Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Mikroregiony

Definice: Region malého geografického měřítka. V praxi se zpravidla jedná o účelové mikroregiony, sdružení obcí. V ČR jsou často vytvářeny za účelem získání společné podpory pro čerpání prostředků ze státních fondů a z fondů EU.

Seznam mikroregionů

Mikroregiony
NázevSídlo obecÚčel
Bojkovsko, sdružení měst a obcíBojkovicecelková podpora výšení zaměstnanosti v dané oblasti a podpora cestovního ruchu
DKV obcí Držková, Kašava a VlčkováKašavaspolečné, ekonomicky nebo jinak vzájemně výhodné hospodaření s obecními majetky, s vypůjčeným majetkem a vzájemně výhodné budování společného majetku či zařízení
Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion SlušovickoSlušovicerozvoj regionu
Dobrovolný svazek obcí Koryčanska a Zdounecka se sídlem ve ZdounkáchZdounkyrozvoj regionu
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad BečvouStřítež nad Bečvouochrana společných zájmů a veškerých aktivit, které povedou k ekonomickému zabezpečení, přípravě a realizaci projektu odvádění a čištění odpadních vod na území obou obcí
Mikroregion Bílé KarpatyStránízajištění dostupnosti veřejných i soukromých fondů a grantů pro realizace strategie rozvoje, vytváření podmínek pro zajištění místní i regionální infrastruktury, identifikace pilotních projektů, vyhledávání možností financování jednotlivých projektů, přilákání investic do veřejného i soukromého sektoru, zpracování dlouhodobého strategického rozvoje mikroregionu
Mikroregion Buchlov, svazek obcí pro rozvoj cestovního ruchuBuchlovicerozvoj cestovního ruchu se vztahem k celkovému rozvoji regionu
Mikroregion ChřibyKostelanypodpora iniciativ obcí v mikroregionu, rozvoj cestovního ruchu
Mikroregion Dolní Poolšaví, svazek obcíKunovicespolupráce v oblasti cestovního ruchu, zkvalitňování životního prostředí, podporapodnikání, rozvoj kultury.
Mikroregion HolešovskoHolešovpodpora cestovního ruchu, dopravy, regionálního rozvoje, sociální infrastruktury a životního prostředí
Mikroregion Jižní HanáTlumačovspolupráce členských obcí s regionálními agenturami na mikroregionálních projektecha spolupráce v oblasti kultury a sportu.
Mikroregion KroměřížskoKroměřížrozvoj regionu
Mikroregion Luhačovské ZálesíPozlovicerozvoj regionu
Mikroregion MorkovskoMorkovice-Slížanykoordinační a poradní funkce, usiluje o hospodářský a kulturní rozvoj členských obcí
Mikroregion Ostrožsko-Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblastiUherský Ostrohsvazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti
Mikroregion Staroměstsko, svazek obcí pro regionální rozvoj mikroregionuStaré Městocelkový rozvoj mikroregionu se vztahem k rozvoji jednotlivých obcí
Mikroregion VizoviceVizovicespolupráce a koordinace záměrů v oblasti hospodářství, zemědělství, kultury, sportu a sociální péče v členských obcích
Mikroregion ŽidelnáLechoticeúkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata, cílem společné činnosti je maximální ekonomická efektivnost sdružené činnosti, zaměřená na úsporu nákladů obcí, které jsou členy svazku, a vzájemná koordinace při realizaci jednotlivých úkolů
Odkanalizování mikroregionu VláraBrumov - Bylniceplnění úkolů investora při projektové přípravě a vlastní realizace stavby kanalizace pro obce Štítná nad Vláří, Nedašov, Nedašova Lhota, Návojná, město Brumov - Bylnice a intenzifikace ČOV Brumov - Bylnice
Podhostýnský mikroregionBystřice pod Hostýnemochrana společných zájmů, množení sil a prostředků při prosazování záměrů každé obce
Region Za MoravúMistřicerozvoj regionu
RESO - Regionální sdružení obcíHulínpéče o ekologii a životní prostředí
Sdružení měst a obcí Východní MoravyZlínspolupráce a koordinace záměrů v oblasti kultury, hospodářství a sociálního rozvoje členských obcí, úsilí o zlepšování životního prostředí a problémů s tím souvisejících, zřízení regionálního koordinačního a informačního centra a regionální rozvojové agentury východní Moravy, podpora rozvoje turistiky a cestovního ruchu v regionu, formování společného postupu samosprávy při prosazování společných zájmů, koordinace využívání zahraniční pomoci, podpora a garance programu vzdělávání samosprávných orgánů, spolupráce se sdruženími samospráv i mimo vlastní region působnosti s důrazem na sousední regiony České republiky a příslušné příhraniční regiony Slovenské republiky
Sdružení Mikroregion RožnovskoRožnov pod Radhoštěmkoordinace postupů při řešení hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
Sdružení obcí HornolidečskaHorní Lidečrozvoj regionu
Sdružení obcí mikroregionu Jižní ValašskoŠtítná nad Vlářírozvoj regionu
Sdružení obcí mikroregionu PloštinaÚjezdobnova a rozvoj venkova, podpora cestovního ruchu
Sdružení obcí Mikroregionu VsetínskoVsetínzpracování integrovaného projektu rozvoje řešení společných programů
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece MoravěUherské Hradištěpodpora rozvojových aktivit na vodní cestě Baťův kanál na území Zlínského kraje
Sdružení obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko"Kudloviceprovozování skupinového vodovodu, rozšiřování stávající sítě a správa obecních kanalizací
Sdružení obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Osvětimansko"Osvětimanyzásobování členských obcí vodou, provoz a údržba vybudovaného vodovodu, rozvoj kultury a cestovního ruchu, zajišťování ochrany životního prostředí
Sdružení obcí "Syrákov" se sídlem v LiptáleLiptálvýstavba společného vodovodu pro obce Bratřejov, Jasenná, Liptál, Lhota u Vsetína, Lutonina, Ublo a Všemina na základě sdružení finančních prostředků uvedených obcí a za použití státní dotace, popř. jiných zdrojů financování
Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední VsetínskoRatibořkoordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje samosprávy obcí,hospodářského, sociálního a kulturního života obcí a další společné aktivity.
Sdružení Valašsko-Horní VsackoKarolinkarozvoj cestovního ruchu a s ním spojených aktivit a infrastruktury
Svazek obcí aglomerace Dolní LhotaDolní Lhotaúkoly a činnosti uvedené v § 50 odst. 1 písm. b) zákona o obcích, zejména pak činnosti spojené se zajištěním projektové přípravy, výstavby, provozu, údržby, oprav a rozvoje kanalizace na území nebo v prospěch členů svazku obcí
Svazek obcí aglomerace KSZZlámanecúkoly a činnosti uvedené v § 50 odst. 1 písm. b) zákona o obcích, zejména pak činnosti spojené se zajištěním projektové přípravy, výstavby, provozu, údržby, oprav a rozvoje hlavního přivaděče pitné vody po vodojemy obcí Kelníky a Svárov na území nebo v prospěch členů svazku obcí.
Svazek obcí Čistý Zlechovský potokZlechovzajištění realizace odvádění a čištění odpadních vod, tj. konkrétně odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy a Břestek, včetně čistírny odpadních vod
Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko - KelečskoValašské Meziříčírozvoj regionu
Svazek obcí pro hospodaření s odpadyBystřice pod Hostýnemprovádění činností souvisejících se sběrem, výkupem, dopravou a likvidací odpadů
Východní SlováckoVlčnovrozvoj regionu
Zdroj dat: Mikroregiony

Mapa mikroregionů

Mapa mikroregionů