovyPlzeňský krajkultura, umění
FOTOKLUB NEPOMUKNepomukPlzeňský krajvolný čas
Fotoklub PlasyPlasyPlzeňský krajostatní
Fotoklub Plzeň, z.s.PlzeňPlzeňský krajkultura, umění
FREESPORTKralovicePlzeňský krajsport, volný čas
FUN Sport Club Domažlice obecně prospěšná společnostDomažlicePlzeňský krajrekreace, sport, volný čas
Galerie města Plzně, o.p.s.PlzeňPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Holýšovský ornitologický klub, z.s.HolýšovPlzeňský krajochrana životního prostředí, ekologická výchova
Hospic sv. LazaraPlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Hospic ÚslavaBlovicePlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Hubbardova akademie administrativy Plzeň, o.p.s.PlzeňPlzeňský krajvýzkum a vzdělávání
Hudba bez hranic, z.s.SušicePlzeňský krajkultrura, umění
Hudební nadace Karla PexidraPlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
HUMRPlzeňPlzeňský krajochrana lidských práv
Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolekPlzeňPlzeňský krajvýzkum a vzdělávání
JAZZ BEZ HRANICPlzeňPlzeňský krajkultura, umění
Jezdecká stáj Radčice z.s.PlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Jezdecká stáj SAM, z.s.Česká BřízaPlzeňský krajsociální služby
JEZDECKÁ STÁJ URBAN KLATOVY z.s.KlatovyPlzeňský krajvolný čas
Jezdecký oddíl Radouš, z.s.Starý PlzenecPlzeňský krajvolný čas
Jistota a budoucnost 2011, občanské sdruženíKlatovyPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Johan z.s.PlzeňPlzeňský krajvzdělávání, kultura, sociální služby
Junikorn z.s.PlzeňPlzeňský krajvzdělávání
JUNIORFESTDobřanyPlzeňský krajostatní
Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNOPlzeňPlzeňský krajostatní
Karel Klostermann - spisovatel ŠumavySrníPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Karotka z.s.PlzeňPlzeňský krajvolný čas
KČT, obor ÚhlavaPřešticePlzeňský krajsport, volný čas, turistika
KČT, odbor KlatovyKlatovyPlzeňskýsport, volný čas, turistika
KČT, odbor NepomukNepomukPlzeňskýsport, volný čas, turistika
KČT, odbor TachovTachovPlzeňskýsport, volný čas, turistika
KČT Slavia VŠ PlzeňPlzeňPlzeňskýsport, volný čas, turistika
Kedalion, nadační fond na podporu výtvarného uměníPlzeň 2Plzeňský krajvýzkum a vzdělávání
Keltoi, středisko PříšilyPrášilyPlzeňský krajostatní
Keltská stopa z.s.Kašperské HoryPlzeňský krajostatní
K.J.K.Bohemia, z.s.KolovečPlzeňský krajsociální služby
Klášter ChotěšovChotěšovPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Klášterní zahrada, z.s.ChotěšovPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Klatovské katakombyKlatovyPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Klatovské památkyKlatovyPlzeňský krajkultura, volný čas,
Klidné stáří v Kralovicích z.s.KralovicePlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Klub českých turistů - odbor DomažliceDomažlicePlzeňskýsport, volný čas, turistika
Klub českých turistů - odbor KdyněKdyněPlzeňskýsport, volný čas, turistika
Klub českých turistů divadlo Plzeň, z.s.PlzeňPlzeňskýsport, volný čas, turistika
Klub českých turistů Fakultní nemocnice v PlzniPlzeňPlzeňskýsport, volný čas, turistika
Klub českých turistů KraloviceKralovicePlzeňskýsport, volný čas, turistika
Klub českých turistů neslyšícíchPlzeňPlzeňskýsport, volný čas, turistika
Klub českých turistů NýrskoNýrskoPlzeňskýsport, volný čas, turistika
Klub českých turistů, odbor ChotěšovChotěšovPlzeňskýsport, volný čas, turistika
Klub českých turistů, odbor HoražďoviceHoražďovicePlzeňskýsport, volný čas, turistika
Klub českých turistů, odbor LíněLíněPlzeňskýsport, volný čas, turistika
Klub českých turistů, odbor PlanáPlanáPlzeňskýsport, volný čas, turistika
Klub českých turistů, odbor Rokycany, z.s.RokycanyPlzeňskýsport, volný čas, turistika
Klub českých turistů, odbor StříbroStříbroPlzeňskýsport, volný čas, turistika
Klub českých turistů SušiceSušicePlzeňskýsport, volný čas, turistika
Klub Náš svět PlzeňPlzeňPlzeňský krajvolný čas
Klub přátel Klatovska, z.s.KlatovyPlzeňský krajkultura, ochrana památek, ochranna životního prosředí
Klub přátel Moravy z.s.KlatovyPlzeňský krajkultura, volný čas
KLUB PŘÁTEL "POD MAŠTÝŘEM",z.s.PřešínPlzeňský krajkultura
Klub ředitelů v Plzni - PrincipPlzeňPlzeňský krajvýzkum a vzdělávání
Klub sousedského posezeníBorovnoPlzeňský krajostatní
Klub vojenské historie Infanterie z.s.VrhavečPlzeňský krajostatní
KNOFLÍK, z.s.PlzeňPlzeňský krajvzdělávání
KohoVolit.euPlasyPlzeňský krajostatní
Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan KřtitelPlzeň - LiticePlzeňský krajostatní
Komunita NoePlzeňPlzeňský krajsociální služby
Komunitní škola Běšiny, z.s.BěšinyPlzeňský krajkultura, volný čas
Komunitní škola Kasejovice, zapsaný spolekKasejovicePlzeňský krajvýzkum a vzdělávání
Komunitní škola Kdyňsko z.s.KdyněPlzeňský krajsociální služby
Komunitní škola Švihov, z.s.ŠvihovPlzeňský krajvýzkum a vzdělávání
KOS Manětínský z.s.ManětínPlzeňský krajvolný čas
Krajská organizace ČSŽ Plzeňský krajPlzeňPlzeňský krajochrana lidských práv
Krása v srdciPlzeňPlzeňský krajkultura, volný čas
KrystalPlzeňPlzeňský krajvolný čas
Křesťanské TachovskoTachovPlzeňský krajsociální služby
Křesťanský sbor Domažlice, z.s.DomažlicePlzeňský krajostatní
KULTPRO, občanské sdruženíPlzeňPlzeňský krajkultura, umění
KVH U.S. Armor Klatovy z.s.KlatovyPlzeňský krajostatní
LACEMBOK, z.s.Horní KamenicePlzeňský krajkultura
LAMBERSKÁ STEZKA, spolekSušicePlzeňský krajkultura, ochrana památek
LAPEŤČernošínPlzeňský krajvolný čas
Ledovec, z.s.LedcePlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Liga na ochranu zvířat ČR organizace PlzeňPlzeňPlzeňský krajochrana práv zvířat
Liga proti rakovině regionu ŠumavaSušice 1Plzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Lokálka Group, spolekRokycanyPlzeňský krajvolný čas
MAHAManětínPlzeňský krajsociální služby
Maral-občanské sdružení pro popular.zoologie a oborů s ní souvisej.PlzeňPlzeňský krajvýzkum a vzdělávání
MARTINUSBezdružicePlzeňský krajochrana kulturních památek
Mateřské centrum BarvínekPlzeňPlzeňský krajvolný čas
Mateřské centrum BERUŠKA Nepomuk, občanské sdruženíNepomukPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Mateřské centrum DRÁČKOV 3, z.s.HoražďovicePlzeňský krajsociální služby
MATEŘSKÉ CENTRUM MYŠKA, z.s.MerklínPlzeňský krajvolný čas
Mateřské centrum Slovany, z.s.PlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Mateřské centrum Sušice - MedvídekSušice 1Plzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Mateřské centum (centrum pro rodinu) Benjamínek z.s.DomažlicePlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Matice Svatého Jana NepomuckéhoNepomukPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Městská charita PlzeňPlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Měšťanská beseda Spálené PoříčíSpálené PoříčíPlzeňský krajkultura
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.PlzeňPlzeňský krajostatní
MIŠRON KARTING TEAMNepomukPlzeňský krajsport, volný čas
Modrá hvězda života - hasičský sbor BloviceBlovicePlzeňský krajzáchranná kynologie
Motýl, z.ú.PlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Možnosti TU Jsou, o.p.s.Plzeň 1Plzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Muzeum Královského hvozdu v NýrskuNýrskoPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
MYŠÁKHostouňPlzeňský krajkultura
Nadace Archa - PlzeňPlzeň 1Plzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Nadace Jakoubka ze StříbraStříbroPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Nadace Kardiocentrum PlzeňPlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Nadace NadějePlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa v ÚhercíchÚhercePlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Nadace pro transplantace kostní dřeněPlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Nadace profesora MUDr. Eugena Vencovského, DrSc. pro podporu nemajetných studentůPlzeň 1Plzeňský krajvýzkum a vzdělávání
Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů na záchranu plzeňských synagogPlzeňPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Nadace sportující mládežePlzeňPlzeňský krajrekreace, sport, volný čas
Nadace 700 let města PlzněPlzeňPlzeňský krajostatní
Nadační fond DOMINANTY na obnovu kulturního dědictví v západních ČecháchPlzeňPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Nadační fond energetikaPlzeňPlzeňský krajvýzkum a vzdělávání
Nadační fond EuromedicaPlzeň 3Plzeňský krajvýzkum a vzdělávání
Nadační fond GeneracePlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Nadační fond Jamese A. Krikavy na podporu a rozvoj myšlenek Martina LutheraPlzeňPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Nadační fond linky týraného a jinak zneužívaného dítětePlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Nadační fond Mariánská TýniceKralovicePlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Nadační fond na podporu řemesel a služeb v PlzniPlzeň 23Plzeňský krajvýzkum a vzdělávání
Nadační fond na podporu zdravíPlzeň 1Plzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Nadační fond na záchranu vily Boženy Němcové 9 v PlzniPlzeň 23Plzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Nadační fond P. Antonína ŠestákaŠvihovPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Nadační fond pro pomoc dětem z dětských domovůPlzeň 1Plzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Nadační fond pro život s umělou ledvinouPlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Nadační fond PropojeniPlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Nadační Fond Senior PartnerPlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Nadační fond SrdíčkoSušicePlzeňský krajostatní
Nadační fond SvětýlkoPlzeň 26Plzeňský krajostatní
Nadační fond ÚsměvPlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Nadační fond Via lucis při Gymnáziu J.Š. Baara DomažliceDomažlicePlzeňský krajvýzkum a vzdělávání
Nadační fond západočeských olympionikůPlzeňPlzeňský krajsport
Nadační fond Zelený pokladPlzeňPlzeňský krajochrana životního prostředí, ekologická výchova
Národní iniciativa pro život, o.p.s.PlzeňPlzeňský krajochrana lidských práv
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Plzeňského kraje, z.s.PlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Nečtinské "A je to"NečtinyPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
NEFOSINPlzeňPlzeňský krajumění
NepalNepomukPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Network East-West, z.s.DomažlicePlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
NHfree.net, z.s.Nalžovské horyPlzeňský krajostatní
N.O.S. - Nepomucký ornitologický spolek, z.s.NepomukPlzeňský krajochrana životního prostředí, ekologická výchova
O KČT TJ Prazdroj PlzeňPlzeňPlzeňskýsport, volný čas, turistika
Občanská poradna Plzeň o.p.s.PlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Občanské sdružení Abraham, z.s.PoběžovicePlzeňský krajkultura
Občanské sdružení AmetystPlzeňPlzeňský krajochrana životního prostředí, ekologická výchova
Občanské sdružení Hornobřízští občanéHorní BřízaPlzeňský krajostatní
Občanské sdružení HradKolinecPlzeňský krajkultura, ochrana památek
Občanské sdružení Jakub VětšíPlasyPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Občanské sdružení KorábStaré SedloPlzeňský krajkultura, vzdělávání
Občanské sdružení Michalovy HoryChodová PlanáPlzeňský krajkultura, sport, vzdělávání
Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Maří Magdalény ve VelharticíchKolinecPlzeňský krajkultura, ochrana památek
Občanské sdružení NOVÉ OBZORYDomažlicePlzeňský krajvolný čas
Občanské sdružení One4onePlzeňPlzeňský krajostatní
Občanské sdružení PernolecČástkovPlzeňský krajkultura
Občanské sdružení ProCit, z.s.PlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnické péče
Občanské sdružení zdravotně postižených StaroplzeneckoStarý PlzenecPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Obecně prospěšná společnost při společnosti Pegisan, s.r.o.PlzeňPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Oblast klubu českých turistů Plzeňského kraje, z.s.PlzeňPlzeňskýsport, volný čas, turistika
Oblastní charita HoražďoviceHoražďovicePlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Oblastní charita KlatovyKlatovyPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Oblastní charita RokycanyRokycanyPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Oblastní charita SušiceSušicePlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Oblastní spolek ČČK KlatovyKlatovyPlzeňský krajvzdělávání, sociální služby, zdravotnická péče
Oblastní spolek ČČK Plzeň - město a RokycanyPlzeňPlzeňský krajvzdělávání, sociální služby, zdravotnická péče
Oblastní spolek ČČK Plzeň jih + severPlzeňPlzeňský krajvzdělávání, sociální služby, zdravotnická péče
Oblastní spolek ČČK TachovTachovPlzeňský krajvzdělávání, sociální služby, zdravotnická péče
Oblastní spolek Českého červeného kříže DomažliceDomažlicePlzeňský krajvzdělávání, sociální služby, zdravotnická péče
Oblátek, z.s.KralovicePlzeňský krajvolný čas
Obnova a rozvoj Červené na Šumavě - občanské sdruženíKašperské HoryPlzeňský krajkultura, ochrana památek
OCET o.p.s.PlzeňPlzeňský krajkultura
Okrášlovací spolek města Sušice, z.s.SušicePlzeňský krajkultrura, umění
Ořešák - spolek pro ochranu přírodyPlánicePlzeňský krajochrana životního prostředí
Otevřené občanské sdružení SalomenaSpálené PoříčíPlzeňský krajkultura
Partnerem koni, přítelem přírodě z.s.ÚhercePlzeňský krajvolný čas, rekreace
PERAMOSTPlzeňPlzeňský krajvzdělávání
Pes pomůžeHoražďovicePlzeňský krajsociální služby
Petrklíč - spolek na pomoc postiženýmSušicePlzeňský krajsociální služby
Pěvecké sdružení ŠUMAVAN, z.s.KlatovyPlzeňský krajkultura, umění
Pionýr z.s., Plzeňská krajská organizace PionýraPlzeňPlzeňský krajvolný čas
Plaská lilie, občanské sdruženíPlasyPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Plzeň 2015, obecně prospěšná společnostPlzeňPlzeňský krajkultura
Plzenecká železnice, z.s.Starý PlzenecPlzeňský krajvolný čas
Plzeňská dráhaPlzeňPlzeňský krajostatní
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnostPlzeňPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z.s.PlzeňPlzeňský krajvolný čas
Plzeňská potravinová bankaPlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Plzeňská unie neslyšícíchPlzeňPlzeňský krajzdravotní péče a sociální služby
Plzeňské panenky, z.s.PlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Plzeňsko v Evropě, o.p.s.PernarecPlzeňský krajmezinárodní vztahy
Plzeňský nadační fondPlzeňPlzeňský krajvýzkum a vzdělávání
Plzeň9 z.s.PlzeňPlzeňský krajvolný čas
Pod Zelenou Horou, z.s.TojicePlzeňský krajhistorie, kultura
Podpůrný a rozvojový servis o.p.s.PlzeňPlzeňský krajsociální služby
Pohádková ŠumavaKolinecPlzeňský krajostatní
POINT 14PlzeňPlzeňský krajsociální služby, pomoc lidem ohroženým závislostí
Poker Club Klatovy z.s.VrhavečPlzeňský krajostatní
Pomocné tlapky, o.p.s.Starý PlzenecPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Ponton, z.s.PlzeňPlzeňský krajostatní
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s.PlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Porozumění - Sdružení nevidomých a slabozrakých ČR PlzeňPlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy, z.s.KlatovyPlzeňský krajsport
Potravinová banka Plzeň, z.s.PlzeňPlzeňský krajsociální služby
PRATETA z.s.PlzeňPlzeňský krajzaměstnávání lidí se zdravotním postižením
Právem k cíli občanské sdruženíKlatovyPlzeňský krajostatní
Propolis z.s.ChříčPlzeňský krajvolný čas
První pěší.czTachovPlzeňský krajsport
První Plzeňský klub českých turistůPlzeňPlzeňskýsport, volný čas, turistika
Přátelé české historieKlatovyPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Přátelé KoinoniePlzeňPlzeňský krajvolný čas, ochrana památek
Přátelé ŠumavyStrašínPlzeňský krajochrana životního prostřed
Psí útulek U ŠmudlinyStříbroPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Radioklub Spálené PoříčíSpálené PoříčíPlzeňský krajostatní
Raná péče Kuk, z.ú.PlzeňPlzeňský krajsociální služby
RC oHRÁTka, o.s.ChlumčanyPlzeňský krajsociální služby
RC Sedliště z.s.NepomukPlzeňský krajostatní
Reditus CZ z.s.PlzeňPlzeňský krajsociální služby
Regionální občanské sdružení ElementsPlzeňPlzeňský krajvolný čas
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.PlzeňPlzeňský krajregionální rozvoj
Rodinné centrum Dráček, z.s.Starý PlzenecPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Rotary club PlzeňPlzeňPlzeňský krajsociální služby
Rozvoj Plzeň, z.s.PlzeňPlzeňský krajvolný čas
Ruce pomoci, o.p.s.PlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Rybářský spolek ChotíkovChotíkovPlzeňský krajochrana životního prostřed
Rybářský spolek Lochousice, z.s.NýřanyPlzeňský krajsport, volný čas
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže PlzeňPlzeňPlzeňský krajsociální služby
Sdružení občanů EXODUSTřemošnáPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Sdružení občanů KloušovaMerklínPlzeňský krajkultura, volný čas
Sdružení poškozených justicí ČRPlzeňPlzeňský krajochrana lidských práv
Sdružení pro výstavbu rozhledny v Horšovském TýněHoršovský TýnPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje, občanské sdruženíPlzeňPlzeňský krajsociální služby, pomoc sociálně vyloučeným spoluobčanům
Sdružení Souzvuk Plzeň na pomoc osobám sociálně potřebným, osobám s různým postižením, osobám nezaměstnaným, se zaměřením na komplexní péči v sociální oblasti včetně vzdělávacích, poradenských, rekvalifikačních a rehabilitačních programůPlzeňPlzeňský krajsociální služby
Sdružení Ty a Já, z.s.PlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Sdružení Vačkářův Zbiroh, z.s.ZbirohPlzeňský krajkultura, umění
SH ČMS -Okresní sdružení hasičů Plzeň - sever (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)PlzeňPlzeňský krajostatní
Siberian Husky Klub Czech RepublicRybnicePlzeňský krajostataní
SK ATLANTIS PlzeňPlzeňPlzeňský krajsport
SKI klub Zlatý potokTachovPlzeňský krajsport
Skupina historického šermu ArmigeriHolýšovPlzeňský krajkultura, umění
Skupina historického šermu Kargen StaňkovStaňkovPlzeňský krajkultura, umění
Skupina historického šermu Mizerní žoldáciHoršovský TýnPlzeňský krajkultura, umění
Skupina historického šermu Morgana von MaxbergŽinkovyPlzeňský krajkultura, umění
Skupina historického šermu PantaleonTlučnáPlzeňský krajkultura, umění
Skupina historického šermu SamotářiHoršovský TýnPlzeňský krajkultura, umění
SNN v ČR, Spolek neslyšících PlzeňPlzeňPlzeňský krajostatní
S.O.S. Život pro koně - útulek pro staré a týrané koněMířkovPlzeňský krajostatní
Soukromá základní škola Adélka, o.p.s.Horšovský TýnPlzeňský krajvýzkum a vzdělávání
Soukromá základní umělecká škola Trnka, o.p.s.PlzeňPlzeňský krajvýzkum a vzdělávání
SPFree z.s.Spálené PoříčíPlzeňský krajostatní
Společnost pro veřejnou dopravuPlzeňPlzeňský krajostatní
Společnost přátel starého NepomukaNepomukPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.PlzeňPlzeňský krajvýzkum a vzdělávání
Spolek divadelních ochotníků v Radnicích, z.s.RadnicePlzeňský krajkultura
Spolek Gryspek pro obnovu kostela sv. Petra a Pavla v KralovicíchKralovicePlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Spolek májovníků ChotěšovChotěšovPlzeňský krajkultura, umění
spolek Mladí pro DobřanyDobřanyPlzeňský krajostatní
Spolek Plzeňsko na kolePlzeňPlzeňský krajsport, volný čas, kultura, ochrana památek, umění
Spolek pro podporu pěstounských rodinPlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Spolek pro románský kostel v PotvorověKralovicePlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Spolek pro záchranu historických památek PřeštickaPřešticePlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Spolek přátel České BřízyTřemošnáPlzeňský krajsport, volný čas
Spolek za krásu české krajinyStodPlzeňský krajochrana životního prostředí, ekologická výchova
SPONKANýrskoPlzeňský krajkultuira
Sport a pobyt v příroděPlzeňPlzeňský krajsport
Sport Pulex, z.s.BřasyPlzeňský krajvolný čas
Sportovní klub JežovyJežovyPlzeňský krajsport, volný čas
Stadyjon klup KotoviceKotovicePlzeňský krajsport, volný čas
Stará cesta, z.s.PlasyPlzeňský krajvzdělávání
Staroplzenecké varhany, z.s.Starý PlzenecPlzeňský krajostatní
STOP PPP, z.s.DomažlicePlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Středisko křesťanské pomoci - DuhaPlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Středisko křesťanské pomoci PlzeňPlzeň 1Plzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Středisko volného času RADOVÁNEKPlzeňPlzeňský krajvolný čas
Stříbrští občané městuStříbroPlzeňský krajkultura, volný čas, sport
STUDNICE, z.s.PlzeňPlzeňský krajvýzkum a vzdělávání
Sušické kulutrní centrum - SIRKUS , příspěvková organizaceSušicePlzeňský krajkultura
Svaz diabetiků ČR, územní organizace Plzeň, pobočný spolekPlzeňPlzeňský krajzdravotnická péče
Svaz důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského krajePlzeňPlzeňský krajsociální služby
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Základní organizace Domažlice, p.s.DomažlicePlzeňský krajsociální služby
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. krajská organizace Plzeňského krajePlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. městská organizace Plzeň - středPlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Bělá nad RadbuzouHostouňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace BorBorPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace BoryPlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Chodová PlanáChodová PlanáPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace ČernošínStříbroPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace DomažliceDomažlicePlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Heřmanova HuťHeřmanova HuťPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Horšovský TýnHoršovský TýnPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace KdyněDomažlicePlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., místní organizace Klenčí pod ČerchovemKlenčí pod ČerchovemPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace KozolupyKozolupyPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace LochotínPlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace NýřanyNýřanyPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace PlanáPlanáPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace PlasyPlasyPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Plzeň - středPlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace RokycanyRokycanyPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace SkvrňanyPlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace StříbroStříbroPlzeňský krajsociální služby
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace TachovTachovPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Tachov městoTachovPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Vozíčkáři PlzeňskaPlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Zruč - SenecZruč - SenecPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace DomažliceDomažlicePlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace Plzeň - severPlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace RokycanyRokycanyPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace TachovTachovPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svaz zdravotně postižených - Šumava - Klub klatovy tělesně postiženíKlatovyPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Svoboda zvířat PlzeňPlzeňPlzeňský krajochrana práv zvířat
ŠKODA BUS KLUB PLZEŇPlzeňPlzeňský krajvolný čas
Šumařina z.s.HoražďovicePlzeňský krajkultura, ochrana památek, ochrana životního prostředí
Šumava sobě, z.s.Dlouhá VesPlzeňský krajochrana životního prostředí
ŠumaváciČachrovPlzeňský krajsport, volný čas
ŠUPINA PTENÍNPtenínPlzeňský krajkultura, volný čas
Tachovský ORNITOLOGICKÝ SPOLEKTachovPlzeňský krajvolný čas
Tak pojď s náma z.s.PlzeňPlzeňský krajvolný čas
Techmania Science Center o.p.s.PlzeňPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Tendence-podpora pomoci, o.p.s.PřešticePlzeňský krajvýzkum a vzdělávání
TEO - Sdružení pro rozvoj technického odborného vzdělávání a rozvoj lidských zdrojůTachov - SvětcePlzeňský krajvýzkum a vzdělávání
TEREF, z.s.PlzeňPlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
TERRA TACHOVIATachovPlzeňský krajkultura
To zvládnemePřešticePlzeňský krajostatní
TODERO - sdružení pro rozvojovou pomocPlzeňPlzeňský krajvzdělávání
Tvůrčí skupina Šumák z.s.SušicePlzeňský krajkultrura, umění
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.PlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Tyfloservis, o.p.s.PlzeňPlzeňský krajzdravotnická péče, služby pro zrakově postižené
Tyjátr Horažďovice z.s.HoražďovicePlzeňský krajkultura
Úhlava, o.p.s.KlatovyPlzeňský krajostatní
Ulice - Spolek ulice PlzeňPlzeňPlzeňský krajsociální služby, pomoc lidem závislých na drogách
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PLZEŇ, z.p.s.PlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Unie střelců z prakuKlatovyPlzeňský krajostatní
Unlimited feet z.s.Město TouškovPlzeňský krajsport, volný čas, rekreace
Vaváky, z.s.Nalžovské HoryPlzeňský krajostatní
VHK 101st Airborne division - Association West, z.s.Starý PlzenecPlzeňský krajostatní
Vlastivědná společnost Regio v KlatovechKlatovyPlzeňský krajvzdělávání
Vodní záchranná služba ČČK Plzeň, pobočný spolekPlzeň 1Plzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Vodník HájovníčekPlánicePlzeňský krajsport, volný čas
Westmusic, z.s.PlzeňPlzeňský krajkultura
WRV envi z.s.Horšovský TýnPlzeňský krajvýzkum a vzdělávání
YMCA Klatovy, křesťanské sdružení mladých lidíSušicePlzeňský krajvolný čas
Záchranná služba Royal RangersLestkovPlzeňský krajzdraví, vzdělávání
Základní škola speciální Diakonie ČCE MerklínMerklínPlzeňský krajvýzkum a vzdělávání
Západočeské kulturní centrum, o.p.s.Plzeň 1Plzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Západočeské sdružení ochrany spotřebitelů Plzeň, z.s.PlzeňPlzeňský krajinformace, ochrana spotřebitelů
Západočeský tenisový svaz, z.s.PlzeňPlzeňský krajsport
ZIP, o.p.s.PlzeňPlzeňský krajsociální služby, zdravotnická péče
Zkrášlovací spolek PtenínPtenínPlzeňský krajkultura, volný čas
Zlatý čas o. p. s.ČástkovPlzeňský krajvzdělávání
Zmrzlík z.s.Nalžovské horyPlzeňský krajkultura
ZO ČSOP KulíšekRokycanyPlzeňský krajochrana životního prostředí
ZO ČSOP RokycanyRokycanyPlzeňský krajochrana životního prostředí, ekologická výchova
ZO ČSOP SPÁLENÉ POŘÍČÍSpálené PoříčíPlzeňský krajostatní
z.s.opelclubrenbauLíněPlzeňský krajostatní
Zvonice VavřinecDomažlicePlzeňský krajkultura, ochrana památek, umění
Železnorudský smíšený sborŽelezná RudaPlzeňský krajkultura, umění
ŽINAFAMěsto TouškovPlzeňský krajvzdělávání, volný čas, sport
Zdroj dat: NNO