Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Průmyslové zóny

Zlínský kraj má 13 sledovaných zón. Dvě zóny největší zóny jsou zcela nebo z velké části dosud nevyužity. Převažují zóny menší velikosti s vysokým podílem volných prostor.

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v kraji, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.

Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné - dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.

Průmyslové zóny
NázevFunkční náplňPlocha
Hulín - jihPrůmyslová výroba a skladování. Výrobny elektrické energie (fotovoltaické elektrárny)25 ha
Hulín - východPrůmyslová výroba a skladování.24,6 ha
Kelč - Za lázenkouBlíže nespecifikovaná průmyslová výroba.19 ha
Kunovice- DlouhéPrůmyslová výroba, skladování, technická vybavenost.66 ha
LešnáPrůmyslová výroba53,9 ha
Letiště HolešovZpracovatelský průmysl, textilní výroba, polygrafie, strojírenství, automobilový průmysl, elektronika, zpracování plastů.280 ha
PZ Vsetín - BobrkyPlocha smíšená výrobní24,52 ha
Rožnov pod Radhoštěm - Zubří - ZuberskoLehká průmyslová výroba20 ha
Staré Město - HlavinyPrůmyslová výroba, sklady, výrobní služby.27,6 ha
Staré Město - ŠpilovPrůmyslová výroba, sklady, výrobní služby17,37 ha
Uherský Brod - U Slováckých strojírenPlochy pro průmyslovou výrobu, skladovací a provozní areály, výrobny elektrické energie (fotovoltaické elektrárny).39,5 ha
ZápotočíZpracovatelský a stavební průmysl, prodejny průmyslového zboží, sběrny druhotných surovin, sklady a pomocné provozy, administrativa, technická vybavenost. Stav ? fotovoltaická elektrárna.163,9 ha
Zlín - CecilkaPrůmysl, logistika, administrativa.16,81 ha + 5,36 ha
Zdroj dat: Průmyslové zóny