Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dotační příležitosti EU

Poslední update: 5.7.2024

celkový počet záznamů: 3

Název výzvy:

Zajištění dostupnosti sociálních služeb

Číslo výzvy:

03_22_003

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

17.6.2022

Zahájení příjmu žádostí:

17.6.2022

Ukončení příjmu žádostí:

30.10.2026

Celková alokace:

6 600 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.02.03.04.08 - Aktivní začleňování a zaměstnatelnost

Oprávnění žadatelé:

Kraje včetně hlavního města Prahy

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (2)

Číslo výzvy:

03_24_065

Druh vyzvy:

Kolova

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

4.6.2024

Zahájení příjmu žádostí:

4.6.2024

Ukončení příjmu žádostí:

3.10.2024

Celková alokace:

500 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.02.03.04.08 - Aktivní začleňování a zaměstnatelnost

Oprávnění žadatelé:

a) nestátní neziskové organizace: • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, • evidované právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, • spolky podle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, • ústavy podle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, • nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, b) obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, c) příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi – organizace zřízené územními samosprávnými celky dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to pro takové činnosti v sociální oblasti v působnosti územních samosprávných celků, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu, d) dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně společenství obcí dle § 53a-f zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), e) poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, f) poskytovatelé zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel typu f) je oprávněným žadatelem jen u aktivity 7) Podpora prevence zdraví. Pro aktivity 2) Podpora sociálních služeb a 3) Podpora ohrožených rodin s dětmi je oprávněným žadatelem jen typ žadatele e). Pro aktivitu 6) Posílení výkonu sociální práce na obcích je oprávněným žadatelem jen typ žadatele b) a d). Více informací v Textu výzvy.

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Služby prevence domácího a genderově podmíněného násilí

Číslo výzvy:

03_24_069

Druh vyzvy:

Kolova

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

20.6.2024

Zahájení příjmu žádostí:

20.6.2024

Ukončení příjmu žádostí:

2.10.2024

Celková alokace:

150 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.02.03.04.08 - Aktivní začleňování a zaměstnatelnost

Oprávnění žadatelé:

a) nestátní neziskové organizace: • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, • evidované právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, • spolky podle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, • ústavy podle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, • nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, b) obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, c) městské části hl. m. Prahy dle zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, d) příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi – organizace zřízené územními samosprávnými celky dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to pro takové činnosti v sociální oblasti v působnosti územních samosprávných celků, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu, e) příspěvkové organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy dle zákona č.131/2000 Sb.,o h.m.Praze a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to pro takové činnosti v sociální oblasti v působnosti územních samosprávných celků, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu, f) dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), včetně společenství obcí dle § 53a-f zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zříz.), g) poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění pozdějších p. Více v Textu výzvy.

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

celkový počet záznamů: 3