Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Průmyslové zóny

Středočeský kraj má vymezeno 16 zón. Čtvrtina z nich patří velké (přes 100 ha). U zbývajících zón převládá menší velikost. Možné důvody vyšší míry zaplněnosti průmyslových zón v tomto kraji: ekonomický vliv Prahy, vysoká frekventovanost dopravní tahů a technické infrastruktury, hustota osídlení.

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v kraji, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.

Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné - dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.

Průmyslové zóny
NázevFunkční náplňPlocha
Benátky nad JizerouLehká průmyslová výroba a služby, kombinace s logistikou a komerční funkcí.30 ha, dalších 25 ha ve výhledu
Čáslav - severVýrobní a komerční účely.cca 69 ha
HlízovPrůmyslová výroba smíšená s logistikou, komerčními funkcemi, technickými službami.20 ha
Kolín - OvčáryAutomobilový závod Toyota - Peugeot - Citroen, výroba a logistika.370 ha
KosmonosyVýrobní, skladové a komerční využití.46 ha
Kozomín - ÚžiceLehká výroba a skladování, část zóny obchodně - výrobní.153 ha
Kutná Hora - KarlovPrůmyslová výroba, služby, administrativa, skladování.24 ha
Kutná Hora - Na RovináchPrůmyslová výroba, výrobní služby, skladování, administrativa, výzkum.95 ha
Milovice - Pod LiškamiPrůmyslová výroba a sklady.30 ha
Mladá Boleslav - východ - výrobně obslužná zónaPlochy pro průmyslovou výrobu, skladování, obchodní činnost a služby.200 ha (100 ha na území města, 100 ha na území sousedních obcí)
Nové Strašecí - Průmyslová zóna SeverozápadKomerční plochy, areály výroby, skladů a služeb. (pozn. po schválení Změny č. 3 ÚP SÚ může dojít ke změně na smíšené území.)60 ha
Nymburk - jihLehká průmyslová výroba.28 ha, dalších 23 ha ve výhledu
Nymburk - severPlochy průmyslové výroby, sklady; orientace především investorů republikového nebo regionálního významu.234 ha
Poříčí nad SázavouLehká průmyslová výroba, sklady.36,3 ha
PříbramPlochy pro průmyslovou výrobu, obchod, služby, skladování, zemědělské a veterinární zařízení.32 ha na území města Příbram, 4 ha na území obce Trhové Dušníky
SkalkaPrůmyslová výroba, obchodní činnost.Předpokládaná plocha 50 ha.
Zdroj dat: Průmyslové zóny