Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Průmyslové zóny

Počet zón v Plzeňském kraji je 14, z toho tři jsou velké (2 částečně využity) a jedna strategická - specifická lokalita, bývalé vojenské letiště. Ostatní zóny jsou v naprosté většině menší velikosti. Celkově je v kraji zřejmá jejich vyšší míra využití. Důvodem může být velká průmyslovost Plzně a jejího okolí a poloha zón na rozvojové ose ČR podél dálnice D5.

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v kraji, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.

Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné - dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.

Průmyslové zóny
NázevFunkční náplňPlocha
Chotíkov - jihovýchodPrůmyslová zóna zahrnující komerční využití, lehkou průmyslovou výrobu, sklady, distribuci a služby včetně výrobních.25 ha
Holýšov - severZastoupen je pouze průmysl strojírenský.35 ha
HrádekLehká průmyslová výroba.50 ha
Klatovy - jih, výrobní zóna za tratíBlíže nespecifikovaná průmyslová výroba.35 ha
Komerčně industriální zóna Vysočany - MlýnecKomerčně industriální zóna, předpokládají se smíšené funkce: lehká průmyslová výroba, logistika, komerce, navazující bydlení.130 ha
Líně - komerční zóna a mezinárodní letištěPrůmyslová a lehká výroba, logistika, administrativa, letecký provoz.343 ha
Logistický park Bor - Komerčně-industriální zóna (Nová Hospoda)Lehká průmyslová výroba a logistika.108 ha
Město Touškov - severPZ určená pro lehkou výrobu, skladovací a logistické funkce, komerční využití, stavební dvory a zařízení pro údržbu technického vybavení a komunikací.21 ha
Nýřany - TlučnáAktivity zaměřené na ekonomický rozvoj oblasti, průmyslové a výrobní funkce (předpoklad využití strategickým investorem).156 ha
Plzeň - KarlovarskáPrůmyslová výroba smíšená s logistikou, komerčními funkcemi a technickými službami.28 ha
Přeštice - západPrůmyslová výroba, možnost kombinace s komerčními funkcemi, technickými službami apod.26 ha
PZ Rokycany - jih (západ)Průmyslová výroba smíšená s logistikou.30 ha
ÚherceSmíšená podnikatelská zóna určená pro lehkou výrobu, skladovací a logistické funkce - předpoklad vyžití drobnějšími investory.72 ha
Výrobní zóna Klatovy - Pod BoremPřípustné aktivity - lehká výroba, montáž s přiměřenou logistikou aj.27 ha
Zdroj dat: Průmyslové zóny